Regulamin Plebiscytu

Redakcja
Udostępnij:
"Gazety Współczesnej" na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego Województwa Podlaskiego

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu "Gazety Współczesnej" na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego 2012 zwanego w dalszej części regulaminu Plebiscytem, są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa (adres do korespondencji: 15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1), wydawca "Gazety Współczesnej", zwany dalej Organizatorem.
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Plebiscytu.

§2
Czas trwania Plebiscytu

1. Plebiscyt trwa od 6 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r.

§3
Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie

1. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, a także członków najbliższej rodziny pracowników Organizatora.

§4
Nagrody dla Laureatów Plebiscytu

1. Nagrody dla laureatów Plebiscytu na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego:
1 miejsce: Tablet Samsung P3110 Galaxy o wartości 837 zł oraz Pakiet Extra weekend w obiekcie Spa & Wellness Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego "ETERNITE" dla dwóch osób (W tym:2 noclegi, 2 kolacje, obiad, masaż całego ciała, grota solna, kręgielnia 1h - 1 tor, 1,5h skuter śnieżny, 2 doby narty biegowe) o wartości 1000 zł.
2 miejsce: Pakiet Extra weekend w obiekcie Spa & Wellness Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego "ETERNITE" dla dwóch osób (W tym:2 noclegi, 2 kolacje, obiad, masaż całego ciała, grota solna, kręgielnia 1h - 1 tor, 1,5h skuter śnieżny, 2 doby narty biegowe) o wartości 1000 zł
3 miejsce: Standard weekend w obiekcie Spa & Wellness Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego "ETERNITE" dla dwóch osób -W tym: 1 nocleg, 1 kolacja, grota solna, masaż 30 minut, skuter śnieżny 45 minut, narty biegowe 1 doba o wartości 667 zł.

Podatek od nagród pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Finał oraz wręczenie nagród laureatom Plebiscytu odbędzie się podczas Wielkiej Gali Sportu w dniu 25 stycznia 2013 roku.

§5
Nagrody dla głosujących za pomocą sms

1. Organizator przewiduje nagrody dla głosujących w plebiscytach za pomocą sms
2. Nagrody dla głosujących za pomocą sms-ów w plebiscycie na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania fizycznego/ Sportowca Roku:

I. Osoba wysyłająca sms-y z numeru, z którego w trakcie trwania plebiscytu na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego lub Sportowca Roku zostanie wysłanych najwięcej sms-ów, otrzyma Tablet Samsung P3110 Galaxy o wartości 837 zł.

II. Osoba wysyłająca sms-y z numeru, z którego w trakcie trwania plebiscytu na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego lub Sportowca Roku zostanie wysłana druga, co do ilości liczba sms-ów otrzyma Tablet Samsung P3110 Galaxy o wartości 837 zł

III. Osoba wysyłająca sms-y z numeru, z którego w trakcie trwania plebiscytu na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego lub Sportowca Roku zostanie wysłana trzecia, co do ilości liczba sms-ów otrzyma Standard weekend w obiekcie Spa & Wellness Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego "ETERNITE" dla dwóch osób -W tym: 1 nocleg, 1 kolacja, grota solna, masaż 30 minut, skuter śnieżny 45 minut, narty biegowe 1 doba o wartości 667 zł.

IV. Osoba wysyłająca sms-y z numeru, z którego w trakcie trwania plebiscytu na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego lub Sportowca Roku zostanie wysłana czwarta, co do ilości liczba sms-ów otrzyma Standard weekend w obiekcie Spa & Wellness Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego "ETERNITE" dla dwóch osób -W tym: 1 nocleg, 1 kolacja, grota solna, masaż 30 minut, skuter śnieżny 45 minut, narty biegowe 1 doba o wartości 667 zł.

V. Osoba wysyłająca sms-y z numeru, z którego w trakcie trwania plebiscytu na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego lub Sportowca Roku zostanie wysłana piąta, co do ilości liczba sms-ów otrzyma Standard weekend w obiekcie Spa & Wellness Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego "ETERNITE" dla dwóch osób -W tym: 1 nocleg, 1 kolacja, grota solna, masaż 30 minut, skuter śnieżny 45 minut, narty biegowe 1 doba o wartości 667 zł.

