MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matury podstawowe 2023 za nami. Jak uczniom poszły egzaminy z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego? Podsumowanie matur obowiązkowych

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
od 16 lat
To już koniec matur obowiązkowych w 2023 roku. Teraz uczniowie zmierzą się z poszczególnymi rozszerzeniami. Jak maturzystom poszedł język polski, matematyka i język angielski? Co znalazło się w arkuszach? Oto podsumowanie tegorocznych matur podstawowych.

Spis treści

Podsumowanie matur obowiązkowych 2023

W tym roku do egzaminu maturalnego podeszli licealiści po ośmioklasowej szkole podstawowej (formuła 2023) oraz uczniowie techników po gimnazjum i osoby zdający egzamin po latach (formuła 2015). Jak podało CKE do egzaminów, przystąpiło ok. 272 400 maturzystów (ok. 158 400 osób pisało egzamin w nowej formule, a ok. 114 000 w starej).

Matura w 2023 roku na poziomie podstawowym była dosyć łatwa. Tak wynika z relacji uczniów. Egzaminy rozpoczęły się w czwartek, 4 maja 2023 roku. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Chociaż tematy maturalne zaskoczyły niektórych zdających, to maturzyści zgodnie twierdzili, że egzamin należał raczej do prostszych.

5 maja wyjątkowo odbyła się matura z języka angielskiego (lub innego wybranego języka obcego). Wyjątkowo, bo zazwyczaj drugim egzaminem była matematyka. Angielski nie sprawił uczniom żadnych problemów, co nie dziwi, bo co roku jest on określany mianem najłatwiejszego ze wszystkich trzech obowiązkowych egzaminów.

Zobacz arkusz maturalny z matematyki. Tu znajdziesz arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań.

Matura 2023 z matematyki. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do ...

Z kolei 8 maja uczniowie zmierzyli się z królową nauk. Ta matura uważana jest za najtrudniejszą, jednak w tym roku zasadniczo zdający nie mieli z nią problemów, a egzamin określali jako łatwy. Sprawdźcie, co dokładnie pojawiło się na tegorocznych maturach obowiązkowych.

Matura z polskiego 2023. Tematy, arkusze i zadania

Uczniowie rozpoczęli maturalny maraton od języka polskiego. Co pojawiło się w arkuszu? Na maturze trzeba było zmierzyć się z wybranym tematem:

 • Jak niespodziewane okoliczności wpływają na człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów (formuła 2015);
 • Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów (formuła 2015);
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów („Mogę” Ewa Lipska). (formuła 2015)
 • Człowiek – istota pełna sprzeczności (formuła 2023)
 • Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? (formuła 2023).

Uczniowie byli zaskoczeni, że na egzaminie znów pojawił się „Pan Tadeusz”. Mało kto się tego spodziewał, ponieważ lektura ta była na maturze 2022. Z opinii maturzystów wynika jednak, że poza tym zadania były typowe i przyjemne. Jako najłatwiejszą część egzaminu w nowej formule podawano zazwyczaj test historycznoliteracki.

Zobacz arkusz i odpowiedzi do matury z polskiego w formule 2023>>
Zobacz arkusz i odpowiedzi matury z polskiego w formule 2015>>

Matura z angielskiego 2023. Arkusze i zadania

W piątek (5 maja) większość uczniów przystąpiła do matury z języka angielskiego. Część wybrała z kolei język niemiecki lub inny język obcy. Maturzyści w większości nie mieli żadnych problemów z egzaminem. Określali go jako bardzo łatwy, twierdzili nawet, że był on prostszy od egzaminu ósmoklasisty.

Zarówno w formule 2023, jak i 2015 w ostatnim zadaniu, które polega na napisaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej, uczniowie musieli zmierzyć się z następującym tematem:

 • W ubiegłym tygodniu wygrałeś(-aś) konkurs fotograficzny dla młodzieży. W e-mailu do kolegi z Anglii: wyjaśnij powody uczestnictwa w tym konkursie;
 • opisz, co przedstawia Twoje zwycięskie zdjęcie;
 • zrelacjonuj przebieg wręczania nagród;
 • zachęć kolegę do udziału w konkursie fotograficznym w przyszłym roku i napisz, w jaki sposób pomożesz mu przygotować się do tego konkursu.

Zobacz arkusz i odpowiedzi do matury z angielskiego w formule 2023>>
Zobacz arkusz i odpowiedzi matury z angielskiego w formule 2015>>

Matura z matematyki 2023. Arkusze CKE i zadania. Królowa nauk wyjątkowo prosta?

Matura z matematyki to egzamin, budzący najwięcej obaw u uczniów. Jednak w tym roku z relacji większości maturzystów wynika, że nie było zaskoczeń. Arkusz okazał się typowy, niektórzy maturzyści określali go nawet mianem „banalnego”.

Trwa głosowanie...

Czy matura z matematyki była trudna?

Przy trzecim obowiązkowym egzaminie maturalnym pojawił się jednak problem z przeciekami maturalnymi. Po godz. 9.00, a więc w momencie, gdy uczniowie jeszcze pisali egzamin w sieci, zamieszczono zdjęcia arkusza z matematyki zarówno w formule 2015, jak i 2023. Głos w tej sprawie zabrał szef CKE.

– W internecie ktoś znów publikował w trakcie egzaminu zdjęcia. Wiemy kto, będziemy unieważniać (egzamin) zdającemu i całej sali – powiedział dr Marcin Smolik, dyrektor CKE w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Dodał również, że dyrektor właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej „wie, co robić”.

FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matury podstawowe 2023 za nami. Jak uczniom poszły egzaminy z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego? Podsumowanie matur obowiązkowych - Strefa Edukacji

Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna