Rok 2020 był okresem bardzo wyjątkowym. Rzeczywistość, która nas dotknęła wymagała dodatkowej pracy oraz nowej organizacji działania

Materiał informacyjny Gminy Mońki

Poradziliśmy sobie podobnie jak inne samorządy terytorialne – mówi Zbigniew Karwowski Burmistrz Moniek. Okresowo w pracy Urzędu wprowadzaliśmy ograniczenia dostępności petentom, natomiast wszystkie sprawy mieszkańców, oraz wszystkie zaplanowane zadania wykonywane były w pełnym zakresie tak, jak gdyby wirusa nie było. Myślę, że mimo, iż był to rok naznaczony pandemią, udało nam się, dzięki ciężkiej pracy, wiele rzeczy zrealizować, na przykład przebudowa wielu ulic, ukończenie Mediateki, oraz, co uważam za wielki sukces, wprowadzenie Gminnego Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów. Generalnie, pomimo pandemii koronawirusa, uważam ten rok, gospodarczo i inwestycyjnie,
za rok udany.

Kosiorki

Modrzewskiego Miłosza Kołłątaja przed remontem

Modrzewskiego Miłosza Kołłątaja po remoncie

Osada Hornostaje

Rybaki przed remontem

Rybaki po remoncie

Przede wszystkim udało się zrealizować przebudowę ulic i dróg gminnych za łączną kwotę 7 408 654,23 zł, z czego 4 182 078,36 zł dofinansowane było z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu zostało przebudowane Osiedle Reja, czyli ulice Frycza Modrzewskiego, Hugo Kołłątaja, Czesława Miłosza. Całkowity koszt wyniósł 4 537 630,40 zł, w tym dofinansowane 2 610 618,24 zł. Jestem też bardzo zadowolony, że udało się przebudować aż tyle dróg wiejskich, m.in. w Rybakach, Świerzbieniach, Kosiorkach. Również przebudowano mostki w Konopczynie, w Dziękoniach i Oliszkach. Zakończyliśmy też modernizację oświetlenia drogowego w części wiejskiej gminy za 379 086 zł, gdzie pozyskaliśmy fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 194 433,20 zł. Nie można również zapominać o Mediatece, której koszt wyniósł 9 380 427,22 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3 355 953,50 zł. Inwestycyjnie wszystko to, co zaplanowaliśmy, udało się zrobić, jednocześnie mieszcząc się w budżecie, a niektóre inwestycje okazały się nawet tańsze, niż było zaplanowane!

Inwestycje Gminy Mońki 2020

Przebudowa ulic i dróg gminnych o łącznej długości 3,9 km, koszt całkowity - 7 408 654,23 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 4 182 078,36 zł, w tym:

 • Świerzbienie - 2 drogi o łącznej długości 1,9 km, koszt całkowity - 1 433 356,64 zł., dofinansowanie 846 151,31 zł.
 • Kosiorki - długość 0,3 km, koszt całkowity - 440 087,88 zł, dofinansowanie 262 252,73 zł.
 • Rybaki - długość 0,6 km, koszt całkowity - 997 579,49 zł, dofinansowanie 463 056,08 zł.
 • Mońki - ulice: Frycza Modrzewskiego, Hugo Kołłątaja, Czesława Miłosza o łącznej długości 1,1 km, koszt całkowity 4 537 630,40 zł, dofinansowanie 2 610 618,24 zł.
 • Zakończenie budowy MEDIATEKI - koszt całkowity 9 380 427,22 zł, dofinansowanie z RPO WP – 3 355 953,50 zł.
 • PODPISANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIE:
 1. Przebudowy drogi gminnej w Osada Hornostaje, długość 0,9 km, koszt całkowity –
  1 317 916, 34 zł, dofinansowanie z FDS - 790 749,80 zł,
 2. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach, koszt całkowity –
  1 500 000 zł, dofinansowanie z PROW - 954 450 zł.

Targowica miejska

Świerzbienie przed remontem

Świerzbienie po remoncie

Dziękonie - mostek

Dziękonie - mostek po remoncie

Mediateka

Mediateka

Gmina Mońki partycypowała w kosztach inwestycji drogowych na drogach i ulicach należących do Powiatu Monieckiego, a leżących na terenie gminy Mońki. Poniżej zestawienie tych inwestycji:

Gmina Mońki partycypowała również w kosztach wykonania oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 1363B Mońki – Trzcianne na odcinku należącym do Gminy Mońki (4 322,3 mb.). Udział gminy w tym zadaniu wyniósł 3 821,83 zł.

Budowa chodników przy współpracy Gminy Mońki i Powiatu Monieckiego w 2020 r.

 • Pyzy: odcinek - 130 mb, koszt - 27 032,52 zł
 • Kołodzież: odcinek - 212,5 mb, koszt - 29 830,31 zł
 • Dziękonie: odcinek - 112 mb, koszt - 18 035,23 zł
 • Potoczyzna: odcinek - 203,5 mb, koszt - 25 495,99 zł
 • Sobieski: odcinek - 157 mb, koszt - 22 248,97 zł
 • Kuczyn (w trakcie budowy): odcinek - ok.116 mb, koszt - ok. 21 000,00 zł