Białystok, Warszawa > Opera bez raportu o oddziaływaniu na środowisko

opr. online
Udostępnij:
Dwie dobre wiadomości przywiózł marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański z Warszawy.

Pierwsza: dla budowanej obecnie siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku nie trzeba sporządzać raportu o oddziaływaniu na środowisko. Druga: przy wszystkich inwestycjach, związanych z gospodarką odpadami, nie wchodzi w grę pomoc publiczna, będą więc mogły być w większym procencie finansowane z funduszy europejskich.

Jarosław Dworzański uczestniczył wczoraj wraz z marszałkami innych województw w spotkaniu z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz wysokimi przedstawicielami resortów infrastruktury, środowiska i Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Rozmawiano głównie o rozliczaniu ZPORR i problemach, związanych z wdrażaniem RPO - poinformował Jan Kwasowski, rzecznik marszałka w mailu nadesłanym do redakcji.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

g
gość
A rozmawiano o tym,że ministerstwo Infrastruktury proponuje w projekcie przedstawionym 2 lipca 2008 roku wyłączenie Rail Baltica z sieci Bialysotk= Sokolka Augustow?

Przedstawiony w dniu 2 lipca 2008 roku projekt Ministerstwa Infrastruktury zakłada, iż Rail Baltica nie będzie biegła przez Augustów.

Oficjalnie projekt brzmi:
"Korekta przebiegu linii E 75: właczenie odcinka Suwałki – Olecko – Ełk –
Białystok zamiast odc. Białystok – Sokółka – Suwałki"

W dniu 2 lipca 2008 roku Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o rozpoczęciu konsultacji w sprawie modyfikacji i uzupełnienia sieci TEN-T na terenie Polski, które odbędą się w dniach 2 lipca - 20 sierpnia 2008 roku. zamieszczono tam zarazme informację: "Uprzejmie prosimy o przekazywanie Państwa stanowisk w formie elektronicznej na adres: [email protected] w terminie do 20 sierpnia 2008 r."

Dane:

"Informacja nt rezultatu prac Zespołu do spraw przygotowania propozycji
modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczacych rozwoju Transeuropejskiej Sieci
Transportowej (TEN-T) Ministersto Infrastruktury, czerwiec 2008 r."

Dane:
Zakladka mapowa: "Siec TEN-T w Polsce – koleje – propozycja (dodatkowo ok. 1.800 km)" wskazuje na propozycję wykreślenia drogi kolejowej Białystok- Augustów- Suwalki z sieci TEN-T (Rail Baltica/ E 75)- zawiera wykreślenie wskaznej drogi kolejowej z sieci TEN-T (Rail Baltica)

Opis projektu kolejowego:

PROJEKT NR II.
A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa projektu
Korekta przebiegu linii E 75: właczenie odcinka Suwałki – Olecko – Ełk –
Białystok zamiast odc. Białystok – Sokółka – Suwałki
2. Lokalizacja
Projekt zakłada korekte przebiegu linii E 75 na odc. Białystok – Suwałki przez
miasta Ełk i Olecko obejmujac swoim zasiegiem woj. podlaskie i warminskomazurskie
. Proponowana korekta podyktowana jest m.in. minimalizacja wpływu
inwestycji kolejowych na obszary objete programem NATURA 2000.
Orientacyjna lokalizacja projektu została przedstawiona na załaczonej mapie.
3. Długosc
Długosc linii zgłoszonej do projektu modyfikacji sieci TEN-T wynosi około 170
km
4. Stan obecny (2010) i oczekiwany (2020)
Obecny linia E 75 na odc. Białystok – Suwałki przez Augustów, Suwałki
prowadzi przez najbardziej malownicze tereny woj. podlaskiego i w znacznej
czesci przebiega przez tereny objete programem NATURA 2000. Kolizje te w
wielu przypadkach uniemożliwiaja modernizacje lnii w zakresie rozbudowy
układu torowego. Jest zatem konieczne doprecyzowanie przebiegu tej, bedacej
w I paneuropejskim korytarzu transportowym linii, poprzez właczenie do sieci
TEN-T odcinka Suwałki – Olecko – Ełk – Białystok zamiast odc. Białystok –
Sokółka- Suwałki.
5. Przewidywany koszt
Koszt projektu szacuje sie na 1,2 mld €,
6. Priorytet w narodowych planach rozwoju
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego
kraju i jest zgodny z:
− drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju 2007-2013
„Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”,
− trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
2007-2013 „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej
majacej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski”,
− celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2007-2013.
B. KONTEKST EUROPEJSKI
1. W odniesieniu do wykazu kryteriów TEN-T wyszczególnionych w
decyzjach: 1692/96,1341/01,884/04
Spółka wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokosc kapitału zakładowego: 8 343 948 000,00 zł, wpłacony w całosci
str. 5
Projekt spełnia wymagania okreslone ww. decyzjami w zakresie:
− budowy połaczen kolejowych z nadbałtyckimi panstwami UE w celu
rozwoju mobilnosci osób i towarów (zgodnie z celami UE ),
− pokonywanie przeszkód naturalnych poprzez minimalizacje oddziaływania
kolei na obszary objete programem NATURA 2000
− zapewnienie interoperacyjnosci głównych tras poprzez wdroenie ERTMS
II,
− polepszenie dostepu do regionalnych i lokalnych sieci kolejowych;
Rail Baltica, linia korytarza I jest projektem priorytetowym ujetym w załaczniku III
do Decyzji nr 884/04 pod poz. 27.
2. Korzysci dla UE
− optymalizacja połaczenia krajów nadbałtyckich z pozostałymi panstwami
UE,
− zwiekszenie spójnosci regionów,
− lepsze powiazania kolejowa siecia transportowa w ramach UE i krajów
sasiadujacych,
− minimalizacja negatywnego oddziaływania transportu na srodowisko
naturalne,
− zwiekszenie spójnosci regionów, Polski północno – wschodniej z centrum
kraju
− zachowanie dla Europy unikatowych obszarów o niepowtarzalnej faunie i
florze
3. Oficjalne dokumenty
− Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,
− Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013,
− Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013,
− Opracowanie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR „ Zasadnicze
załoenia modernizacji i rozwoju sieci kolejowej zarzadzanej przez PKP
PLK S.A.”,
− Koreferat CNTK do ww. opracowania.
4. Połaczenia do innych krajów
Kraje nadbałtyckie – Warszawa – połaczenie z korytarzem II i VI
5. Aspekt srodowiskowy
− zwiekszenie udziału kolei w przewozach ładunków i osób poprzez
przeniesienie przewozów z dróg na kolej
− zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania transportu na srodowisko.
6. Aspekt społeczny
− podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez
rozwój infrastruktury transportowej;
− podniesienie bezpieczenstwa na drogach oraz w obszarach miejskich
poprzez przeniesienie przewozów z dróg na kolej;
− zapewnienie połaczen kolejowych w relacjach północ – południe;
− zwiekszenie komfortu podróży w zakresie przewozu osób.
C. PODSUMOWANIE – WNIOSKI
1. Podsumowanie
− duże zapotrzebowanie społeczne na podniesienie roli transportu kolejowego
w przewozach osób i towarów,
− integracja gospodarcza i kulturowa panstw UE,
− pozytywne oddziaływanie na inne sektory gospodarki,
− zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania transportu na
srodowisko,
− rozwój powiazan regionalnych i miedzyregionalnych na obszarze Polski i w
ramach UE - propozycja właczenia do sieci TEN-T.
2. Inne uwagi
Realizacja projektu przyczyni sie do odciążenia ruchu drogowego oraz rozwoju
turystyki."

Bo podobno zapowiedziano w tej sprawie konsultacje?
Przejdź na stronę główną Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie