Egzamin gimnazjalny 2009 test matematyczno - przyrodniczy. Mamy arkusze i odpowiedzi!

J. Szypulska
Udostępnij:
Podajemy pierwsze odpowiedzi na pytania z testu matematyczno- przyrodniczego i testu z języka angielskiego: Pytanie 1. Odpowiedź: 7.30 (C) 1. 7.30 1.2 orange (B) 1.3 kitchen (A)
Strona z rozwiązaniami testów
Strona z rozwiązaniami testów

Strona z rozwiązaniami testów

2.1 (D) watches TV every day to kill time
2.2 (A) is too busy to watch TV regularly
2.3 (B) prefers the Internet to TV

3.1 Kate's dance school is opp-osite the supermarket - false
3.2At Kate's school, one dancing lesson costs 2 - true
3.3Kate's dancing lessons are on Mondays and Fridays - true

4.1 Sure, that's a goog idea
4.2 Yes, I will. thank You
4.3 Pleased to meet you
4.4 Not to bad

Zadanie 5 Do każdego pytania (5.1 - 5.4) przyporządkuj jedna z podanych odpowiedzi (A-E)

A. Large or extra large. Im not sure - 5.3 (what size is you father?)
B. It' small but very comfartable - 5.1 (How big is your room?)
C. Half an hour - 5.2 (How long does it take you to get to school?)
D. Over 65 kilos -
E. Take the second on the left - 5.4 ( How do i get to the cinema)

Jak powitasz na ulicy kolegę, którego dawno nie widziałeś/aś
6.1. Mark,I havent seen you for ages.

Przymierzasz w sklepie płaszcz. Jak poprosisz koleżankę o opinię?
6.2.How do you like it?

Kolega zdał celująco egzamin. Jak mu pogratulujesz
6.3. Well done!
Odebrałeś/aś telefon do koleżanki, która jest nieobecna. Jak zapytać czy coś jej przekazać?
6.4 Shall I take message for her?

Radzisz koleżąnce aby nie piła tak dużo Coca-Coli. Jak to zrobisz?
6.5 You shouldn`t drink so much Coke.

7

Hi Maggie,
It's nice to 7.1 …… from sou.
You're asking me about my new friend.
Well, he is a new student at my school.
He is much 7.2 ….. than me and has got fair hair. He's really attractive!
You will meet him when you 7.3….. to visit me.
Se you soon

1. Hear
2. Haller
3. come

Zadanie 8
8.1. after
8.2. straight
8.3. striped
8.4. behind

Zadanie 9
A. Where can I buy a season ticket? 9.4
B. Who can get a cheaper season ticket? 9.5
C. How much is a season ticket?
D. What kinds of season ticket can I buy? 9.2
E. Why is it good to have a season ticket? 9.1
F. Where can I travel with a season ticket

Zadanie 10

10.1 Where to find a place to stay
10.2 ina a national park
10.3can save some money
10.4on a website

Zadanie 11
11.Przeczytaj trzy krótkie wiadomości, a następnie do każdej z nich przyporządkuj cel, w jakim została napisana. Wpisz odpowiednie litery w kratki. Jeden cel został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

11. to ask for information 11.1

to give advice 11.3
to invite somebody 11.2

Zadanie 12
12.1 2,500 shoes are necessary to set a record F
12.2 The advertisement is addressed to people to people all over the world T
12.3 National Geographic will collect only Nike shoes F
12.4 The project finishes at the end of the year T

Zadanie 13

A. Grandma, I miss you cooking. 13.4
B. It's only a ten minute's walk 13.4
C. On Tuesday there is one lesson more
D. That is really early for me 13.1
E. The first day I was lost

Pytanie 1: Ile energii zużywa organizm zawodnika podczas trwającego 1,5 godziny treningu siatkówki? Odpowiedź: 525 kcal

Pytanie 2. Organizm zawodnika podczas trwającego 60 minut treningu zużył 500 kcal. Którą dyscyplinę sportowa trenował zawodnik? Odpowiedź: Aerobik
Pytanie 3. Podczas treningu piłki nożnej organizm zawodnika zużył 1400 kcal. Ile godzin trwał ten trening? Odpowiedź : 2
Pytanie 4. Energię zużywaną przez organizm człowieka można wyrażać w kilokaloriach (kcal) lub kilodżulach (kJ). Przyjmij, że 1 kcal= 4,19 kJ. Wskaż prawidłową odpowiedź .Odpowiedź: 130 kcal = 544 ,7 kJ
Pytanie 5. Jaka drogę przebył zawodnik w każdej sekundzie? Odpowiedź: 10 metrów
Pytanie 6. Który z wykresów poprawnie przedstawia zależność prędkości od czasu biegu zawodnika? (wykres na zdjęciu) poprawny wykres z poziomą kreską
Pytanie 7. Syrena alarmowa wydaje dźwięk o częstotliwości 170 Hz. Jaką długość ma fala dźwiękowa, jeśli jej prędkość w powietrzu ma wartość 340 m/s?, Odpowiedź: 2 metry
Pytanie 8. Do cukrów prostych , które krążą we krwi człowieka, należy: Odpowiedź: Glukoza
Pytanie 9. Który z parametrów krwi pacjentki ma wartość niezgodną z normą? Odpowiedź: Zawartość glukozy
Pytanie 10. Na podstawie powyższych wyników badania krwi można przypuszczać, że: Odpowiedź: Pacjentka ma cukrzycę
Pytanie 11 Wybierz zdanie , w którym poprawnie zapisano problem badawczy do przeprowadzonego doświadczenia: Odpowiedź: Wpływ odczynu roztworu na działanie amylazy
Pytanie 12 W której probówce rozkład skrobi ma przebieg podobny do trawienia skrobi w jamie ustnej człowieka? Odpowiedź: W czwartej
Pytanie 13 Wskaż zestaw zawierający wyłącznie wzory sumaryczne tlenków metali Odpowiedź: Na2o, MgO, Al2o2
Pytanie 14 W pewnym kwasie tlenowym stosunek masy wodoru do masy niemetalu i do masy tlenu jest równy 1: 6 : 24. Kwasem tym jest : Odpowiedź: H2CO2
Pytanie 15 Atom azotu 14/7N zawiera Odpowiedź: 7 protonów, 7 neutronów, 7 elektronów
Pytanie 16 Wskaż wzór tlenku azotu, w którym azot jest czterowartościowy Odpowiedź NO2
Pytanie 17. Wskaz równanie reakcji zobojętniania. Odpowiedź: NaOH+HNO3 -> 2NaNO3+ H2O
Pytanie 18 . Który wzór wyraża zależność przedstawiona w wykresie? Odpowiedź : y = 20 przez x (20/x)
Pytanie 19. Jaka masę miałby jeden kawałek czekolady, gdyby tabliczkę czekolady podzielono na 8 osób? Odpowiedź: 2,5 dag
Pytanie 20. Hania, płacąc w sklepie za trzy tabliczki czekolady, podała kasjerce 15 zł i otrzymała 0,60 reszty. które z równań odpowiada treści zadania, jeśli cenę tabliczki czekolady Odpowiedź: 3x+0,6=15
Pytanie 21.Proces prowadzący do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności to: Odpowiedź: Urbanizacja
Pytanie 22. Na mapie w skali 1:300 000 000 odległość pomiędzy Kairem a Delhi wynosi 1,5 cm. Ile wynosi ta odległość w rzeczywistości? Odpowiedź: 4500km
Pytanie 23. Meksyk położony jest od Buenos Aires na Odpowiedź Północny zachód
Pytanie 24. Jeżeli w Lagos jest godzina 12.00 czasu słonecznego, to w którym z poniższych miast Słońce w tym dniu jeszcze nie górowało. Odpowiedź: Buenos Aires, Meksyk
Pytanie 25. Różnica czasu słonecznego pomiędzy Meksykiem (19N, 99W) a Lagos (6N, 3E) jest równa. Odpowiedź : 6:48 godzin różnicy
Pytanie 26: Korzystając z zamieszczonej mapy, przyporządkuj podanym w tabeli miastom współrzędne geograficzne określające ich położenie. Odpowiedź:
Buenos: Szer: 35*S, Dł. 58*W
DELHI: Szer: 28*N, Dł. 77*E
Pytanie 27. Oblicz, jaki procent masy produktów wchodzących w skład śniadania Michała stanowi masa szynki. Zapisz obliczenia. Odpowiedź: 12,5% szynki
Pytanie 28. Oblicz masę białka zawartego w śniadaniu Michała. Zapisz obliczenia. Odpowiedź: 33.59gram białka
Pytanie 29. Zawodnik podniósł sztangę o masie 50 kg na wysokość 2 m w ciągu 4 s. Jaka była średnia moc mięśni zawodnika podczas wykonywania tej czynności? Przyjmij wartość przyśpieszenia ziemskiego g = 10N/kg. Zapisz obliczenia, uwzględniając jednostki wielkości fizycznych. Odpowiedź: 250W
Pytanie 30. Które z włókien - białe czy czerwone - są bardziej podatne na zmęczenie? Odpowiedź Białe włókna
Pytanie 31. Jak nazywa się proces, który powoduje zmęczenie mięśni? Odpowiedź: Oddychanie beztlenowe
Pytanie 32. Które z włókien - białe czy czerwone będą w większym stopniu zaangażowane w skurcz mięśni w czasie biegu krótkodystansowego. Odpowiedź: Białe włókna
Pytanie 33. Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy dna 28 cm i wysokośći 40 cm. Oblicz jaką pojemność ma ten kosz. Przyjmij PI=3,14. Wynik zaokrąglij do 1 litra. Zapisz obliczenia. Odpowiedź: 25litrów
Pytanie 34.Na sąsiednich działkach wybudowano domy różniące się kształtem dachów (patrz rysunki). Który dach ma większą powierzchnię? Zapisz obliczenia. Odpowiedź: Pierwszy dom - 64pierwsiastki z 3
Drugi dom - 64pierwsiastki z 2
Pytanie 35. Do wapna palonego dodano wody i otrzymano gaszone. Wapno gaszone w reakcji z tlenkiem węgla(IV) tworzy węglan wapnia. Wykorzystując powyższą informację, uzupełnij równania reakcji.
Odpowiedź:
Równanie reakcji I: Ca(OH)2
Równanie reakcji II: H2O
Pytanie 36. Diagram kolorowy przedstawia masowy skład procentowy pierwiastków w węglanie wapnia. Oblicz masę tego węglanu, wiedząc, że masa wapnia jest równa 8kg. Zapisz obliczenia. Odpowiedź: 20KG (8kg-40%, 100% - x)

