Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie

Zambrów, Fabryczna 3 lok 127

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do zadań Inspekcji należą między innymi:

  • kontrolowanie stosowania i przestrzegania przepisów prawa budowlanego

  • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę

  • kontrola budów w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie.

podobne firmy