Pieniądze na przygotowanie projektu modernizacji dworca kolejowego już są, ale koncepcję zagospodarowania obiektu burmistrz chce skonsultować z mieszkańcami.

Augustowianie będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie jeszcze w tym miesiącu. Później urzędnicy mają zabiegać o pieniądze na realizację inwestycji i przygotowywać dokumentację techniczną. Tak więc w najlepszym układzie, z niecierpliwością oczekiwany remont może rozpocząć się dopiero wiosną przyszłego roku.

Samorząd ponad rok temu odkupił od osoby prywatnej budynek dworca PKP. Obiekt stał niewykorzystany i pod tym względem nic się nie zmieniło.

Miastu brakuje i pieniędzy na gruntowny remont budynku, i - jak widać - pomysłu. Wprawdzie kilka miesięcy temu planowało przeznaczyć zabytkowy dworzec m.in. na cele kulturalne, ale nowy burmistrz chce ten pomysł jeszcze skonsultować z mieszkańcami. Dopiero po uzyskaniu ich opinii zleci przygotowanie projektu, bez którego nie można ubiegać się o zewnętrzne środki. Pieniądze na sporządzenie dokumentów zostały zabezpieczone w tegorocznym planie wydatków. A sugestie dotyczące sposobu zagospodarowania powinny być znane za kilka tygodni.