Regulamin

Redakcja
Udostępnij:
POBIERZ KUPON ZGŁOSZENIOWY >>>

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem plebiscytu "Gazety Współczesnej" Mała Miss Mały Mister 2012 zwanym w dalszej części regulaminu- plebiscytem, są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa (adres do korespondencji: 15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1), wydawca "Gazety Współczesnej", zwane dalej Organizatorem.
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę plebiscytu.

§2 Czas trwania plebiscytu
I etap
Czas zgłaszania kandydatów z fotografiami, druk kuponu zgłoszeniowego 16 luty 2012 - 15 marzec 2012
II etap
Rozpoczęcie głosowania i publikacja zdjęć kandydatów: 15 marzec 2012 - 13 kwiecień 2012
Zakończenie głosowania SMS-ami - 13 kwiecień 2012r.
III etap
Na podstawie największej ilości głosów SMS-owych zostaną wyłonieni laureaci/finaliści oraz wyróżnieni:
- 3 finalistki i 7 wyróżnionych w kategorii wiekowej 0-3 lat,
- 3 finalistki i 7 wyróżnionych w kategorii wiekowej 4-7 lat,
- 3 finalistów i 7 wyróżnionych w kategorii wiekowej 0-3 lat,
- 3 finalistów i 7 wyróżnionych w kategorii wiekowej 4-7 lat
Wyróżnienia zostaną przyznane kolejnym uczestnikom plebiscytu w każdej z kategorii, jeśli znajdą się oni w pierwszych dziesiątkach pod względem ilości otrzymanych głosów w swoich kategoriach wiekowych.
Wszyscy uczestnicy plebiscytu otrzymają zaproszenia na finał plebiscytu w dniu 21 kwietnia 2012 r.do "Galerii Zielone Wzgórze", podczas którego zostanie rozstrzygnięty plebiscyt oraz odbędą się gry i zabawy. Podczas finału nastąpi wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom plebiscytu. Laureaci oraz Wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy plebiscytu otrzymają dyplomy oraz upominki.

§3 Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w plebiscycie
1. Do tytułu Mała Miss 2012 zgłosić można kandydatki, które spełniają następujące warunki wiekowe rocznikowo:
- do kategorii wiekowej 0-3 lat - dziewczynki 0-3 lat
- do kategorii wiekowej 4-7 lat - dziewczynki 4-7 lat

2. Do tytułu Mały Mister 2012 zgłosić można kandydata, który spełnia następujące warunki wiekowe rocznikowo:
- do kategorii wiekowej 0-3 lat - chłopcy w wieku 0-3 lat
- do kategorii wiekowej 4-7 lat - chłopcy w wieku 4-7 lat

§4 Nagrody

W kategorii wiekowej 0-3 lat:
- I Mała Miss 2012,
- II Mała Miss 2012,
- III Mała Miss 2012
Wyróżnienia: IV do X miejsce w plebiscycie

- I Mały Mister 2012,
- II Mały Mister 2012,
- III Mały Mister 2012
Wyróżnienia: IV do X miejsce w plebiscycie

W kategorii wiekowej 4-7 lat:
- I Mała Miss 2012,
- II Mała Miss 2012,
- III Mała Miss 2012
Wyróżnienia: IV do X miejsce w plebiscycie

- I Mały Mister 2012,
- II Mały Mister 2012,
- III Mały Mister 2012
Wyróżnienia: IV do X miejsce w plebiscycie

1. Wszyscy uczestnicy plebiscytu otrzymają zaproszenia na galę finałową, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2012 r. w Galerii Zielone Wzgórze w Białymstoku. Podczas wręczenia nagród wszyscy przybyli uczestnicy zostaną zaproszeni na scenę gdzie otrzymają dyplomy oraz upominki. Warunkiem otrzymania dyplomu oraz upominku jest osobiste przybycie na galę finałową. Upominki i dyplomy nie będą przesyłane.
2. Laureaci oraz wyróżnieni w plebiscycie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

§5 Zasady zgłaszania
1. Do tytułu Mała Miss 2012 zgłosić można kandydatkę, która spełnia następujące warunki: wiek -0-3 lub 4 do 7 lat (rocznikowo)
2. Do tytułu Mały Mister 2012 zgłosić można kandydata, który spełnia następujące warunki: wiek -0-3 lub 4 do 7 lat (rocznikowo)
3. Zgłoszenia kandydatów do tytułu Mała Miss i Mały Mister dokona się na kuponie zgłoszeniowym. Dołączone zdjęcia wszystkich zgłoszonych dzieci opublikujemy w Gazecie Współczesnej oraz na stronie internetowej portalu Gazety Współczesnej. Format zdjęć jest dowolny. Nadesłanych zdjęć nie zwracamy.
4. Zgłoszenia kuponem ważne są tylko, gdy - kupon wypełniony jest czytelnie z czytelnym podpisem opiekuna prawnego dziecka - zgoda na udział w plebiscycie i publikację zdjęć. Zdjęcia przesłane w formie elektronicznej oraz zgłoszenia będą akceptowane pod warunkiem nadesłania kuponu zgłoszeniowego w formie papierowej lub elektronicznej. Brak kuponu lub zdjęcia w dniu 15 marca 2012 do godz. 16.00 w siedzibie organizatora lub na skrzynce elektronicznej spowoduje nie przyjęcie zgłoszenia. Zdjęcia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres: [email protected]
5. Opiekun prawny ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów do konkursu Mała Miss i Mały Mister. Opiekun prawny musi podpisać oświadczenie zezwalające na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka.
6. Interpretacja regulaminu należy do koordynatora plebiscytu i jest ostateczna.
7. Przesunięciu mogą ulec terminy głosowania SMS-ami.

§6 Zasady głosowania
1. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba, która wyśle z telefonu SMS zawierający kod kandydata, na numer 72069 lub 72466 w zależności od kategorii plebiscytu
2. Opłata za wysłanie jednego SMS-a wynosi 2,46 zł (w tym 23% VAT). Każda osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów z jednego telefonu, na dowolnego kandydata. Wielokrotne wysyłanie SMS-a oznacza wielokrotne aktywowanie serwisu. Jeden wysłany SMS liczony jest jako jeden głos na wskazanego kandydata.
3. Treść SMS-a godząca w dobra osobiste i dobre obyczaje nie będzie brana pod uwagę.
4. Każdorazowe przesłanie SMS-a o odpowiedniej treści pod numer 72069 lub 72466, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty.
6. Uczestnik plebiscytu zamawia treści marketingowe.
7. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane.

§7 Informacja o plebiscycie
1. Wszelkie informacje na temat plebiscytu zamieszczone zostaną na łamach Gazety Współczesnej oraz na stronie Organizatora, tj. www.wspolczesna.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 85 748 9655, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 13.00.

§8 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres - Media Regionalne Sp z o.o., ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Mała Miss Mały Mister" lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]
2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji jest ostateczna.
3. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora. O jego rezultacie składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym.
4. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje niezawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

§9 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w po-łączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w konkursie.
3. Podatek od nagród w konkursie pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Deklarując wzięcie udziału w plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej
6. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.
7. Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu
8. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a zamawia wiadomość informacyjno-reklamową organizatora, sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości na dany numer telefonu może być zablokowane po wysłaniu e-maila na adres [email protected], w tytule wiadomości stop +numer telefonu.
9. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem wiadomości SMS od Organizatora może wysłać na numer 71466 (koszt wysłania SMS-a 1 zł netto/1,23 zł z VAT), wiadomość SMS o treści: n.stop.
10. Akceptując regulamin uczestnik plebiscytu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą 00-838 Warszawa ul. Prosta 51 w celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Media Regionalne a także innych podmiotów, a także na udostępnianie tych danych spółkom powiązanym z nią kapitałowo. Oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
11. Akceptując regulamin uczestnik plebiscytu wyraża zgodę na przesłanie przez spółkę Media Regionalne treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od spółki Media Regionalne lub innych podmiotów na podany przez uczestnika adres poczty elektronicznej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie