Egzamin zawodowy 2018 - ODPOWIEDZI, ARKUSZ, ZADANIA, ROZWIĄZANIA. Zobacz, co było na egzaminie

mck, aip
Egzamin zawodowy 2018 - ODPOWIEDZI, ARKUSZ, ZADANIA, ROZWIĄZANIA. Zobacz, co było na egzaminie
Egzamin zawodowy 2018 - ODPOWIEDZI, ARKUSZ, ZADANIA, ROZWIĄZANIA. Zobacz, co było na egzaminie Archiwum
Udostępnij:
Egzamin zawodowy 2018. Odpowiedzi, zadania, arkusz, rozwiązania, pytania. Co było na egzaminie zawodowym 2018? Zobacz, jak Ci poszło.

Egzamin zawodowy 2018. Co było? [ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, PYTANIA]

W czwartek, 11 stycznia 2018 rok - egzamin zawodowy 2018. Gdzie znaleźć arkusz, odpowiedzi, rozwiązania? Uczniowie przystąpili do egzaminu zawodowego. Do rozwiązania był test, który składał się z około 40 zadań zamkniętych. Sprawdźcie, gdzie znajdziecie odpowiedzi, rozwiązania oraz arkusze. Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎ Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

EGZAMIN ZAWODOWY 2018: ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ARKUSZ. Co było na egzaminie zawodowym?

Uczniowie szkół zawodowych i techników rozwiązywali część pisemną egzaminu. Test składał się z około 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎jest prawidłowa. Na rozwiązanie testu było 60 minut.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej (w formie testu) i części praktycznej (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym lub w formie pisemnej - w zależności od kwalifikacji). Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie - z etapu pisemnego - co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Anna Zalewska: Reforma edukacji jest tak przemyślana, żeby nikomu nie przyszło do głowy cofanie jej

Egzamin zawodowy 2018. Arkusz odpowiedzi, rozwiązania, zadania [EGZAMIN ZAWODOWY 2018 - ODPOWIEDZI ONLINE]

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

EGZAMIN ZAWODOWY 2018. CO BYŁO NA EGZAMINIE? Odpowiedzi, zadania, arkusz online

Harmonogram egzaminu zawodowego 2018

  • 10 stycznia 2018 - egzamin zawodowy praktyczny dla różnych zawodów. Potrwa on do 17 lutego dla kwalifikacji AU66
  • 11 stycznia 2018 - egzamin zawodowy pisemny dla wszystkich kwalifikacji w modelu "d".
  • 12 stycznia 2018 do 17 lutego 2018 - część pisemna w modelu "w", "wk" i "dk".

"Reforma edukacji jest tak przemyślana, żeby nikomu nie przyszło do głowy cofanie jej."

Wideo

Dodaj ogłoszenie