1000 lub 500 zł do hektara może dostać rolnik, w którego uprawach wystąpiły straty po suszy 2018. Największą pomoc dostaną ci, którzy zmagali się z największym uszczerbkiem w uprawie i mieli ubezpieczoną minimum połowę swoich upraw. Trwa nabór wniosków.

Po długim oczekiwaniu, przeciągającym się nadsyłaniu do wojewodów protokołów związanych z szacowaniem strat po suszy, która wystąpiła w rolnictwie w 2018 roku, minister postanowił dłużej nie czekać i ogłosił pozostałe informacje o terminach i stawkach pomocy. Gospodarze mogą ubiegać się o rządową pomoc.

- Pomoc składa się z 2 obszarów - podkreślał minister rolnictwa podczas konferencji 12 września. Pierwszy to pomoc państwa w spłacie kredytów czy umorzenia czynszów dzierżawnych w KOWR. Drugą część stanowią dopłaty do hektara.

- Wielu rolników na ten aspekt bardziej zwraca uwagę niż na dopłaty - przekonywał minister, mówiąc o składkach i kredytach. - Nie mając płynności finansowej, oczekują rozłożenia rat na kolejne lata i w ten sposób chcemy im pomóc. Będą mogli prolongować kredyty, odsetki w okresie prolongaty będą regulowane przez państwo - przypominał minister.

- Jest duża grupa rolników, która mówi wprost - nas nie interesują dopłaty do hektarów, ale duże kredyty, żebyśmy mogli odtworzyć produkcję i kupić pasze - zapewniał szef resortu podczas swojego wystąpienia. - Do końca roku umożliwiamy uzyskanie bardzo nisko oprocentowanego - na 0,5% - kredytu. Resztę oprocentowania pokrywa państwo.

Susza 2018 - dopłata do hektara - ile pieniędzy na jakie straty

 • straty 70% i więcej w uprawie - 1 tys. zł do ha (jeśli rolnik miał ubezpieczoną min. połowę upraw)
 • straty 70% i więcej w uprawie - 500 zł do ha (jeśli rolnik nie miał polisy min. połowę upraw)
 • straty między 30 a 70% w uprawie - 500 zł/ha (jeśli rolnik miał ubezpieczoną min. połowę upraw)
 • straty między 30 a 70% w uprawie - 250 zł/ha (jeśli rolnik nie miał polisy min. połowę upraw)

Zgodnie z prawem UE pomoc publiczną w pełnej wysokości otrzymają ci gospodarze, którzy spełnili ustawowy obowiązek i ubezpieczyli co najmniej połowę powierzchni upraw.

Co zrobić, żeby dostać pomoc, czyli gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz do pobrania w dniu rozpoczęcia naboru znajdzie się na stronie arimr.gov.pl. Będzie tam także lista załączników. Dołączyć powinniśmy przede wszystkim kopię protokołu zatwierdzonego przez wojewodę. Należy również potwierdzić fakt posiadania ubezpieczenia upraw. Więcej o tym: Co trzeba dołączyć do wniosku o pomoc po suszy 2018 do ARiMR? Nabór od 14 września [wideo]

Terminy naborów 2018 dla rolników po suszy - wydłużone:

 • 14 - 16 listopada - nabór wniosków dla rolników, którzy choć w jednej uprawie mieli straty minimum 70%. Równocześnie składają wnioski na pozostałe uprawy, jeśli mieli w nich uszczerbek potwierdzony protokołem.
 • 26 września - 16 listopada nabór dla rolników ze stratami od 30 do 70%

Jak zapowiedział minister rolnictwa, pomoc będzie w pierwszej kolejności naliczana przez ARiMR i wypłacana na konta tym, którzy mieli największe, czyli 70-procentowe straty. Ma być szybko, w ciągu kilku dni, ale możliwości Agencji zweryfikuje dopiero nabór.

Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:

 • pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013:
  -kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody,
  -zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie zawartego we wniosku o udzielenie pomocy oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis).
 • pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc publiczna:
  -kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.

____________________________________________
Wypowiedź z 9 września 2018: