ŚDM. Papież spotkał się z młodzieżą, piękna uroczystość na Błoniach [TREŚĆ PRZEMÓWIENIA]

media.pope2016.com
Wreszcie się spotykamy! Znając żarliwość z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode oblicze! - mówił do młodych papież Franciszek, a słuchało go na krakowskich Błoniach kilkaset tysięcy uczestników Światowych Dni Młodzieży.

Źródło: TVN 24/X-News

Podczas ceremonii powitania z młodzieżą, Franciszek podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie ŚDM, którzy dzięki swojej pracy umożliwili "to święto wiary".

Wdzięczność wyraził także św. Janowi Pawłowi II, "za to, że wymarzył i dał impuls do tych spotkań". Papież podkreślił, że "towarzyszy nam on z nieba, gdy widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, kultur, języków, przybyłych jedynie z jednego powodu: aby świętować żywą obecność Jezusa pośród nas". Dodał, że "to Jezus nas zwołał na ten trzydziesty pierwszy Światowy Dzień Młodzieży".

Papież powiedział, że w ciągu lat swojego biskupstwa nauczył się, że nie ma nic piękniejszego niż podziwianie pragnień, zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu młodych ludzi przeżywa swoje życie.

Patrzenie na to, jak wielu młodych stara się zmieniać świat nazwał papież darem z nieba. Jak powiedział, jego serce się raduje, gdy widzi jak bardzo młodzi są żywiołowi. - Kościół dziś na was patrzy i chce się od was uczyć, aby odnowić swoją ufność w miłosierdzie Ojca, który ma zawsze młode oblicze i nie przestaje nas zapraszać, abyśmy należeli do Jego Królestwa - dodał.

- Znając żarliwość z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode oblicze - podkreślił Franciszek. Zdaniem papieża, serce miłosierne ma odwagę, by porzucić wygodę, potrafi wychodzić na spotkanie innych, objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu lub go stracili, potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym, otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów. - powiedzieć wraz z wami „miłosierdzie”, to powiedzieć: szansa, przyszłość, zaangażowanie, zaufanie, otwartość, gościnność, współczucie, marzenia - wskazał papież.

Franciszek podzielił się także z młodymi tym, co napełnia go bólem, a jest to widok młodych ludzi, którzy zdają się być przedwczesnymi „emerytami”. - Martwi mnie, gdy widzę ludzi młodych, którzy „rzucili ręcznik” przed rozpoczęciem walki. Którzy się „poddali”, nie rozpocząwszy nawet gry. Którzy idą ze smutną twarzą, jak gdyby ich życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie młodzi zasadniczo znudzeni... i nudni - wyznał.

Powiedział, że taka sytuacja, choć trudna, jest dla nas wyzwaniem, "kiedy ludzie młodzi porzucają swoje życie w poszukiwaniu „oszołomienia” czy też owego wrażenia, że żyją, wchodząc na mroczne drogi, które w końcu zmuszają do zapłaty... i to do zapłacenia wysokiej ceny". - Zastanawiające jest, gdy widzisz młodych, którzy tracą piękne lata swego życia i swoje siły na uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji (w mojej ojczyźnie powiedzielibyśmy „sprzedawców dymu”), którzy okradają was z tego, co w was najlepsze - dodał papież.

Zdaniem Franciszka takie spotkania jak dzisiejsze są także po to, by pomóc sobie nawzajem, "bo nie chcemy pozwolić, żeby okradziono nas z tego, co w nas najlepsze, nie chcemy pozwolić, żeby nas ograbiono z energii, radości, marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenia".

- Drodzy przyjaciele, pytam was: czy chcecie dla waszego życia tego wyobcowującego „oszołomienia”, czy też chcecie poczuć moc, która sprawia, że czujecie się żywi, pełni? Wyobcowujące oszołomienie, czy moc łaski? - pytał Franciszek.

Wskazał, że jest tylko jedna odpowiedź, by być spełnionymi, aby mieć odnowione siły: nie jest to rzecz, nie jest to jakiś przedmiot, ale żywa osoba – która nazywa się Jezus Chrystus - powiedział.

Jak mówił papież, Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia, i prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze; to Jezus Chrystus - mówił Franciszek - stawia nam wyzwania, zachęca nas i pomaga nam, by powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za przegranych. To Jezus Chrystus pobudza nas do podniesienia wzroku i do wzniosłych marzeń - powiedział.

Światowe Dni Młodzieży nazwał papież dniami dla Jezusa, poświęconymi na słuchanie się nawzajem, aby Go przyjąć w tych, z którymi dzielimy dom, ulicę, grupę lub szkołę.

Podkreślił, że ten, kto przyjmuje Jezusa, uczy się kochać jak Jezus. - Zatem pyta On, czy chcemy życia pełnego: Chcesz życia pełnego? Zacznij od tego, byś pozwolił się wzruszyć! Ponieważ szczęście rodzi się i rozkwita w miłosierdziu: ono jest Jego odpowiedzią, zaproszeniem, wyzwaniem, Jego przygodą: miłosierdzie. Miłosierdzie ma zawsze młode oblicze - powtórzył papież.

Ojciec Święty modlił się wraz z młodymi o to, by Pan zaangażował nas wszystkich w przygodę miłosierdzia. - Zaangażuj nas w przygodę budowania mostów i burzenia murów; zaangażuj nas w przygodę spieszenia z pomocą ubogiemu, temu, kto czuje się samotny i opuszczony, kto już nie odnajduje sensu swego życia. Naucz nas, jak Marię z Betanii, słuchania tych, których nie rozumiemy, tych którzy pochodzą z innych kultur, innych narodów, a także tych, których się boimy, sądząc, że mogą nam wyrządzić zło. Spraw, abyśmy skierowali nasze spojrzenie, jak Maryja z Nazaretu podczas nawiedzenia Elżbiety, ku naszym seniorom, aby nauczyć się ich mądrości - modlił się Franciszek.

Przemówienie Ojca Świętego - Błonia
Drodzy młodzi, dzień dobry,

Wreszcie się spotykamy! Dziękuję za to gorące powitanie! Dziękuję kardynałowi Dziwiszowi,

biskupom, kapłanom, zakonnikom, seminarzystom i wszystkim, którzy wam towarzyszą. Dziękuję tym, którzy umożliwili naszą dzisiaj obecność w tym miejscu, którzy się zaangażowali, abyśmy mogli przeżywać to święto wiary.

W ojczystej ziemi św. Jana Pawła II chciałbym Mu podziękować za to, że wymarzył i dał impuls do tych spotkań. Towarzyszy nam on z nieba, gdy widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, kultur, języków, przybyłych jedynie z jednego powodu: aby świętować żywą obecność Jezusa pośród nas. A stwierdzenie, że On żyje oznacza chęć ponowienia naszego pragnienia pójścia za Nim, naszego pragnienia, by żyć żarliwie naśladowaniem Chrystusa. Czy jest jakaś lepsza okazja, by odnowić naszą przyjaźń z Jezusem, niż umocnienie przyjaźni między wami! Czy istnieje jakiś lepszy sposób umocnienia naszej przyjaźni z Jezusem, niż dzielenie jej z innymi! Czyż jest lepszy sposób, by doświadczyć radości Ewangelii, niż chęć „zarażenia” Jego Dobrą Nowiną w wielu sytuacjach bolesnych i trudnych!

To Jezus nas zwołał na ten trzydziesty pierwszy Światowy Dzień Młodzieży; to Jezus nam mówi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Błogosławieni są ci, którzy potrafią przebaczać, którzy potrafią mieć współczujące serce, którzy potrafią dać innym to, co w nich najlepszego.

