Egzamin zawodowy 2019 CKE. Wyniki, arkusz + klucz...

  Egzamin zawodowy 2019 CKE. Wyniki, arkusz + klucz odpowiedzi. NOWE ARKUSZE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe [11 stycznia 2019]

  mac, aip

  Gazeta Współczesna

  Gazeta Współczesna

  Egzamin zawodowy 2019 CKE. Wyniki, arkusz + klucz odpowiedzi. NOWE ARKUSZE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe [10 stycznia 2019]
  1/97
  przejdź do galerii

  Egzamin zawodowy 2019 CKE. Wyniki, arkusz + klucz odpowiedzi. NOWE ARKUSZE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe [10 stycznia 2019] ©Lucyna Neonow

  Egzamin zawodowy 2019. Kiedy wyniki i jak je sprawdzić online? Sprawdź arkusze oraz klucz odpowiedzi w internecie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - część pisemna - odbył się dzisiaj. Wszystkie pytania oraz odpowiedzi dostępne będą w sieci już dzisiaj wieczorem. Znajdziesz je na naszej stronie. Zobacz, gdzie szukać arkuszy oraz jak łatwo sprawdzić wyniki online.
  Odpowiedzi tutaj:EGZAMIN ZAWODOWY 2019: Arkusz + klucz odpowiedzi. Wyniki egzaminu zawodowego [10 stycznia]

  Egzamin zawodowy 2019 CKE. Wyniki, arkusz + klucz odpowiedzi. NOWE ARKUSZE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe [11 stycznia 2019]  O godzinie 19 Centralna Komisja Egzaminacyjna miała opublikować arkusze egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, czyli egzaminu zawodowego 2019. Czy już są? Sprawdź.

  SPRAWDŹ TU: Egzamin zawodowy 2019: Arkusz + klucz odpowiedzi. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe [10 stycznia 2019]

  Egzamin zawodowy 2019 CKE. Wyniki, arkusz + klucz odpowiedzi. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe [11 stycznia 2019]  ZOBACZ KONIECZNIE ODPOWIEDZI: Egzamin zawodowy 2019 ODPOWIEDZI WYNIKI ARKUSZE KLUCZ ODPOWIEDZI. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe CKE (10.01.2019)

  9 stycznia 2019 r. rozpoczeła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. oraz zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

  Egzamin zawodowy 2019 odpowiedzi. Arkusze i pytania na egzaminie zawodowym CKE - część pisemna [Wszystkie odpowiedzi]
  • 9 stycznia odbyła się część praktyczna egzaminu o modelu „d” (dokumentacja),
  • 10 stycznia odbyła się część pisemna egzaminu dla wszystkich zdających.
  • 11 stycznia – 16 lutego 2019 r. odbywać się będzie część praktyczna wg harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.  Egzamin zawodowy 2019. WYNIKI: Arkusz CKE + klucz odpowiedzi, rozwiązania [10 stycznia 2019]  Egzamin składa się z dwóch części – testu pisemnego (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

  ZOBACZ: Egzamin zawodowy 2018. Wyniki drugiej sesji - odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE, test 31.08.2018

  Do części pisemnej egzaminu z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. zostało zgłoszonych ponad 149 000 osób w 232 kwalifikacjach (z tego ponad 21 000 osób w 160 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 187 000 osób w 222 kwalifikacjach, z których do najpopularniejszych należą:
  • A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych w zawodzie technik logistyk
  • A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości
  • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodach: technik dróg i mostów kolejowych, technik drogownictwa oraz technik budownictwa
  • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych w zawodach monter mechatronik oraz technik mechatronik
  • E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych w zawodach elektromechanik, elektryk, technik elektryk
  • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych w zawodzie technik informatyk
  • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk
  • E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych w zawodzie technik mechatronik
  • M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych
  • M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych
  • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodach rolnik, technik rolnik oraz technik agrobiznesu
  • T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa
  • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych


  Egzamin zawodowy 2019 CKE. Przecieki - rozwiązania, arkusze, klucz odpowiedzi, test (09.01.2019)

  Egzamin zawodowy 2019. Arkusz, klucz odpowiedzi, rozwiązania. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  Warunki zdania egzaminu
  • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
  • część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania


  Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

  Egzamin zawodowy 2019 CKE. Gdzie i jak sprawdzić wyniki online? [KLUCZ ODPOWIEDZI, ARKUSZ, ROZWIĄZNIA]  Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl w dniu 10 stycznia ok. godz. 19:00. Zaraz po tym dostępne będą na naszej stronie.

  CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo