Tomasz Mikulicz

Tomasz Mikulicz

Kurier PorannyBiałystok

Zajmuję się sprawami miejskimi, m.in.: miejską polityką samorządową, architekturą i ochroną zabytków.