W przypadku identycznej ilości sms-ów z kilku numerów nagroda zostanie przyznana osobie, która pierwsza osiągnęła najwyższy wynik. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty.
Głosujący zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w terminie do 17.01.2013r. Głosujący są obowiązani odebrać nagrody w siedzibie Organizatora do dnia 22.01.2013r. w godz. 9-14.
Podatek od nagród w konkursie pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku nieodebrania nagród w wyznaczonym terminie, nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

§6
Zasady zgłaszania kandydatów

1. Telefonicznie nr. 85 748 9655
2. Pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .
3. Listownie na wyciętym z "Gazety Współczesnej" lub wydrukowanym ze strony wspolczesna.pl/nauczyciel kuponie zgłoszeniowym na adres: "Gazeta Współczesna" ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Nauczyciel".
4. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2012 r.

§7
Zasady głosowania

1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów oraz oryginalnych kuponów publikowanych w "Gazecie Współczesnej" w terminie od dnia 6 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. do godziny 14:00.
2. W Plebiscycie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat i w czasie trwania Plebiscytu wyśle z telefonu SMS w treści wpisując prefiks WF oraz numer nadany każdemu z kandydatów, na numer 72069
3. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany sms-em lub złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłanym lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: "Gazeta Współczesna" ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok w terminie od 6 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. 1 kupon = 1 sms = 1 głos. Kupony i sms-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę. Głosy z kuponów będą dodawane w każdym dniu roboczym do godz.16.00. Kupony z datą publikacji starszą niż 7 dni nie będą brane pod uwagę (data stempla pocztowego w przypadku kuponów przesłanych pocztą). Wyjątkiem jest ostatni dzień głosowania, kiedy kupony przyjmowane będą do godz 10:00.
4. Opłata za wysłanie jednego SMS-a wynosi 2,46 zł (w tym 23% VAT). Każda osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów z jednego telefonu, na dowolnego kandydata. Wielokrotne wysyłanie SMS-a oznacza wielokrotne aktywowanie serwisu. Jeden wysłany SMS liczony jest jako jeden głos na wskazanego kandydata.
5. Treść SMS-a godząca w dobra osobiste i dobre obyczaje nie będzie brana pod uwagę.
6. Każdorazowe przesłanie SMS-a o odpowiedniej treści pod numer 72069, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty.
8. Uczestnik Plebiscytu zamawia treści marketingowe
9. Dane osoby odbierającej nagrodę zostaną zweryfikowane na podstawie dowodu osobistego.

§8
Zasady plebiscytu

1. Kandydatów do udziału w Plebiscycie nominują czytelnicy i Dziennikarze Gazety Współczesnej, spośród nauczycieli wychowania fizycznego z województwa podlaskiego oraz powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego. Lista kandydatów zostanie po raz pierwszy opublikowana w dniu rozpoczęcia Plebiscytu, 6 grudnia 2012 r., na łamach Gazety Współczesnej i na jej stronie internetowej.

§9
Informacja o Plebiscycie

1. Wszelkie informacje na temat Plebiscytu zamieszczone zostaną na łamach Gazety Współczesnej oraz na stronie Organizatora, tj. www.wspolczesna.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 85 748 9655, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 15.00.

§10
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres - Gazeta Współczesna, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]
2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji jest ostateczna.
3. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora. O jego rezultacie składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym.
4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

§11
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w po-łączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w konkursie.
3. Podatek od nagród w konkursie pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Deklarując wzięcie udziału w plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

h
halahala
Widać,że to jawne oszustwo. Na pierwszym miejscu dziadek, który współpracował z Gazetą... Ustawione...
c
ciekawy
ile razy jeszcze zmienicie czas trwania plebiscytu. to jakies oszustwo i naciaganie
Przejdź na stronę główną Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie