Do dzisiejszego poranka lekarze w całym kraju wystawili ponad 450 tys. zwolnień elektronicznych. W województwie podlaskim w ciągu 6 dniu stwierdzono niezdolność do pracy u ponad 10 tys. pacjentów.

Od 1 grudnia elektroniczne zwolnienia lekarskie stały się jedyną obowiązującą formą i jak na razie stanowią mniej niż 1 proc. wszystkich wystawionych zwolnień. Od grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie są podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS zapewnia jednak, że pacjenci w żadnym przypadku nie będą poszkodowani.

- Wczoraj oddział w Białymstoku odebrał 1,8 tys. internetowych zwolnień – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. - Dotychczas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce wpłynęło jedynie 2,7 tys. zaświadczeń papierowych. Od 1 grudnia nie powinny być one honorowane, gdyż nie mają umocowania w przepisach prawa. W naszym województwie są to 73 papierowe druki.

Jak podkreśla, podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od 1 grudnia jest zwolnienie w formie elektronicznej. Należy pamiętać przy tym, że czasową niezdolność do pracy potwierdza również wydruk z systemu elektronicznego.

- Uspokajamy jednak wszystkich tych klientów, którzy otrzymają od lekarza zaświadczenie papierowe niezgodne z obowiązującymi przepisami – dodaje rzeczniczka. - Pacjent nie może bowiem ponosić konsekwencji decyzji lekarza o wystawieniu druku nieprzewidzianego w prawie. Dlatego jeśli tylko na blankiecie papierowym znajdą się wymagane do wypłaty świadczenia dane oraz pieczęć i podpis lekarza, może być on wyjątkowo dokumentem, na podstawie którego ZUS oraz pracodawca wypłacą wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Nie musimy się też martwić, jeśli papierowe zwolnienie dostarczymy do pracodawcy bądź ZUS później niż 7 dni od jego otrzymania. W takiej sytuacji świadczenie chorobowe nie będzie obniżone i otrzymamy je w pełnej wysokości.

- ZUS może też w niektórych przypadkach uznać papierowe zwolnienie, nawet jeśli nie znajdą się na nim wszystkie konieczne dane.
Ważne, by znalazły się na nim: imię, nazwisko, numer PESEL, okres niezdolności do pracy, dane lekarza i placówki medycznej, a także ewentualnie dane osoby, którą będziemy się opiekować – wyjaśnia Katarzyna Krupicka. - Jeśli tego typu danych zabraknie, lekarz będzie musiał je uzupełnić. Jeśli to ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy, należy pamiętać o NIP-ie płatnika składek i adresie pobytu chorego w trakcie niezdolności do pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl/ezla, w placówkach ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem: 22 560 16 00.