Bogdan Nowak

Bogdan Nowak

dziennikarzKurier LubelskiZamość

35 materiałów

Bogdan Nowak (urodzony w 1972 r.), dziennikarz, regionalista, autor utworów scenicznych. Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska została opublikowana w monografii pt. „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych”.

Dotychczas wydał książki: „Wizjoner na strychu”, "Państwo Zamojskie”, „Uciekany” oraz „Teatr Tragiczny. Dramaty”. Jest także współautorem albumów: „Wieś lubelska w fotografiach końca XIX – 1. połowy XX wieku”, „Skarb znaleziony na strychu” (zamieszczono w nim archiwalne zdjęcia z czasów II wojny światowej wykonane przez Teodozję i Wincentego Podolaków), "Zwykłe historie. Fotograficzny portret gminy Skierbieszów" oraz książek: „Zamość. Ulice i place” (w 2022 r. publikacja otrzymała tytuł „Książka roku” przyznany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie), „Dobre miejsca. Reporterska podróż po bibliotekach” i "Bajkopisarka. Ostatnia dziedziczka Skierbieszowa". 

Ma również na swoim koncie m.in. dwa tomiki poetyckie. Jest także współtwórcą Teatru Tragicznego Piątej Strony Świata (został za to uhonorowany przez prezydenta Zamościa tytułem „Animator Kultury Zamościa 2011") oraz zespołu Ofensywa Brunetów, który zdobywał wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich konkursach piosenki poetyckiej i autorskiej.

Bogdan Nowak w latach 2002-2005 pracował jako dziennikarz „Tygodnika Zamojskiego”, w latach 2005-2011 - „Dziennika Wschodniego”, w latach 2011-2021 – „Kroniki Tygodnia”, a od 2021 r. - pracuje w „Kurierze Lubelskim”. Współpracował także m.in. z „Zamojskim Kwartalnikiem Kulturalnym” oraz „Gazetą Krakowską”.  

Rozwiń opis

Najpopularniejsze