Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego powiatu grodzkiego w Białymstoku

Białystok, Choroszczańska 31

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego powiatu grodzkiego w Białymstoku jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Inspektorat realizuje takie zadania, jak:

  • kontrolowanie stosowania i przestrzegania przepisów prawa budowlanego

  • kontrolowanie działań organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • likwidacja i legalizacja samowoli budowlanych

  • kontrolowanie prowadzonych budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.