Drodzy młodzi, w tych dniach Polska przybiera się świątecznie; w tych dniach Polska chce być wiecznie młodym obliczem Miłosierdzia. Na tej ziemi, wraz z wami, a także łącząc się z wieloma młodymi, którzy nie mogą być dziś tutaj, ale towarzyszą nam za pośrednictwem różnych środków przekazu, wszyscy razem uczynimy z tego dnia prawdziwe święto jubileuszowe.

W ciągu lat mojego biskupstwa nauczyłem się jednego: nie ma nic piękniejszego niż podziwianie pragnień, zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu młodych ludzi przeżywa swoje życie. Kiedy Jezus dotyka serca młodego mężczyzny, czy młodej dziewczyny, to są oni zdolni do naprawdę wielkich dzieł. To budujące, słyszeć jak dzielą się swoimi marzeniami, swoim pytaniami oraz swoim pragnieniem, by przeciwstawiać się tym wszystkim, którzy mówią, że nic nie może się zmienić. To dar z nieba, gdy możemy widzieć, jak wielu z was, z waszymi pytaniami, stara się zmieniać istniejący stan rzeczy. To wspaniałe, i raduje się moje serce, gdy widzę jak bardzo jesteście żywiołowi. Kościół dziś na was patrzy i chce się od was uczyć, aby odnowić swoją ufność w miłosierdzie Ojca, który ma zawsze młode oblicze i nie przestaje nas zapraszać, abyśmy należeli do Jego Królestwa.

Znając żarliwość z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu lub go stracili, potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym, serce miłosierne otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów. Powiedzieć wraz z wami „miłosierdzie”, to powiedzieć: szansa, przyszłość, zaangażowanie, zaufanie, otwartość, gościnność, współczucie, marzenia.

Chcę też wam wyznać coś innego, czego nauczyłem się przez te lata. Napełnia mnie bólem, gdy spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być przedwczesnymi „emerytami”. Martwi mnie, gdy widzę ludzi młodych, którzy „rzucili ręcznik” przed rozpoczęciem walki. Którzy się „poddali”, nie rozpocząwszy nawet gry. Którzy idą ze smutną twarzą, jak gdyby ich życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie młodzi zasadniczo znudzeni... i nudni. To trudne, a zarazem jest dla nas wyzwaniem, kiedy ludzie młodzi porzucają swoje życie w poszukiwaniu „oszołomienia” czy też owego wrażenia, że żyją, wchodząc na mroczne drogi, które w końcu zmuszają do zapłaty... i to do zapłacenia wysokiej ceny. Zastanawiające jest, gdy widzisz młodych, którzy tracą piękne lata swego życia i swoje siły na uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji (w mojej ojczyźnie powiedzielibyśmy „sprzedawców dymu”), którzy okradają was z tego, co w was najlepsze.

Dlatego, drodzy przyjaciele, zgromadziliśmy się, aby pomóc sobie nawzajem, bo nie chcemy pozwolić, żeby okradziono nas z tego, co w nas najlepsze, nie chcemy pozwolić, żeby nas ograbiono z energii, radości, marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenia.

Drodzy przyjaciele, pytam was: czy chcecie dla waszego życia tego wyobcowującego „oszołomienia”, czy też chcecie poczuć moc, która sprawia, że czujecie się żywi, pełni? Wyobcowujące oszołomienie, czy moc łaski? Jest jedna odpowiedź, by być spełnionymi, aby mieć odnowione siły: nie jest to rzecz, nie jest to jakiś przedmiot, ale żywa osoba – która nazywa się Jezus Chrystus.

Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia, Jezus Chrystus jest tym, który nas prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze; to Jezus Chrystus, stawia nam wyzwania, zachęca nas i pomaga nam, by powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za przegranych. To Jezus Chrystus pobudza nas do podniesienia wzroku i do wzniosłych marzeń.

W Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus, idąc do Jerozolimy zatrzymał się w domu – w domu Marty, Marii i Łazarza – który Go ugościł. Przechodząc, wchodzi do ich domu, aby z nimi przebywać; obie kobiety przyjmują Tego, o którym wiedzą, że potrafi się wzruszyć. Wiele zajęć sprawia, że jesteśmy jak Marta: aktywni, rozproszeni, zawsze w biegu tu i tam... ale często jesteśmy też jak Maria: w obliczu pięknego krajobrazu lub filmiku, jaki posłał nam na komórkę przyjaciel, zatrzymujemy się, by pomyśleć, by wsłuchać się. W tych dniach, Światowych Dniach Młodzieży, Jezus chce wejść do naszego domu; zobaczy nasze niepokoje, nasze bieganie na wyścigi, jak Marta... i będzie czekał, aż wysłuchamy Go jak Maria; aż pośród wszystkiego, co trzeba wykonać, będziemy mieli odwagę, żeby się Jemu powierzyć. Będą to dni dla Jezusa, poświęcone na słuchanie się nawzajem, aby Go przyjąć w tych, z którymi dzielę dom, ulicę, grupę lub szkołę.

A ten, kto przyjmuje Jezusa, uczy się kochać jak Jezus. Zatem pyta On, czy chcemy życia pełnego: Chcesz życia pełnego? Zacznij od tego, byś pozwolił się wzruszyć! Ponieważ szczęście rodzi się i rozkwita w miłosierdziu: ono jest Jego odpowiedzią, zaproszeniem, wyzwaniem, Jego przygodą: miłosierdzie. Miłosierdzie ma zawsze młode oblicze; podobnie jak oblicze Marii z Betanii, siedzącej u stóp Jezusa jako uczennica, która lubi Go słuchać, bo wie, że w tym jest pokój. Jak oblicze Maryi z Nazaretu, począwszy od Jej „tak” w przygodzie miłosierdzia, która będzie nazywana błogosławioną przez wszystkie pokolenia, nazywana przez nas wszystkich „Matką Miłosierdzia”.

Zatem wszyscy prośmy teraz Pana: zaangażuj nas wszystkich w przygodę miłosierdzia! Zaangażuj nas w przygodę budowania mostów i burzenia murów (płotów i zasieków); zaangażuj nas w przygodę spieszenia z pomocą ubogiemu, temu, kto czuje się samotny i opuszczony, kto już nie odnajduje sensu swego życia. Naucz nas, jak Marię z Betanii, słuchania tych, których nie rozumiemy, tych którzy pochodzą z innych kultur, innych narodów, a także tych, których się boimy, sądząc, że mogą nam wyrządzić zło. Spraw, abyśmy skierowali nasze spojrzenie, jak Maryja z Nazaretu podczas nawiedzenia Elżbiety, ku naszym seniorom, aby nauczyć się ich mądrości.

Panie, oto jesteśmy! Poślij nas, byśmy dzielili się Twoją Miłością Miłosierną. Chcemy Ciebie przyjąć podczas tych Światowych Dni Młodzieży, chcemy potwierdzić, że życie jest pełne wówczas, gdy je przeżywamy wychodząc z miłosierdzia, że to jest ta najlepsza cząstka, której nigdy nie będziemy pozbawieni.

Źródło: www.pope2016.com

Wideo

Materiał oryginalny: ŚDM. Papież spotkał się z młodzieżą, piękna uroczystość na Błoniach [TREŚĆ PRZEMÓWIENIA] - Gazeta Krakowska

Komentarze 17

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

S
Szatsn

No tak. Nie pomyślałem o kreatywnych mediach Polskiej Republiki Bananowej :)

R
Ripost .........

....poziomie intelektualnym. Dlatego to tacy jak ty zasilają ISIS -tam wszystko jest proste - maczeta w łapę albo tasak i po gardle.

