Artur Kosicki: Chciałbym, żeby 2021 r. był w zakresie wydatków co najmniej tak dobry jak mijający rok

Materiał informacyjny Województwo Podlaskie
Wojciech Wojtkielewicz
Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań i wyznaczania nowych planów na przyszłość. Jaki był ten rok z perspektywy Zarządu Województwa Podlaskiego? Co udało się zrealizować, a co nie? Jakie plany ma Zarząd naszego województwa na rok 2021 między innymi w związku z ochroną zdrowia, kulturą czy sportem? Zapraszamy na rozmowę z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

Ten rok był zupełnie inny od poprzednich lat. Okazało się, że stanęliśmy przed czymś nowym, nieznanym, czego się boimy. Pandemia, z którą przyszło się nam mierzyć komplikowała dotychczasowe relacje międzyludzkie, wymuszając zmianę priorytetów w życiu osobistym lub często zawodowym. Dla nas był to przede wszystkim czas podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji, od realizacji których będzie zależało to, w jaki sposób Podlaskie poradzi sobie ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii – mówi w rozmowie z Porannym, Artur Kosicki. Zarząd Województwa Podlaskiego bardzo szybko uruchomił pomoc adresowaną do przedsiębiorców oraz placówek opieki zdrowotnej. Lokalne firmy mogły otrzymać pomoc w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, jednostki ochrony zdrowia z Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego, nie można też zapomnieć o pomocy kierowanej do szkół w związku z organizacją nauki zdalnej, a także np. wsparciu domów opieki. Łączna wartość tych naszych działań wyniosła około 300 mln zł i pochodziła z funduszy UE oraz budżetu województwa – dodaje marszałek.

CAŁY WYWIAD Z ARTUREM KOSICKIM, MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Inne obszary działalności zarządu

Pomimo pandemii, władze naszego województwa mówią o konsekwentnym realizowaniu wyznaczonych wcześniej celów. Jednym z nich było szybsze wykorzystywanie środków unijnych. Przypomnę, że w chwili powoływania obecnego Zarządu zajmowaliśmy ostatnie miejsce w kraju. Dzisiaj zajmujemy piąte pod względem podpisanych umów o dofinansowanie i siódme jeśli chodzi o płatności. To dobre lokaty, ale wciąż stać nas na więcej. Dziesiątki milionów złotych przekazaliśmy na wdrażanie innowacji, inwestowaliśmy w naszych mieszkańców, rekordowe kwoty trafiły do placówek medycznych podległych samorządowi województwa, najwyższe w historii były też środki przeznaczone na promocję kultury fizycznej i sportu. Nie możemy przy tym zapomnieć o realizowanych z powodzeniem zamierzeniach w obszarze infrastruktury drogowej, edukacji, kultury i rolnictwa – wymienia Artur Kosicki.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2021 rok

Planowane dochody są na poziomie niespełna 546 mln zł, a wydatki wyniosą ponad 634 mln zł. To oznacza, że deficyt w roku 2021 będzie niższy niż tegoroczny.

Infrastruktura

Na remonty dróg wojewódzkich, zarząd chce przeznaczyć w przyszłym roku 43 mln złotych, natomiast na ich utrzymanie około 8 mln zł. Potrzeby w tym zakresie są ogromne, dlatego nie wszystko uda się wykonać w ciągu roku. Do końca kadencji chcielibyśmy zabezpieczyć finansowanie kluczowych inwestycji drogowych na odcinkach Łomża – Śniadowo, Łomża – Mężenin, Łapy – Wysokie Mazowieckie, Filipów – granica województwa, Zwodzieckie – Juszkowy Gród – mówi marszałek.

Ochrona zdrowia, kultura i sport

W 2021 r. województwo chce przeznaczyć na jednostki ochrony zdrowia około 25 mln zł, niemal 5 mln zł na kulturę fizyczną i sport, natomiast na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego ok. 75 mln zł. Nie należy też zapominać o programach takich jak dotacje na OSP, Program Odnowy Wsi, wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich oraz pszczelarstwa. Chciałbym, żeby 2021 r. był w zakresie wydatków co najmniej tak dobry jak mijający rok, a w niektórych dziedzinach nawet lepszy – dodaje marszałek. Korzystając z nadarzającej się okazji życzę wszystkim czytelnikom z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zdrowia i pogody ducha oraz realizacji wszelkich zamierzeń w nadchodzącym 2021 roku – kończy Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki.

https://www.wrotapodlasia.pl

Wideo

Materiał oryginalny: Artur Kosicki: Chciałbym, żeby 2021 r. był w zakresie wydatków co najmniej tak dobry jak mijający rok - Kurier Poranny

Dodaj ogłoszenie