Od 13 do 27 listopada rolnicy, w których gospodarstwach powstały szkody w uprawach spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub grad (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich) mogą składać wnioski o pomoc. Dotyczy to tych gospodarzy, którzy jeszcze nie otrzymali pomocy z tego tytułu.

– Jestem bardzo zadowolony, że coś się w tej kwestii zaczęło dziać – mówi Paweł Ro­gucki ze wsi Rostołty w gm. Juchnowiec Kościelny, którego uprawy w minionym roku zostały zniszczone przez deszcz nawalny.

Podkreśla, że już przestał wierzyć w to, że otrzyma jakąkolwiek pomoc. Mówi, że w gm. Juchnowiec Kościelny czekało na nią trzydziestu paru gospodarzy. Paweł Rogucki podobnie jak inni rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek deszczu nawalnego miał oszacowane szkody, ale – jak mówi – nie składał wniosku o pomoc, bo nie było ogłoszonego naboru.

– Walczyliśmy o to – mówi Rogucki. – Całą zimę jeździliśmy do ministra Jurgiela, później rozmawialiśmy z wiceministrem Romanowskim. Obiecał, że pomoc będzie.

Dodaje, że pieniądze są rolnikom bardzo potrzebne. Ceny nawozów idą szybko w górę, ropy też. A w tym roku gospodarstwo Pawła Roguckiego, podobnie jak wiele innych, zostało dotknięte suszą.

Zobacz też: Znamy już laureatów konkursu Rolnik roku 2018 [ZDJĘCIA Z GALI]

– Mój wniosek o pomoc suszową jest jeszcze rozpatrywany – mówi rolnik ze wsi Rostołty.

Stawka pomocy szkody w uprawach spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub grad wynosi:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70 proc. upraw w szklarniach lub tunelach foliowych;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody objęły mniej niż 70 proc. danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni poniżej 70 proc. upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej połowa powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wnioski trzeba będzie składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej agencji (www.arimr.gov.pl).

Gradobicie w Zabłudowie