Co się zmieniło w Szybkiej Ścieżce? Jak dobrze napisać wniosek, żeby otrzymać dofinansowanie na innowacje?

Materiał informacyjny NCBR
Właśnie wystartowała pierwsza w tym roku runda Szybkiej Ścieżki, najbardziej popularnego konkursu dla innowatorów w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uproszczone procedury, przyjazny język i zmniejszona liczba kryteriów wyboru projektów są dodatkową zachętą dla przyszłych beneficjentów, czyli przedsiębiorców i naukowców planujących prace badawczo-rozwojowe (B+R).

Okazją, by poznać szczegóły bogatej oferty konkursowej, jest organizowane 11 lutego 2020 r. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym spotkanie z cyklu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). W jego trakcie przedstawiciele Centrum podzielą się wiedzą dotyczącą definiowania innowacji, planowania projektów B+R, pisania wniosków i uwarunkowań prawnych – a więc elementów przesądzających o skutecznym staraniu się o dofinansowanie.

Asystenci do usług

Jedną z nowości, które zostaną przedstawione podczas warsztatów, jest aplikacja Asystent Budżetowy. Służy ona do łatwego kwalifikowania kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków POIR. Za pomocą tego pożytecznego narzędzia można się np. upewnić, co zaliczyć do danej kategorii kosztów B+R, jak poprawnie nazwać wydatki i jak je uzasadnić we wniosku o dofinansowanie. Asystent pomoże uniknąć często powtarzających się błędów.

Popularnością wśród wnioskodawców cieszy się też aplikacja edukacyjna Asystent Innowacji, która pozwala wstępnie zweryfikować pomysł na projekt B+R pod kątem zgodności z kryteriami POIR.

Co nowego w Szybkiej Ścieżce

Budżet najnowszej edycji Szybkiej Ścieżki to aż 1,2 mld zł. Konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II oraz III-IV adresowane są do różnych podmiotów. W dwóch pierwszych, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r., na dofinansowanie mają szansę projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP lub jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Oznacza to, że firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie w każdej z rund: w dwóch pierwszych jako konsorcjanci dużych przedsiębiorstw, a w dwóch ostatnich w konsorcjum z inną małą firmą, z jednostką naukową lub samodzielnie. Po raz pierwszy ustalono pulę środków dla poszczególnych rund naboru wniosków: w pierwszej na wnioskodawców czeka 300 mln zł, w drugiej 100 mln zł, w trzeciej 500 mln zł, a w czwartej 300 mln zł.

Dobre warunki dla przedsiębiorczych

Według komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego koniunktury gospodarczej w styczniu 2020 r., podlascy przedsiębiorcy reprezentujący większość rodzajów działalności oceniają koniunkturę jako bardziej korzystną niż jeszcze miesiąc temu. Najbardziej optymistyczne opinie formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja.

Region stawia na innowacje. W raporcie „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r.” przygotowanym przez GUS czytamy, że w województwie podlaskim największe nakłady wewnętrzne na B+R przeznaczono w dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych. Wsparcie uzyskane z Szybkiej Ścieżki przyczynia się do zwiększenia efektów przedsięwzięć badawczo-rozwojowych podejmowanych w regionie.

SmartBRAKE od białostockich innowatorów

Dlaczego warto się o nie starać? Beneficjentem Szybkiej Ścieżki jest białostocka firma Moose, która stworzyła Inteligentny System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru. Umożliwia on rodzicom zdalną kontrolę nad rowerem dziecka w sytuacji, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo. Dzięki specjalnemu przyciskowi w formie opaski rodzice są w stanie zdalnie zatrzymać rower malucha. Już niedługo możliwe będzie koordynowanie systemu również przy użyciu aplikacji w smartfonie. Przedstawiciele spółki przyznają, że współpraca z NCBR dała im możliwość rozwinięcia projektu na ogromną skalę i nawiązania współpracy z partnerem naukowym – Politechniką Białostocką. Dostrzegają również rolę Centrum w promocji projektu.

POIR – bogata oferta konkursów w 2020 roku

Drugi konkurs Szybka Ścieżka w tym roku NCBR ogłosi 1 lipca. Jego budżet poznamy za pewien czas. Łącznie z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 r. Centrum przeprowadzi 11 konkursów, przeznaczając na to co najmniej 2 mld zł.

Harmonogram konkursów NCBR w ramach POIR znajduje się na stronie NCBR – www.ncbr.gov.pl oraz na stronie POIR – www.poir.gov.pl

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorcy i naukowcy z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych, mogą 11 lutego zapoznać się w Białymstoku z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz skonsultować je z ekspertami. Harmonogram kolejnych bezpłatnych spotkań z cyklu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR dostępny jest na stronie www.ncbrdlafirm.pl.

  • Więcej informacji o nowościach w konkursie Szybka Ścieżka: ncbr.gov.pl/szybkasciezka.
  • Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, czy ma on szanse na dofinansowanie, skorzystaj z Asystenta Innowacji: asystentinnowacji.ncbr.gov.pl.
  • Budżet projektu B+R pomoże Ci zaplanować najnowsza aplikacja Asystent Budżetowy: asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl.
  • Pytania dotyczące konkursów organizowanych przez NCBR możesz zgłaszać również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.
Dodaj ogłoszenie