Zadania otwarte w pliku pdf pod zdjęciem.

Zadania z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej rozwiązywały nauczycielki z Gimnazjum nr 19 w Białymstoku.

Prawie 480 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju przystąpiło w środę do egzaminu, podczas którego jest sprawdzana ich wiedza humanistyczna. Dziś uczniowie napisali drugą część egzaminu - test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w piątek trzecią - test z języka obcego.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.

Środa, czwartek i piątek są w gimnazjach dniami wolnymi od lekcji.

Pytania nr 13, 14, 15 i 16
Pytania nr 13, 14, 15 i 16 J. Szypulska

Pytania nr 13, 14, 15 i 16
(fot. J. Szypulska)

Wideo

Komentarze 190

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
W dniu 24.04.2009 o 17:47, Gość napisał:

czy ktos moze mi powiedziec czy dobrze zrobilem zadanie z fizyki?wykonałem takie obliczenia: F=50x10=500N, potem policzylem W=500Nx2m=1000jno i P=1000J:4s=250W w kluczu do zadan było, ze trzeba polizyc E=mgh


no właśnie... jak to z fizy??
zrobilam z 3 pierwszymi wzorami...
t
tomek_125
Cześć wszystkim
A propos , zadanie z matematyki z dachami, można też było obliczyć za pomocą twierdzenia Pitagorasa I wynik wychodził prawie taki sam jak z pierwiastkami , bo z pierwiastka z 3 = 1,73, a z pierwiastka z 2 = 1,41, tak więc wystarczy pomnożyć 64 * 1,73 i 64 * 1,41 i wychodzi tak samo jak rozwiązując zadanie z twierdzeniem pitagorasa ! WIęc zadanie można było rozwiązać dwoma sposobami. Ja tak przynajmniej zrobiłem. Ci co sprawdzają testy będą musieli to też uwzględnić !
G
Gość
czy ktos moze mi powiedziec czy dobrze zrobilem zadanie z fizyki?
wykonałem takie obliczenia: F=50x10=500N, potem policzylem W=500Nx2m=1000j
no i P=1000J:4s=250W
w kluczu do zadan było, ze trzeba polizyc E=mgh
P
Pennywiseclown
trzeba bylo zaokrąglić do pełnego litra xD widac jak wczytasz zadzania xDDD
s
spoon3r
Pytanie 33. Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy dna 28 cm i wysokośći 40 cm. Oblicz jaką pojemność ma ten kosz. Przyjmij PI=3,14. Wynik zaokrąglij do 1 litra. Zapisz obliczenia. Odpowiedź: 25litrów
Dlaczego wam wyszło, że w pojemniku 24,6 litrowym można zmieścić 25 litrów? O.o
Polacy to jednak wszystko potrafią..
i
igor
A co to jest ta cała "rozprawka"? Do czego to służy? W swoim dorosłym życiu nigdy się tym nie posługiwałem ...
p
pinioNST
z dachami miałem dobre ale te z fizyki poraszka :
angry:
n
nathers:)
Ja mamdobrze to zdachami, ale w tym zadaniu z walcem pomyliłam się o jedno miejsce po przecinku:( Reszta mi poszła bardzo dobrze:) Liczę na 45pkt:)
G
Gość
U mnie pół szkoły ma źle to z II dachem. Dużo osób liczyło, że w dach wliczają się te dwa boczne trójkąty (w tym wszyscy 3 finaliści z matematyki). Moim zdaniem zadanie było banalnie proste, ale nie do końca było wiadomo jak policzyć pole II dachu, czy wliczyć te trójkąty, czy nie... Skoro wczoraj nie żałowali pieniędzy na kolorowy rysunek to dzisiaj mogli chociaż delikatnie zacieniować te dachy... Po prostu masakra, ich wina... Zadanie nie było zbyt inteligentne, trzeba było strzelać czy wliczyć trójkąty czy nie... Kto trafił - ma szczęście; kto nie trafił - jest 3 punkty do tyłu...
Pozdrawiam
g
gosc
Zgadzam sie z tym,ale dla mnie osobiscie byl prosty
M
MrsYo
e no dla niektórych był trudny a dla niektóry łatwy:)
Dla mnie osobiście był sredni:)
mysle ze max to bedzie 40pkt zalezy ile za ten dach mi dadzą
nie moge sobie przebaczyc tego zadania z dachami...
teraz wydaje mi sie ono banalnie proste;(
ale ja nawet I dach zle policzyłam:P
bo policzyłam tez podstawe;/
zaaal;/
B
BANALNY BANALNY hahah trud
TEST BYŁ TRUDNYA CI CO MÓWIĄ Że łatwy mieli wcześniej odpowiedzi!!! WYCIEKi TZW>>> BANALNY BANALNY a się okarze że masz 7punktów POZDROOOOOOOOOOOOOOOOOOO
H
HAHAH UCZCIE SIE
O Żal wy mówicie o 40 punktach a ja myśle żeby mieć 15 maxxxxxxx >>> KUJPONY POZDRO
~Robert~
Ja to koszmar z polaka i matmy hehe tylko na angolu się odbije moze;d Pozdrawiam Cie Paulinka;)
P
Paulinka;)
teraz zauje tych glupich popelnionych bledow;/ powinni jakos troche jasniej to pisac, a nie jakimis podtekstami;) a co my w budowlace pracujemy ze mamy wiedziec jak ten dach? myslalam ze jak i jedno tak to i drugie;) a moze jeszcze mielismy uwzglednic jaka to dachowka pokryc, coo? hehehe
Dodaj ogłoszenie