W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. Polska była drugim, po Holandii, największym eksporterem jaj świeżych w Unii Europejskiej. Według danych Eurostat w okresie I-VII 2016 r. z Polski wyeksportowano 145,0 tys. t jaj w skorupkach (świeżych), tj. o 9,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.


- Należy zauważyć, że podczas gdy z Polski udało się sprzedać więcej jaj, to eksport u największego eksportera tego produktu w UE-28, Holandii,  zmniejszył się o 13,5% do 195,3 tys. ton - podkreśla Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas. - Tym samym różnica w wolumenie eksportu między Holandią i Polską zmniejszyła się z 93,8 do 50,3 tys. t.

 

Wolumen sprzedaży zagranicznej jaj z Niemiec w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r.

był o 0,5% mniejszy niż w analogicznym okresie przed rokiem i wyniósł 79,4 tys. t. W większym stopniu zmniejszył się eksport jaj z Hiszpanii, o 3,1% do 71,4 tys. t oraz z Francji, o 17,5% do 26,1 tys. t.

Sprzedaż zagraniczna jaj z Belgii zwiększyła się o 28,6% do 16,2 tys. t, z Włoch o 65,3% do 16,1 tys. t, Węgier o 73,6% do 12,7 tys. t oraz z Czech o 14,9% do 9,8 tys. t.

- Należy jednak zauważyć, że w sierpniu br. odnotowano spadek wolumenu eksportu jaj w skorupkach - dodaje Paweł Wyrzykowski. - Według najnowszych danych MF (za MRiRW) ich sprzedaż z Polski w sierpniu br. wyniosła 18,7 tys. t i w porównaniu z sierpniem 2015 r. zmniejszyła się o 4,1%. Niemniej jednak w pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r. wolumen eksportu jaj z Polski był o 7,3% większy niż przed rokiem.


Największymi odbiorcami polskich jaj byli Niemcy, gdzie w pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r. trafiło 27,7% całkowitego ich wolumenu sprzedaży z Polski, a eksport do tego kraju w relacji rocznej zwiększył się o 38%.

 

Co ciekawe, drugim największym importerem polskich jaj są Holendrzy, gdzie w okresie I-VIII 2016 r. Polska sprzedała 20,7% całkowitego ich wolumenu, a jego poziom był o 2% niższy niż przed rokiem. Kolejnym znaczącym odbiorcą byli Włosi (13,5%). W tym przypadku również eksport był mniejszy niż przed rokiem - o 14%. Istotnym kierunkiem w sprzedaży polskich jaj były również Czechy, gdzie trafiło 8,2% łącznego wolumenu ich sprzedaży zagranicznej.

Źródło: BGŻ BNP Paribas