K
KOD

Wyborcza z TVN doszukaly się w słowach Papieża mocnych słów o trybunale

Z
Zezem na wprost

...zdolna Hana Suchocka -Zylbersztajn. Nie przewidział że za cenę nakreślonej
"POprawnej Narracji" tak pokala gniazdo które ją i wykarmiło i starało się wykształcić ...( co nie do końca się udało w zderzeniu z sowiecką linią kształcenia)

m
mieszkaniec

Wyjechali na sugerowane przez władzę urlopy albo są na krótkich przymusowym wolnym w domu.

Firmy nie pracują. Nawet banki albo skróciły czas pracy placówek (na obrzeżach miasta) albo je pozamykały w centrum.

Miasto daje radę kosztem mieszkańców

J
Jezus love you

Jezus to byl jednak piekny mezczyzna.

G
Goliat

Mylisz się. Nie chcemy u siebie żadnych emigrantów. Niech żydy ich przyjmą, bo sami emigrantami byli.

k
krk

Co da nawet kilkanaście wozów policyjnych i latające helikoptery na milion pielgrzymów gdyby doszło do czegoś złego? chodzi o to żeby miasto miało infrastrukturę dla mieszkańców + uczestników globalnych imprez a tego niestety nie ma, i tu jest problem bo nam może owszem do codziennego życia to nie jest potrzebne chociaż to zaściankowe i nieperspektywiczne ale żeby zorganizować wielką imprezę państwo Polskie powinno zainwestować w zaplecze które jest natychmiast do dyspozycji / o dziwo w innych miejscach w Polsce nie ma z tym problemu/ a nie łatanie i prowizorka z którą mamy do czynienia.

n
noga

krótkowzroczny to jest pan - bo to,że nie ma podcinania gardeł to ciężka praca policji i wojska, codziennie kilkanaście wozów policyjnych wyjeżdża w teren a smigłowce z wojskiem krążą nieustannie nad Krakowem, poza tym komunikacja miejska jest wzorowa i przygotowana na ilość mieszkańców bo po co miastu zbędne wydatki?

k
krk

Silny przekaz, że można się bawić kulturalnie i spokojnie, brak bombowych ekscesów i podcinania sobie gardeł, da się w Europie i na świecie, na prawdę niewiele trzeba.
Problem w tym, że Kraków przez kilkuletnie niedoinwestowanie nie jest miejscem na takie imprezy. Krótkowzroczność władz doprowadziła do ofiar w pociągach, ścisku na dworcu, zalanym lotnisku braku możliwości szybkiego dojazdu, teraz widać jak np. metro było by zbawienne dla miasta. To niestety pokutuje gdy organizuje się globalną imprezę niestety. Kraków powinien mieć porządne lotnisko z 2 pasami i ILS IIIc a kasa poszła na niepotrzebny zupełnie pas startowy w pyrzowicach, powinien mieć metro a kasa poszła na 2 linie w wawie, powinien mieć dokończoną obwodnicę ale kasa poszła na S8, przykre to bo rządzący korzystają z wielości Krakowa garściami ale cokolwiek zainwestować w miasto to nie ma mowy np. ostatnia blokada przez lobby śląskie rozbudowy dróg w Małopolsce tj. S7 i beskidzka droga integracyjna

m
mikas

ale przeciwko narzucaniu kwot imigrantów z krajów nieprzyjaznych kulturowo i religijnie

?

komisję wenecką zaprosił Waszczykowski z PIS

r
reasumując

- nie komentowałem bo mi to wisi. Więc dajcie sobie na wstrzymanie i nie komentujcie tego o czym nie macie zielonego pojęcia.
~gyt~, ~szatan~ mówicie że niczego nie "uchwyciliście" - normalka ,boście ciemniaki

R
Rypło się

Dziwne - i Obama i Schulz i Suchocka wraz z wenecką sitwą .................. a Papa Francesco - NIC

R
Rypło się

Dziwne - i Obama i Schulz i Suchocka wraz z wenecką sitwą .................. a Papa Francesco - NIC

Dodaj ogłoszenie