Inwestycje po suwalsku w 2020 roku

Materiał informacyjny MIASTA SUWAŁKI
Suwalskie Przedszkola w nowej odsłonie
Po rekordowych 153 mln zł wydanych na inwestycje w ubiegłym roku Miasto Suwałki nie zwalnia tempa. Plan wydatków inwestycyjnych na ten rok choć mniejszy główny nacisk kładzie na inwestycje w oświatę i drogi.

Suwalskie Przedszkola w nowej odsłonie

Gruntowną modernizację przechodzi obecnie 5 suwalskich przedszkoli. Są to placówki numer 3,4,7,8 i 10. Część środków na ten cel miasto Suwałki pozyskało z Unii Europejskiej, a całość pochłonie blisko 10 mln złotych.

Oprócz znacznej poprawy samej estetyki budynków, ocieplone zostaną ściany, podłogi, stropy i dachostropy. Częściowo zmodernizowana zostanie stolarka drzwiowa i okienna. Efektywność energetyczną obiektów podniesie montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne i montaż systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Prace potrwają do końca roku i tym samym już wszystkie miejskie placówki w Suwałkach będą wyremontowane, bowiem w ubiegłym roku „nowe życie” uzyskały przedszkola numer 1,2,5 i 6.

Nową drogą na lotnisko

Zakończyła się trwająca od listopada ubiegłego roku budowa ulicy Wojczyńskiego z połączeniem do ulicy Raczkowskiej. Inwestycja pochłonęła około 1,5 mln zł – dokładnie połowa tej kwoty to dofinansowanie z krajowego funduszu dróg samorządowych.

Budowa drogi została zaprojektowana w taki sam sposób jak inne, nowobudowane ulice w Suwałkach. Powstała tam 6 metrowa jezdnia z oświetleniem, chodnikiem i ścieżką rowerową. Ulica Wojczyńskiego umożliwi dojazd do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i nowo wybudowanego lotniska w Suwałkach, które zainaugurowało swoją działalność w połowie sierpnia tego roku. Obiekt jest już wpisany do rejestru lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. A to oznacza, że można już z niego korzystać.

Z kolei do końca września br. Firma PDM Suwałki ukończy warte 3,1 miliona zł prace nad wydłużeniem ulicy Leśnej do ul. Raczkowskiej z przebudową skrzyżowania Leśnej, Raczkowskiej i Wojczyńskiego.

Nowy ciąg drogowy w południowej części miasta znacznie ułatwi przejazd do zakładów produkcyjnych w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej.

7 nowych ulic osiedlowych już jesienią

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, powstają ulice na obrzeżach i w centrum Suwałk. Na osiedlu północ ruszyła budowa ulicy Szczęsnowicza, na osiedlu piastowskim – Śmiałego i Krzywoustego. Ulice Miłosza i Kochanowskiego będą przy drodze wylotowej do Płociczna, a Włoska i Francuska przy ulicy Zastawie.

Ulica Szczęsnowicza połączy Szpitalną z Reja i Reja z Pułaskiego, zapewniając wygodny dojazd do nowo wybudowanych sześciokondygnacyjnych bloków mieszkalnych. Pierwszy odcinek od Szpitalnej do Reja to nawierzchnia o długości 135 metrów i 6 m szerokości. Od strony południowej powstanie chodnik ze ścieżką rowerową, a od północnej - 29 miejsc parkingowych. Część druga na odcinku od Reja do Pułaskiego to ulica o długości 260 metrów. Od strony południowej powstanie chodnik o szerokości 2,5-3 m, a od strony nowych bloków miejskiej spółki ZBM TBS - chodnik ze ścieżką rowerową oraz 28 miejsc parkingowych. Kwota inwestycji oscyluje w okolicach 2,5 mln złotych.

Ulice Bolesława Krzywoustego i Śmiałego powstaną do końca października 2020 roku, za kwotę 1,171,144.93 zł. Wykonawcą będzie firma Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski z Olecka. Prace drogowe polegać będą na niezbędnych rozbiórkach i ustawieniu nowego krawężnika, obrzeża i ułożeniu kostki betonowej, wykonaniu terenów zielonych, oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Mieszkańcom domów jednorodzinnych, rosnących przy wiodącej do Płociczna ulicy Staniszewskiego, posłużą nowe, powstające już ulice - Czesława Miłosza i Jana Kochanowskiego. Tutaj prace polegają na wykonywaniu robót ziemnych, ustawianiu nowych krawężników, obrzeży, wykonania podbudów, ułożeniu kostki betonowej, wykonaniu nawierzchni jezdni i ścieżki rowerowej z warstw bitumicznych, wykonaniu zjazdów, oznakowania poziomego i pionowego oraz oświetlenia ulicznego i zieleni.

Ulice Włoska i Francuska na tzw. os. Bieryły za blisko 7 mln złotych powstaną do 30 listopada tego roku. Roboty polegają na wykonaniu jezdni, ścieżki rowerowej oraz całej infrastruktury.

Nowe parkingi przy Sportowej, ścieżka rowerowa na Daszyńskiego

Zakończyła się budowa parkingów przy osiedlu Słoneczne Tarasy. Powstało tam 28 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Budowa parkingów przy ulicy Sportowej realizowana jest w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja kosztowała prawie 72 tysiące złotych.

Kończy się również budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z zatoką parkingową i autobusową na ul. Daszyńskiego. Był to jeden z elementów dużego, wartego 30 mln zł projektu związanego z zakupem autobusów i systemu roweru miejskiego.

Od września uczniowie skorzystają z nowych budynków

Blisko zakończenia inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.

W nowym budynku przy Szkole Podstawowej nr 4 o powierzchni prawie 2,5 tysiąca m2. powstanie 10 sal lekcyjnych, w tym 5 z zapleczem o powierzchni od 11 do 17 m2. Od września korzystać będzie można również z pokoju nauczycielskiego, świetlicy, biblioteki, windy oraz łazienki. Zakresem zamówienia objęto ponadto wykonanie drogi dojazdowej do ulicy Spokojnej z miejscami parkingowymi i chodnikami.

Od nowego roku szkolnego uczniowie uczący się w Zespole Szkół numer 6 skorzystają z nowoczesnego obiektu warsztatowego. Nowy budynek będzie podzielony ogólnodostępnym korytarzem na 2 części: od wschodu znajdą się warsztaty dla branży mechanicznej, od zachodu dla branży drzewnej. Większość pomieszczeń posiadać będzie niezależne, bezpośrednie wjazdy - głównie bramami segmentowymi.

W obiekcie utworzone zostaną pomieszczenia dla 5 zawodów istniejących w ZS nr 6 (technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, stolarz) i 3 nowych zawodów (kierowca mechanik, blacharz samochodowy, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej).

Koszt obu inwestycji to kwota ponad 20 milionów złotych. Część środków pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej.

Dodaj ogłoszenie