Od początku tego tygodnia – od 5 listopada – rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie na inwestycje chroniące gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Fundusze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do 4 grudnia 2018 roku. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Nawet 100 tys. zł do wzięcia

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej.

Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

O fundusze na inwestycje chroniące przed ASF mogą ubiegać się rolnicy z całego kraju. A można je przeznaczyć na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, w szczególności takie jak brama, kurtyna lub tunel, wykonanie inwestycji umożliwiającej utrzymanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

– Raczej nie będę występował o te fundusze – mówi Tadeusz Dryl, producent trzody z Czaczek Wielkich w gm. Turośń Kościelna.

Tłumaczy, że zabezpieczył wcześniej swoje gospodarstwo. Zrobił szczelny, na podmurówce, wysoki płot, choć nie musiał (jego gospodarstwo znajdowało się wówczas w żółtej strefie), ma też nieckę dezynfekcyjną.

Pieniądze na meliorację

W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” o pomoc mogą ubiegać się też spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ważne jest, żeby spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

Minister Ardanowski o bioasekuracji i świadomości rolników - ASF