Nasza Loteria

Miliony na zabytki, dla straży pożarnej i klubów sportowych - prezentujemy listę zabytków

Donata Żmiejko
Donata Żmiejko
Zapewniam mieszkańców regionu oraz jednostki, z którymi współpracujemy, że będziemy starać się realizować nasz budżet tak jak go założyliśmy na początku – zaznaczył marszałek Artur Kosicki.
Zapewniam mieszkańców regionu oraz jednostki, z którymi współpracujemy, że będziemy starać się realizować nasz budżet tak jak go założyliśmy na początku – zaznaczył marszałek Artur Kosicki. Wrota Podlasia
Sejmik Województwa Podlaskiego zdecydował o przeznaczeniu dotacji na renowację zabytków wysokości 2 mln 400 tys. zł. Natomiast ponad 600 tys. zł wyniosą dotacje na rzecz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które gasiły pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Kluby sportowe otrzymają zaś 1 mln 100 tys. zł.

Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego podczas konferencji prasowej przedstawił sprawy, którymi zajmował się na XVIII Sesji Sejmik Województwa Podlaskiego.

- W tym roku z budżetu województwa przeznaczamy rekordową kwotę na wsparcie renowacji i konserwacji zabytków – powiedział marszałek. - To jest kwota 2 mln 400 tys. zł, a w ubiegłym roku na dotacje przeznaczyliśmy 1 mln zł. Zostanie dofinansowanych 45 obiektów we wszystkich powiatach naszego województwa. Zostały wybrane te zabytki, które naszym zdaniem najbardziej potrzebowały wsparcia. Bo zabytki to nasza wartość narodowa, nasza tradycja, dziedzictwo, o które powinniśmy dbać, niezależnie od tego, czy trwa stan epidemii, czy inne utrudnienia. Niestety nie mamy tyle pieniędzy, aby dofinansować wszystkie zgłoszone obiekty.

Radni sejmiku stwierdzili też, że z budżetu województwa należy przeznaczyć pieniądze na wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które gasiły pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ponad 600 tys. zł ma zostać wydanych na sprzęt i wyposażenie straży pożarnej.

- Stwierdziliśmy, jako radni Sejmiku, że trzeba wynagrodzić strażaków, którzy brali udział w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Nagrodowego – mówił marszałek.

Decyzja o tym, które jednostki otrzymają pieniądze, zapadnie po podsumowaniu akcji gaśniczej i zostanie przedstawiona radnym na majowej sesji sejmiku.

Jak podkreślił marszałek, radni pracują nad formami pomocy dla samego BbPN.

Zarząd województwa wkrótce chce dofinansować także kluby sportowe z województwa podlaskiego. Na ten cel przeznaczył 1,1 mln zł z budżetu samorządu.

- Postanowiliśmy dofinansować najmniejsze kluby sportowe – informował marszałek Artur Kosicki. - Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły i chcemy je wesprzeć, tak aby w przyszłym sezonie mogły utrzymać się w rozgrywkach, i zachowały płynność finansową.

Kluby, aby uzyskać dofinansowanie, będą musiały wziąć udział w konkursie, który zostanie ogłoszony już niedługo. Dokładne zasady zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl

Marszałek odniósł się do trudnej sytuacji, która, w jego opinii, przyniesie „problemy jeśli chodzi o budżety samorządów”.

- Zapewniam mieszkańców regionu oraz jednostki, z którymi współpracujemy, że będziemy starać się realizować nasz budżet tak jak go założyliśmy na początku – zaznaczył marszałek.

Jak dodał, niezbędne będą korekty dotyczące np. niektórych wydarzeń promocyjnych czy sportowych, których realizacja nie będzie możliwa ze względu na ogólnopolskie ograniczenia związane z epidemią koronawirusa.

Oto kwoty dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zabytki w poszczególnych powiatach:

 • - powiat białostocki -368 tys. zł
 • - miasto Białystok – 170 tys. zł
 • - powiat bielski -352 tys. zł
 • - powiat hajnowski – 93 tys. zł
 • - powiat siemiatycki – 201 tys. zł
 • - powiat wysokomazowiecki – 133 tys. zł
 • - powiat augustowski – 30 tys. zł
 • - powiat moniecki – 140 tys. zł
 • - powiat sejneński -131 tys. zł
 • - powiat sokólski – 210 tys. zł
 • - powiat suwalski – 67 tys. zł
 • - miasto Łomża – 143 tys. zł
 • - powiat grajewski – 100 tys. zł
 • - powiat kolneński – 100 tys. zł
 • - powiat łomżyński – 132 tys. zł
 • - powiat zambrowski - 30 tys. zł
 • Lista zabytków:
 • 1.Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Lemanie. Rozbudowa budynku kościoła p.w. św. Rocha w Lemanie o ganek przed wejściem głównym, budowa pochylni oraz remont elewacji. 50 000 zł
 • 2.Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Turośli. Konserwacja polichromii stropu naw bocznych, balustrady chóru, obrazów z ołtarza głównego oraz ołtarzy bocznych wraz z obrazami kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli. 50 000 zł
 • 3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce
 • Prace remontowe przy zabytkowym ogrodzeniu kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce wraz z kaplicami i bramą p-poż, murowanego z 2 poł. XVIII w. - OSTATNI ETAP. 36 000 zł
 • 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie
 • Szumowo, Dom Parafialny w Szumowie (z 1933 r.): Remont zabytkowego domu parafialnego - II Etap remont elewacji wraz z termomodernizacją ścian od wewnątrz. 30 000 zł
 • 5.Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Siderce
 • Renowacja i zabezpieczenie elewacji kościoła parafialnego P.W. Opatrzności Bożej w Siderce. 60 000 zł
 • 6. Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Boćkach
 • Remont ogrodzenia z bramą główną przy cerkwi parafialnej p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Boćkach. 80 000 zł
 • 7. Diecezja Drohiczyńska.
 • Prace konserwatorskie obrazu "Matka Boża Sykstyńska" z Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie. 8 000 zł
 • 8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza Bocznego p.w. Matki Bożej Pocieszenia Wiernych w Kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach - 55 000 zł.
 • 9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
 • WIGRY. Konserwacja obrazu "Portret Biskupa Michała Karpowicza" z Kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach - 15 000 zł.
 • 10. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Wielkiej
 • Remont dachu kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Wielkiej - III etap - 83 000 zł.
 • 11. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grodzisku
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego p.w. Św. Andrzeja Boboli z Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grodzisku - 46 000 zł.
 • 12. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach
 • Konserwacja tabernakulum znajdującego się w XVII-wiecznej Bazylice w Sejnach - 51 000 zł.
 • 13. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli
 • Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli - 60 000 zł.
 • 14. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Białymstoku
 • Remont schodów terenowych nr 4 - wykończenie biegów i spoczników okładziną kamienną - 80 000 zł.
 • 15. Katolicka Bursa Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 • Remont zabytkowej elewacji budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Placu Papieża Jana Pawła II 1 w Łomży - V etap - remont cokołu - 40 000 zł.
 • 16. Diecezja Łomżyńska
 • Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynku Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12 - III etap - 50 000 zł.
 • 17. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa i Św. Antoniego w Boćkach
 • Boćki, kościół p.w. Św. Józefa i Św. Antoniego (XVIII w.): Remont zabytkowej dzwonnicy oraz renowacja części ogrodzenia murowanego kościoła parafialnego -
 • 90 000 zł.
 • 18. Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Michałowie
 • Remont i konserwacja elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej fasady i wieży zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Opatrzności Bożej w Michałowie - 100 000 zł.
 • 19. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach
 • Sporządzenie dokumentacji dotyczącej prac remontowych wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie prac remontowo - budowlanych na budynku zabytkowego kościoła Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach
 • 50 000 zł
 • 20. Zakon Mniszek Benedyktynek Opactwo pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży
 • Remont budynku klasztoru Zakonu Mniszek Benedyktynek Opactwa p.w. Przenajświętszej Trójcy w Łomży: remont elewacji ścian parteru i piętra - I etap- ściana zachodnia
 • 24 000 zł
 • 21.Miasto Sejny
 • Ratusz w Sejnach: wymiana stolarki okiennej - II etap - 80 000 zł.
 • 22. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach
 • Opracowanie programu prac budowlano-konserwatorskich w postaci projektu architektoniczno -budowlanego dla zespołu kościoła parafialnego p.w. św. Teresy w Wiżajnach - 52 000 zł.
 • 23. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce
 • Jałówka - ruiny kościoła Św. Antoniego - prace konserwatorskie i restauratorskie - 39 000 zł.
 • 24. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy
 • Ekspertyza techniczna dotycząca stanu konstrukcji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy - 12 000 zł.
 • 25. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie
 • Prace konserwatorskie przy instrumencie muzycznym - organach piszczałkowych
 • 42 000 zł
 • 26. Parafia Rzymskokatolicka pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku
 • Konserwacja ołtarza bocznego Ukrzyżowania Jezusa w kościele parafialnym pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku - 50 000 zł.
 • 27. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i świętego Stanisława
 • Remont 28 głosowych organów piszczałkowych Firmy "Schlag&Sohne" - II etap
 • 35 000 zł
 • 28. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie
 • Prace konserwatorskie ścian i sklepienia prezbiterium kościoła p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie - 98 000 zł.
 • 29. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Dąbrówce Kościelnej
 • Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Dąbrówce Kościelnej
 • 50 000 zł
 • 30.Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach
 • Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach- prace remontowe zewnętrzne - 86 000 zł.
 • 31. Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach
 • Realizacja programu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza bocznego (prawy) z Cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach
 • 20 900 zł
 • 32.Parafia Prawosławna pw. Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość" w Tokarach
 • Prace konserwatorskie dotyczące zabytkowego feretronu w cerkwi w Tokarach
 • 19 000 zł
 • 33. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Łomży
 • Łomża - wykonanie dokumentacji projektowej na remont bramy głównej cmentarza zabytkowego przy ul. M. Kopernika w Łomży
 • 19 000 zł
 • 34. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach
 • Siemiatycze, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, XVII-wieczny. Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania oraz naprawa więźby dachowej, Etap I - prace przy nawie głównej.
 • 73 000 zł
 • 35. Gmina Tykocin
 • Prace konserwatorskie przy Pomniku Stefana Czarnieckiego w Tykocinie
 • 35 000 zł
 • 36. Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
 • IV etap rekonstrukcji XVI-wiecznych fresków w cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu
 • 80 000 zł
 • 37. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kundzinie
 • Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i kostnicy w Kundzinie
 • 100 000 zł
 • 38. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie
 • Remont małej wieży zabytkowego kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie
 • 30 000 zł
 • 39. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie
 • Konserwacja części elewacji południowej prezbiterium kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie
 • 100 000 zł
 • 40. Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach
 • Remont ogrodzenia z kamienia nakrytego betonowym parapetem, z jedną murowaną, tynkowaną bramką boczną od strony cerkwi i ulicy – ściana zachodnia i północna przy cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach
 • 58 000 zł
 • 41. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Radziłowie
 • Kramarzewo, Kościół p.w. Św. Barbary (1739 r.): kontynuacja prac konserwatorskich i budowlanych przy szalunku
 • 100 000 zł
 • 42. Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu
 • Cerkiew Parafialna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy - remont schodów zewnętrznych i elewacji - Etap I - 35 000 zł.
 • 43.Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie
 • Wizna, kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela, (XVI w., odbudowa 1950 -1957), remont elewacji kościoła w obrębie prezbiterium II etap - część południowa - 20 000 zł.
 • 44. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
 • Prace konserwatorskie (wewnętrzne i zewnętrzne) w Pałacu Hasbacha - 98 100 zł.
 • 45. Jadwiga Serafin Tadeusz Serafin
 • Prace restauratorsko -konserwatorskie tynków dwóch klatek schodowych oraz zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w zabytkowym budynku dawnego szpitala wojskowego przy ul. Polowej 22 w Łomży - 10 000 zł.
od 16 lat
Wideo

Andrzej Duda spotkał się z przedsiębiorcami w Jasionce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Z
Z boku patrzący

Zamiast finansować budowę nowych szpitali i solidnie wyposażyć - to wydaje się SPOŁECZNĄ kasę na ....zachcianki niepożytecznych budowli plebanów. Jeżeli wódz wierzy w bajko-opowiadaczy to i jego słudzy muszą temu przyklaskiwać i "przybytki "dofinansowywać .

Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna