Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolnie

Kolno, 11 Lisopada 1

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolnie jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do głównych zadań Inspektoratu należy m.in.:

  • kontrolowanie stosowania i przestrzegania przepisów prawa budowlanego

  • kontrolowanie działań organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • likwidacja i legalizacja samowoli budowlanych

  • kontrola budów w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, szczegółowe informacje uzyskasz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie.

podobne firmy