Od konnych sikawek po wezwania SMS-em - rozmawiamy z...

  Od konnych sikawek po wezwania SMS-em - rozmawiamy z Andrzejem Kocem, prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku

  PS

  Gazeta Współczesna

  Gazeta Współczesna

  O historii Ochotniczej Straży Pożarnej, zadaniach statutowych i roli w społeczności lokalnej mówi st. bryg. Andrzej Koc - prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku.
  Ile jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonuje obecnie w woj. podlaskim?

  W woj. podlaskim funkcjonuje 707 jednostek OSP, z czego 194 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Skupiają one w swoich szeregach 22 359 strażaków, wśród nich jest 1521 kobiet.

  W jakich zdarzeniach najczęściej interweniują podlascy strażacy ochotnicy?

  Strażacy ochotnicy są dysponowani do wszystkich zdarzeń na równi z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Są to zarówno pożary, jak też inne miejscowe zagrożenia np.: wypadki drogowe i kolejowe, katastrofy budowlane i techniczne, powodzie i podtopienia, ratownictwo wodne i lodowe, przy czym w niektórych dziedzinach ratownictwa OSP prowadzą jedynie działania pomocnicze, ze względu na konieczność posiadania bardzo specjalistycznego sprzętu oraz wyszkolenia (np. przy ratownictwie chemicznym czy wysokościowym).

  Jak wyglądał ubiegły rok w wykonaniu strażaków - ochotników?

  Na terenie Podlaskiego w 2018 roku strażacy OSP brali udział w 6260 akcjach ratowniczych, co stanowi ok. 52 proc. wszystkich działań prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa.

  Ochotnicza Straż Pożarna ma w naszym kraju długą tradycję. Jak przez ten czas zmieniały się OSP?

  40 Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym województwie ma ponad stuletnią historię (kolejne trzy będą obchodzić takie jubileusze w roku bieżącym). Są też jednostki, o których pierwsze wzmianki historyczne sięgają czasu zaborów ( np. OSP Sokoły, rok założenia 1875). Oczywiście jednostki OSP przez lata swojej działalności ewaluowały, tak aby na bieżąco reagować na zagrożenia, jakie pojawiały się wraz z rozwojem cywilizacyjnym naszego kraju. Z prowadzenia działań gaśniczych przy pomocy sikawek konnych i alarmowania o zagrożeniu za pomocą bijących dzwonów, czy ręcznych syren Ochotnicze Straże Pożarne przeobraziły się w jednostki ratownicze używające nowoczesnych pojazdów oraz profesjonalnego sprzętu ratowniczego, pozwalającego na podjęcie działań niemal w każdej dziedzinie ratownictwa. Również systemy alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach obecnie stosowane w jednostkach OSP są w pełni profesjonalne i pozwalają na niemal natychmiastowe zaalarmowanie niezbędnej ilości druhów do podjęcia skutecznych działań ratowniczych. Dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej „jednym kliknięciem” na komputerze, ogłasza alarm za pomocą syreny alarmowej w strażnicy OSP, jak też równocześnie wszyscy druhowie danej jednostki posiadający przeszkolenie do udziału w akcjach, otrzymują powiadamiania na telefony komórkowe. Takie rozwiązanie spowodowało skrócenie czasu wyjazdu jednostek do akcji z kilkunastu do kilku minut.

  OSP pełni ważną rolę w lokalnej społeczności.

  Oprócz działalności ratowniczej, o której wiele powiedziałem, OSP jest organizacją, która w środowisku lokalnym ma bardzo ugruntowana pozycję jako organizacja integrująca społeczność miejscowości, w której się znajduje. To często w remizie OSP odbywają się zebrania dotyczące spraw ważnych dla miejscowości ( np. wybory sołtysa czy podział funduszu sołeckiego). Remiza jest często miejscem, z którego także korzystają Koła Gospodyń Wiejskich, na co dzień współpracujące z OSP, a często będące także członkiniami tych jednostek. Bardzo ważną sprawą realizowana przez OSP jest wychowanie młodych adeptów sztuki pożarniczej, czyli członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którzy nie tylko uczą się bezpiecznego zachowania, poznawania zasad ratownictwa i pomocy potrzebującym, ale też szacunku do osób starszych, funkcyjnych oraz dyscypliny i tradycji przekazywanej przez starszych kolegów.

  Czy druhowie czują się doceniani, czy może marginalizowani w stosunku do straży zawodowej?

  Według mnie podczas działań ratowniczych nie ma podziału na strażaka zawodowego czy ochotnika. Pot wylany podczas akcji przez jednego i drugiego smakuje tak samo. Z moich doświadczeń wynika, że jeżeli komuś zależy na bezpieczeństwie, to ten ktoś docenia i współpracuje z OSP. Oczywiście strażacy PSP za swoją służbę otrzymują wynagrodzenie, a ochotnicy niosą pomoc bezinteresownie. Wielu druhów podkreśla, że swoja działalność wykonują nie dla uznania czy rozgłosu, ale z zamiłowania i tradycji. Dlatego też wszelkie akcje promujące takie prospołeczne działania druhów powinny być organizowane po to, aby mieszkańcy znający swoich strażaków, swoją jednostkę czy też Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, mogli wyrazić swoje uznanie np. poprzez oddanie głosu w Plebiscycie.

  Autor: Izabela Krzewska
  Izabela.Krzewska@polskapress.pl

  Czytaj treści premium w Gazecie Współczesnej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Polecamy

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Współczesnej za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Współczesnej za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Pokaż się w internecie! >> Zapisz się za darmo do lokalnej bazy firm.

  Pokaż się w internecie! >> Zapisz się za darmo do lokalnej bazy firm.

  GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

  GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

  Oferty białostockich deweloperów. Zapraszamy!

  Oferty białostockich deweloperów. Zapraszamy!