Artur Kosicki: Udało się uratować prawie 16 tysięcy miejsc pracy w regionie

Materiał informacyjny Województwa Podlaskiego
Podlaski Pakiet Gospodarczy to forma wsparcia finansowego, które Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył dla regionalnych przedsiębiorców. Pieniądze w formie różnego rodzaju dotacji i pożyczek mają służyć do zniwelowania negatywnych skutków pandemii, które dotknęły podlaskie firmy. O Pakiecie i jego możliwościach rozmawiamy z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

Panie Marszałku, jakie wyzwania pojawiły się przed Wami w dobie pandemii, związane z podlaską gospodarką?

Wyzwań pojawiło się bardzo dużo i to już na początku marca, gdy rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii. Chcieliśmy zadbać zarówno o jednostki ochrony zdrowia, podlegające samorządowi, które wymagały dostosowania do walki z koronawirusem oraz pomóc podlaskim przedsiębiorcom, aby mogły zostać zachowane miejsca pracy. Dlatego niemalże w tym samym czasie, kiedy rząd premiera Mateusza Morawieckiego uruchomił Tarczę Antykryzysową, my, jako Zarząd Województwa uruchomiliśmy jej regionalny odpowiednik – Podlaski Pakiet Gospodarczy.

Czy w sytuacji szeroko pojętego zagrożenia koronawirusem, pamięta Pan Marszałek moment, w którym pomyślał Pan sobie – trzeba działać!?

To nie wymagało długiego zastanawiania się, czy analizowania, to było oczywiste! Zarząd Województwa Podlaskiego musi pomóc mieszkańcom w dobie kryzysu z jakim świat się nie zmagał od przeszło stu lat. Tu nie było chwili do stracenia, wręcz przeciwnie – miałem poczucie, że każdy dzień jest na wagę złota, aby ludzie jak najszybciej odzyskali poczucie równowagi i wiarę w to, że ten kryzys przetrwają, że razem go przetrwamy.

Zarząd Województwa Podlaskiego uruchomił środki pomocowe dla podlaskich przedsiębiorców. Skierował Pan do nich słowa „Chcemy, żeby na koncie nie została ani jedna złotówka, żeby wszystkie pieniądze trafiły do Państwa. Dla nas najważniejsze jest, żeby utrzymać miejsca pracy w podlaskich firmach.” Skąd pochodzą te pieniądze i kto może z nich skorzystać?

Pierwsza część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego (PPG) opiewa na kwotę 142 mln zł, z kolei druga, którą ogłosiliśmy w miniony poniedziałek to pomoc o wartości 35 mln zł. Obie części PPG są finansowane w większości z funduszy europejskich. W ramach pierwszej części, mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, w tym też osoby samozatrudnione, otrzymali możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (72 mln zł) oraz pożyczek na korzystnych warunkach (70 mln zł). Druga część pakietu to tzw. dotacje obrotowe na sfinansowanie bieżącej działalności firm. Jest to oferta skierowana do najmniejszych podmiotów gospodarczych, czyli mikro- i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych, które zanotowały spadek obrotów w związku z epidemią koronawirusa. Z drugiej części PPG będzie można skorzystać już od 22 czerwca. W tym dniu, od godz. 8.00, zostanie uruchomiony nabór wniosków. Warto pamiętać, że o przyznaniu dotacji będzie decydować kolejność zgłoszeń. Dlatego już teraz warto zapoznać się z zasadami uzyskania wsparcia na stronie wrotapodlasia.pl/dotacja. A wracając do zacytowanej przez Pana wypowiedzi – chcemy, aby wszystkie środki z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego trafiły na konta podlaskich firm i podlaskich przedsiębiorców, ponieważ chcemy pomóc jak największej liczbie naszych mieszkańców, dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa.

Czy lokalny rynek przedsiębiorców jest zainteresowany środkami pochodzącymi z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego? Jaki jest odzew rynku?

Oczywiście, świadczą o tym dane. W ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego zawarto już umowy na kwotę ponad 65,6 mln zł. Pomoc uzyskało 6737 podmiotów gospodarczych. Aktualna kwota dofinansowania, o jaką ubiegają się przedsiębiorcy w ramach złożonych wniosków to ponad 76 mln zł. Jeśli chodzi o pożyczki, przedsiębiorcy zawarli 30 umów pożyczkowych na kwotę przekraczającą 10 mln zł. Kolejne 31 wniosków na łączną kwotę 11,1 mln zł są właśnie rozpatrywane. Są to liczby, które mówią same za siebie. Proszę zauważyć, że nie słyszymy, by – odkąd pojawiła się epidemia – w Podlaskiem były likwidowane zakłady pracy, a ludzie masowo tracili zatrudnienie. To jest właśnie skutek zarówno rządowego wsparcia dla firm, jak również Podlaskiego Pakietu Gospodarczego.

Ile miejsc pracy mogło zostać zachowanych dzięki funduszom z PPG?

Zgodnie z aktualnymi danymi wsparciem w postaci dofinansowania wynagrodzeń zostało objętych 15 862 pracowników. Można więc śmiało powiedzieć, że udało się uratować prawie 16 tys. miejsc pracy w regionie.

Czy możemy wyszczególnić branże z naszego regionu, które najbardziej były zainteresowane funduszami pomocowymi?

Funduszami pomocowymi zainteresowani są wszyscy, którzy nie zarabiali pieniędzy przez ostatnie trzy miesiące lub ten dochód mieli mocno ograniczony. To m.in. branża turystyczna, gastronomiczna, reklamowa, ale też firmy jednoosobowe: fryzjerzy, kosmetyczki. Z pożyczek korzystają np. przedsiębiorstwa z sektora budowlanego, medycznego czy motoryzacyjnego.

Panie Marszałku, co w sytuacji, kiedy zagrożenie koronawirusem nie będzie malało, a lokalny rynek nadal będzie odczuwał jego skutki? Jakie macie Państwo plany działania w dalszej perspektywie?

Trzeba zaznaczyć, ze skutki pandemii odczuwać będziemy jeszcze długo i to nie tylko tu, w Podlaskiem, ale w całej Polsce, na całym świecie. Mogę zapewnić, że jako Zarząd Województwa Podlaskiego zrobimy wszystko, aby te skutki minimalizować. Uruchomiliśmy pierwszą i drugą część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, a jeśli będzie taka potrzeba, będziemy uruchamiać kolejne możliwości wsparcia naszych przedsiębiorców. Nasza służba mieszkańcom województwa podlaskiego skupia się przede wszystkim na dbałości o jakość ich życia.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jest partnerem specjalnego serwisu Kuriera Porannego „Wspieramy Lokalny Biznes”. Dlaczego się na to zdecydowaliście?

Jest to bardzo potrzebna inicjatywa. Od przedsiębiorczości, od poziomu jej rozwoju, od chęci prowadzenia swoich biznesów w małych, lokalnych ojczyznach, zależy przyszłość każdego regionu.
Z tego względu powinniśmy tworzyć lokalnym przedsiębiorstwom jak najlepsze warunki do rozwoju, aby w naszym województwie powstawały nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Nasze działania słaniają się ku temu aby zainwestowany kapitał służył temu regionowi. Chcemy żeby podlaski biznes był rozpoznawalny i doceniony w kraju i zagranicą, ale by jego serce biło tutaj – w województwie podlaskim.

Panie Marszałku i na koniec, jak Zarząd Województwa przygotowuje się na działania na różnych polach, mając na uwadze zagrożenie, które cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie?

Na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z zagrożeniem COVID-19 w naszym regionie. Oprócz działań takich jak PPG, czy pomoc szpitalom, nie należy zapominać, że wiele jednostek podlegających samorządowi województwa także potrzebuje lub będzie potrzebować pomocy, w związku z funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości. Wspieramy też wiele inicjatyw, które mają na celu pomoc mieszkańcom i podlaskiemu biznesowi. Z pewnością wielu czytelników widziało już spoty w TVP promujące województwo podlaskie. Ruszyły też kampanie reklamowe, zachęcające do odwiedzenia naszego pięknego regionu w czasie wakacji. Wierzę, że te działania przyniosą realne efekty w postaci napływu większej liczby turystów, którzy zostawią tu swoje pieniądze, a tym samym pobudzą lokalny biznes.

Rozmawiał Piotr Sawczuk