Wkład własny to kwota, którą musi posiadać osoba ubiegająca się o kredyt mieszkaniowy lub hipoteczny. Wynosi ona 20 proc. wartości budowanej lub nabywanej nieruchomości. Wkład własny to pojęcie, które zaczęło obowiązywać od 2013 roku, kiedy to wprowadzono Rekomendację S. Ma ono na celu przede wszystkim ograniczenie stopnia zadłużenia Polaków. Osoby, które planują zakup mieszkania, a nie posiadają odpowiedniej kwoty na wkład własny, powinny rozważyć zaciągnięcie pożyczki.

Wysokość wkładu własnego wynosi 20 proc. wartości nieruchomości. Jeśli nie posiadasz odpowiedniej kwoty, możesz zaciągnąć pożyczkę na wkład własny.

Osoba, która decyduje się na zakup nieruchomości, oprócz odpowiedniej zdolności kredytowej, powinna również posiadać wkład własny. Wynosi on 20 proc. wartości nieruchomości. Co zrobić w sytuacji, w której dana osoba decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub mieszkaniowego, ale nie posiada wkładu własnego? Dobrym rozwiązaniem może być w tym przypadku pożyczka na wkład własny. Czym charakteryzuje się ten produkt finansowy?

Co to jest wkład własny?

Wkład własny to pojęcie odnoszące się do kapitału, który powinna posiadać dana osoba, jeżeli chce wnioskować o kredyt mieszkaniowy bądź hipoteczny. Każda instytucja bankowa wymaga od kredytobiorcy posiadania wkładu własnego. Ten obowiązek nakłada na banki Rekomendacja S wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Regulacja powstała w 2013 roku wprowadziła pojęcie wkładu własnego, który wcześniej nie obowiązywał. Rekomendacja S nie dotyczy chwilówek przez internet, udzielanych na przykład przez Loando.

Rekomendacja S zakłada, iż wysokość wkładu własnego powinna obecnie wynosić 20 proc. wartości nabywanej bądź budowanej nieruchomości. Potencjalny kredytobiorca powinien również mieć na uwadze fakt, iż banki nie posiadają w swoich ofertach kredytów pokrywających w 100 proc. wartość nieruchomości.

Zgodnie z Rekomendacją S, wysokość wkładu własnego, w bardzo szybkim tempie wzrosła od 5 proc. w 2014 roku do 20 proc. w 2017 roku. W 2019 roku na wysokość wkładu własnego mają wpływ następujące czynniki:

 • możliwość podniesienia stóp procentowych (wpływ na wysokość rat kredytu hipotecznego),
 • spowolnienie gospodarcze,
 • stale rosnące ceny nieruchomości,
 • zaostrzenie polityki kredytowej.
Głównym celem wprowadzenia wkładu własnego jest ograniczenie stopnia zadłużenia Polaków. Pozytywna decyzja kredytowa banku w dużej mierze zależy od posiadanego wkładu własnego.

W jaki sposób zastąpić wkład własny? Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Niektóre instytucje bankowe akceptują sytuacje, w których to kredytobiorca posiada minimalny wkład własny równy 10 proc. Niezbędne jest wówczas wykupienie stosownego ubezpieczenia. Określa się je mianem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Na czym to polega?

Brakujące 10 proc. wkładu własnego należy ubezpieczyć w instytucji bankowej, w której dana osoba zaciągnęła kredyt hipoteczny lub mieszkaniowy. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowi pewien rodzaj zabezpieczenia dla banku, gdy klient nie posiada wymaganej kwoty wkładu własnego.

Ile wkładu własnego na mieszkanie?

Osoby, które w 2019 roku mają w planach zakup mieszkania, powinny wziąć pod uwagę fakt, iż zgromadzenie odpowiedniej wysokości wkładu własnego może być trudniejsze w stosunku do poprzednich lat. W ostatnim raporcie AMRON – SAFRiN średnia wartość udzielanych kredytów hipotecznych wzrosła o 22 753 zł. Na przykład w drugim kwartale 2017 roku, wynosiła ona 233 108 zł, a rok później aż 255 861 zł. Przytoczone dane stanowią potwierdzenie tego, że rynek mieszkaniowy od kilku lat odnotowuje systematyczny wzrost.

Rok 2019 wiąże się z wprowadzeniem zaostrzonej polityki kredytowej w bankach. Co to oznacza w praktyce? Otrzymanie kredytu hipotecznego może być związane z przejściem przez trudny proces kredytowania. Wiąże się to z posiadaniem nie tylko odpowiedniej kwoty wkładu własnego, ale również z większą zdolnością kredytową.

Przykład: Kazimierz Nowak zdecydował się na zakup mieszkania o wartości 270 000 zł. W 2019 roku wkład własny wynosi 20 proc. ceny nieruchomości. Ile wkładu własnego na mieszkanie powinien zatem posiadać Pan Nowak? Musi dysponować kwotą równą 54 000 zł. Jeżeli zdecyduje się on na wykupienie ubezpieczenia minimalnego wkładu własnego, kwota ta zmniejszy się do 27 000 zł.

Rynek mieszkaniowy w 2019 roku

Z Raportu Expandera i Rentier.io wynika, iż ceny mieszkań, w stosunku do poprzednich lat, zaczynają spadać. Największe spadki cen w skali rocznej zostały odnotowane w Warszawie (-1,4 proc.). Malejące kwoty dotyczą mieszkań pochodzących z rynku pierwotnego. W skali trzymiesięcznej, ceny mieszkań z rynku wtórnego zmalały w następujących miastach:

 • Gdyni (-14 proc.),
 • Łodzi (-8 proc.),
 • Katowicach (- 7 proc.).
W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2019 roku ceny używanych mieszkań w Gdyni zmalały aż o 14 proc. Koszt nowych nieruchomości z kolei wzrósł średnio o 21 proc. W Krakowie natomiast sytuacja przedstawia się w nieco odmienny sposób. Ceny nowych mieszkań zmalały o 4 proc., zaś używanych wzrosły o 9 proc.

Co zaskakujące, średnia cena za metr kwadratowy nowego mieszkania w Gdyni wynosi 8004 zł, w Warszawie zaś 7885 zł. Warto mieć jednak na uwadze fakt, iż ceny w Gdyni można negocjować. Niekiedy kwota za jeden metr kwadratowy może ostatecznie wynosić aż o 16 proc. mniej od pierwotnej stawki. W Warszawie natomiast jest to już mniej prawdopodobne.

Jakie są ceny za metr kwadratowy mieszkania w innych miastach Polski? Poniżej znajduje się tabela, w której zgromadziliśmy dane pochodzące z Raportu Expandera i Rentier.io.

Skąd wziąć pieniądze na wkład własny?

Osoba, która ma w planach zgromadzenie odpowiedniej kwoty na pokrycie wkładu własnego, powinna zapoznać się ze sposobami, które przedstawiliśmy. Mogą one stanowić odpowiedź na pytanie: skąd wziąć pieniądze na wkład własny? Niezbędne środki mogą pochodzić:

 • z pożyczki na wkład własny,
 • z pożyczki od dewelopera na wkład własny,
 • ze wsparcia finansowego od rodziny,
 • z zastawu na obligacjach bądź papierach wartościowych,
 • z konta emerytalne IKE lub IKZE,
 • z zabezpieczenia w postaci innej nieruchomości,
 • z pomocy z programów rządowych.
Pierwszym rozwiązaniem, które pomoże w uzyskaniu środków, jest pożyczka na wkład własny. Przyszły kredytobiorca może skorzystać z ofert licznych firm pożyczkowych, które proponują pożyczki od 100 do nawet 25 000 zł. Okres kredytowania wynosi od kilku dni do kilkudziesięciu miesięcy. Instytucje pozabankowe zazwyczaj nie wymagają wielu formalności. Wnioskodawcy mają szansę na otrzymanie pożyczki na wkład własny już w ciągu jednego dnia roboczego.

O pożyczkę na wkład własny można również wnioskować w instytucji bankowej. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż banki sprawdzają wnioskodawców w rejestrach dłużników. Osoby, które posiadają negatywną historię kredytową oraz nie są w stanie wykazać się zdolnością kredytową, zazwyczaj mają małe szanse na otrzymanie pożyczki w banku.

Drugim sposobem na otrzymanie niezbędnych środków na wkład własny jest pożyczka od dewelopera. Ubieganie się o ten produkt finansowy wiąże się z sytuacją finansową dewelopera. Jako osoba na co dzień operująca wysokimi kwotami, zapewne posiada on liczne kredyty w bankach. Warto jednak zasięgnąć informacji u danego dewelopera dotyczącej możliwości takiej formy finansowania.