Rok 2019 przyniesie wiele zmian, które odczują polscy przedsiębiorcy. Sytuacja międzynarodowa coraz silniej wpływa na prognozy gospodarcze. Kolejne sygnały zapowiadają spowolnienie, a setki nowych przepisów dodatkowo utrudnią prowadzenie biznesu. Eksperci Lewiatana przygotowali raport, który prezentuje, co nas czeka w polityce międzynarodowej, na jakie zmiany prawa firmy powinny się przygotować oraz - co właśnie prezentujemy - jak zmienią się regulacje dotyczące pracowników.

Fundusz Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji

Najważniejsze zmiany
To inicjatywa Konfederacji Lewiatan. Pracodawcy będą mieli możliwość pozostawienia na wyodrębnionym rachunku bankowym części składki z Funduszu Pracy. Te kwoty, uzupełnione środkami pracodawcy, będą przeznaczone wyłącznie na podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.
Środki FPKK będą mogły być kumulowane przez określony ustawowo okres, co umożliwi planowanie procesu nabywania kompetencji przez pracowników w perspektywie krótko i średnioterminowej.
Zasadniczą zaletą nowego rozwiązania będzie przewidywalność i duża dostępność środków dla przedsiębiorców przy jednoczesnym ograniczeniu wymogów formalno – administracyjnych.

Czytaj też: Raport Konfederacji Lewiatan. Regulacje podatkowe, które w 2019 roku wpłyną na działalność firm

Ocena
Inicjatywa Konfederacji Lewiatan spotkała się z pozytywnym przyjęciem innych partnerów społecznych w ramach Rady Dialogu Społecznego. FPKK jest instrumentem niezbędnym dla wzmocnienia procesu dostosowywania kompetencji pracowników do zmieniających się wymogów rynku pracy wynikających m.in. z postępu technologicznego.

Skutki dla gospodarki

Kto zyska? Gospodarka, bo lepiej wykształcone kadry spowodują większą konkurencyjność i innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą mieli realną możliwość finansowania podnoszenia kompetencji pracowników z łatwo dostępnych i przewidywalnych środków oraz pracownicy dla których zwiększy się dostęp do różnych form kształcenia w ramach zakładu pracy.