Nowe dowody osobiste będą wydawane już od 2019 roku. Rada Ministrów przyjęła 11 lipca projekt ustawy o e-dowodach. Czym są e-dowody i na czym polega zmiana? Jak będą wyglądać e-dowody? Czytaj niżej w artykule.

Nowe dowody osobiste. W 2019 roku rozpocznie się wydawanie e-dowodów osobistych. Jak będą wyglądać e-dowody?

Nowe dowody osobiste pojawia się w 2019 roku. 11 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o e-dowodach. Na czym będzie polegać zmiana? Jak będą wyglądać e-dowody?

Czytaj też: Masz to na prawie jazdy? Możesz mieć kłopoty przy kontroli drogowej! Co oznaczają kody w dokumencie prawa jazdy?

Rada Ministrów przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych. Co zakładają przepisy? WIDEO: Co zrobić, gdy ktoś wziął kredyt na nasze dane? Jak informuje MSWiA dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Nowe dowody osobiste. W 2019 roku rozpocznie się wydawanie e-dowodów osobistych. Jak będą wyglądać e-dowody?

PESEL to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL oraz w rejestrach mieszkańców prowadzonych w systemie teleinformatycznym.

Co oznaczają cyfry w numerze PESEL? Sprawdziliśmy

E-dowód ma usprawnić komunikację obywateli z administracją i podmiotami komercyjnymi – pozwoli m.in. na korzystanie z usług online. - Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego. Zamieszczenie podpisu osobistego w dowodzie będzie następowało za zgodą posiadacza dokumentu - informuje resort spraw wewnętrznych i administracji.

E-dowód osobisty - jak będzie wyglądać?

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane jego posiadacza, a także fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Warstwa graficzna oraz elektroniczna będą zawierać następujące dane:

dane dotyczące osoby:

 • nazwisko
 • imię pierwsze
 • pozostałe imiona
 • nazwisko rodowe
 • imiona rodziców
 • datę i miejsce urodzenia
 • płeć
 • wizerunek twarzy (wymogi dla fotografii pozostaną zgodne z aktualnym stanem prawnym i będą identyczne, jak dla zdjęć paszportowych czyli będzie to zdjęcie biometryczne)
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo;

  dane dotyczące dowodu osobistego:
 • serię i numer dowodu osobistego
 • datę wydania
 • datę ważności
 • oznaczenie organu wydającego dowód osobisty

Dodatkowo warstwa elektroniczna będzie zawierać certyfikaty do uwierzytelnienia (wymagający PIN) i do potwierdzenia obecności (nie wymagający PIN). Wydawcą certyfikatów będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) i będą one miały ważność równą ważności dokumentu, tj. 10 lat. Certyfikat ten będzie także honorowany przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) na potrzeby wykorzystania w służbie zdrowia - MSWiA

Kiedy rozpocznie się wydawanie e-dowodów?

Nowe dowody mają być wydawane od marca 2019 r. Zmiany nie wiążą się jednak z wymianą dotychczas posiadanych dokumentów. Jak informuje ministerstwo - zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.

Nowe dowody osobiste. W 2019 roku rozpocznie się wydawanie e-dowodów osobistych. Jak będą wyglądać e-dowody?

Korzystamy z niego dość często ale czy wiemy jakie informacje się na nim znajdują? Jak się okazuje dowód osobisty skrywa wiele informacji i zabezpieczeń.

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną funkcjonują już w:

 • Austrii
 • Belgii
 • Chorwacji
 • Portugalii
 • Estonii
 • Finlandii
 • Francji
 • Hiszpanii
 • Niemczech
 • Szwecji
 • a także na Litwie, Węgrzech czy we Włoszech.

Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.

Nowe dowody osobiste. W 2019 roku rozpocznie się wydawanie e-dowodów osobistych. Jak będą wyglądać e-dowody?

Chroń swoje dokumenty, żebyś nie musiał spłacać nieswojej pożyczki