Rolnicy kupują paliwo potrzebne do jesiennych prac. Od 1 sierpnia można składać wnioski, które pozwolą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Ile wyniesie dopłata do paliwa w 2018 roku? Od 2019 roku pomoc finansowa będzie do 100 litrów.

Każdy rolnik 2 razy w roku może ubiegać się o zwrot części wydanych pieniędzy na paliwo jakim jest olej napędowy wykorzystywany przez gospodarzy w ich pracy. Potrzebne są do tego faktury VAT, które potwierdzają wydatki. 31 stycznia jest ostatnim dniem, kiedy można kupić paliwo i faktura będzie mogła zostać dołączona do wniosku składanego w lutym.

- Wzrosły koszty utrzymania, stosuje się więcej maszyn, w związku z tym zwiększamy zwrot - zapowiedział w czwartek 19 lipca minister Jan Krzysztof Ardanowski o akcyzie paliwowej.

Dopłaty do paliwa rolniczego wyższe od 2019 roku. Jest też bonus dla hodowców bydła

- Było 86 litrów, teraz będzie 100 litrów paliwa na hektar. Wprowadzamy absolutnie historyczne rozwiązanie, mianowicie dla producentów bydła, którzy zużywają dużo, dużo więcej paliwa niż ci, którzy uprawiają tylko swoje pola, ponieważ również koszty transportu, siana, kiszonek, ściółek, wywożenie odchodów sprawiają, że paliwo jest potrzebne całym rokiem, nie tylko w okresie, kiedy uprawia się pola. Dlatego dla rolników hodujących bydło, przeżuwacze będzie dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (np. dorosła krowa) - wyjaśniał szef resortu rolnictwa.

Rząd ma przeznaczyć w 2019 roku na zwrot akcyzy paliwa rolniczego 1 180 mln zł.

Te 2 okresy, kiedy można składać wnioski i z których mogą pochodzić faktury, to:

  • od 1 do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego. Mowa o fakturach wystawionych w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane są w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Stawka zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego - 1 zł. Limit zwrotu podatku na ha będzie zaś wynosił 86 zł.