Irlandczycy nie kupują placu Inwalidów!

Joanna Klimowicz jklimowicz@wspolczesna.pl
Tak ma wyglądać galeria handlowa budowana przez Irlandzką Grupę Inwestycyjną. Czy inwestorzy czekają na niższą cenę placu Inwalidów?
Tak ma wyglądać galeria handlowa budowana przez Irlandzką Grupę Inwestycyjną. Czy inwestorzy czekają na niższą cenę placu Inwalidów?
Białystok. Przetarg na najsmakowitszy kąsek dla inwestorów - plac Inwalidów w centrum Białegostoku - nie wypalił. Zabrakło chętnych, którzy skłonni byliby zapłacić za to miejsce 50 mln zł.

To miał być przebój wiosny i zastrzyk do budżetu na miejskie inwestycje. Jednak planowany na 28 marca przetarg na 1,7 ha terenu przy ul. Jurowieckiej (po zlikwidowanym ryneczku) nie odbędzie się.

Za drogo?

Ani jedna firma nie wpłaciła bowiem 5-milionowego wadium. Termin minął we wtorek. Co się stało? Przecież zainteresowanie było! - zachodzą w głowę władze miasta. W końcu około 100 tys. zł wydano na promocję placu, włącznie z reklamami w zagranicznej prasie branżowej. W magistracie odebrano dziesiątki telefonów, odpisano na co najmniej 30 e-maili.

Nie bez znaczenia była astronomiczna cena gruntu (podwyższona z 32 mln zł z wyceny rzeczoznawcy do 50 mln) oraz groźba odkupu terenu przez miasto, gdyby w ciągu pięciu lat nowy właściciel nie rozpoczął na nim żadnej inwestycji.

Cena może spaść

Miasto musi teraz wybrnąć z trudnej sytuacji. Urzędnicy przekonują, że 100 tys. zł wydane na promocję zaprocentuje, bo była to promocja nie tylko placu, ale całego miasta. Liczą na inne wiosenne przetargi, które przysporzą budżetowi pieniędzy na inwestycje. Pierwszy, na kamienicę przy ul. św. Mikołaja 8, okazał się sukcesem, bo dostarczył blisko 8 mln zł. Kolejny szykuje się na początku kwietnia, na działkę przy ul. Blokowej. Nie będą to jednak przetargi tej skali, co na plac Inwalidów. A on sam nie może stać pusty w nieskończoność.

- Do końca roku sprzedamy ten teren - jest przekonany Michał Wierzbicki. - Za dwa tygodnie ogłosimy dalsze kroki. Standardowo nieruchomość wystawia się ponownie na przetarg po dwóch miesiącach, niewykluczone, że obniżając cenę wywoławczą.

W tym roku czekają nas dynamiczne zmiany na rynku pracy

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 7

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

o
oko

TRUSKOLASKI NIEMIEC !

H
Halo
W dniu 20.03.2008 o 03:50, www.zieloni-bialystok.w.pl napisał:

Skoro dla w/w terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania,deb***u przestań przyklejać ciągle te same teksty. Nauczyli jełopa klikać Kopiuj/Wklej i nic innego teraz nie robi.
w
www.zieloni-bialystok.w.pl

Skoro dla w/w terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania, decyzja o wzizt powinna być wydana na zasadzie tzw. "dobrego sąsiedztwa", tymczasem w sąsiedztwie nie znajdują się obiekty o takim charakterze (duże galerie i wielkopowierzchniowe obiekty handlowe). W w/w decyzjach mylnie podano sąsiedztwa takich obiektów jak Dom Handlowy Nowy przy ul. Suraskiej, NOT przy ul. Skłodowskiej, czy budynek biurowy Gazety Wyborczej przy ul. Jurowieckiej - Sienkiewicza które nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie (na działce ze wspólnym wjazdem) a nawet kilkaset metrów dalej, poza tym mają zupełnie inne funkcje, wymiary, kubaturę (żaden z nich nie jest wielkopowierzchniowym obiektem handlowym).

Ze względu na kwestie ochrony środowiska komunikacji itd. obiekty o takim charakterze (duże galerie i obiekty handlowe) powinny być zlokalizowane zamiast w centrum miasta np. przy obecnym planowanym stadionie przy ul Kawaleryjskiej, w połączeniu z np. wielofunkcyjną sportowo-widowiskowo-konferencyjno-wystawiennicza halą tworząc całoroczną funkcję wykorzystania terenów handlowo-usługowo-sportowo-rekreacyjnych, z wykorzystaniem np. wspólnych miejsc parkingowych.

Proponowane centrum handlowego w sąsiedztwie rzeki Białej na terenach sportowych Jagielloni budzą wątpliwości pod względem urbanistycznym, prawnym oraz ochrony środowiska. Z praktyki urbanistycznej wynika, że lokalizacja centrów handlowych powinna spełniać wymagania związane z m.in. łatwym dostępem zainteresowanych klientów, rozwiązaniami komunikacyjnymi, zapewnieniem wystarczającej ilości miejsc parkingowych oraz nie zabudowywaniem terenów zielonych, przewietrzających, posiadających wartości przyrodnicze.

W postępowaniu Urzędu Miasta należy dostrzec niekonsekwencję i działanie na szkodę innych podmiotów i bezprawne faworyzowanie Galerii Jagiellonia, polegającą na zablokowaniu budowy konkurencyjnej Galerii Focus naprzeciwko planowanej Galerii Jagiellonia po drugiej stronie ul. Jurowieckiej, dopuszczalnej na zasadzie tzw. zasady dobrego sąsiedztwa w BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE podobnego obiektu.

Bezprawne i korupcjogenne jest także planowane przekazanie w trybie bezprzetargowym terenów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym SSA Jagiellonii w związku ze zmiana ich przeznaczenia ze sportowego i rekreacyjnego na komercyjne, handlowe i mieszkaniowe, powinno to nastąpić albo w charakterze przetargu nieograniczonego ze względu na większy zysk miasta ze sprzedaży działki. Na podstawie przepisów o nieruchomościach Urząd Miasta powinien odebrać w/w teren SSA Jagiellonia, ponieważ samowolnie i wbrew prawu zmieniła ona już obecnie użytkowanie terenu ze sportowo - rekreacyjnego na tymczasowy bazar. Gmina powinna zerwać umowę wieczystego użytkowania ze względu na wykorzystywanie nieruchomości w sposób sprzeczny z jej przeznaczenie i umową.

Z prawdopodobnym naruszeniem prawa zdecydowano także o likwidacji fragmentu ul. Fabrycznej od Al. Piłsudskiego do ul. Jurowieckiej w celu scalenia działek, z prawdopodobnym naruszeniem procedury scaleniowej, oceny wpływu na środowisko, oraz ze szkoda dla rozwiązań komunikacyjnych, powodujących zwiększenie korków na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego i Sienkiewicza, likwidację trasy alternatywnej istotnej dla np. karetek pogotowia, straży pożarnej itp.

Centrum Handlowe "Jagielloni" przy ul. Jurowieckiej w sąsiedztwie Doliny Rzeki Białej, zlokalizowane jest na terenach, które zamiast tymczasowej zabudowy o charakterze rekreacyjnym i sportowym powinny stanowić tereny zielone zgodnie z szeregiem opracowań zabraniających jakiejkolwiek zabudowy w sąsiedztwie terenów zielonych i przewietrzających zamówionych przez Urząd Miasta Białegostoku m.in. pod kierownictwem prof. Kwiatkowskiego dotyczących utworzenia strefy zieleni chronionej wzdłuż rzeki Białej, które stanowią podstawę planowania rozwoju Białegostoku.

Tego typu obiekty mogłyby być zlokalizowane po drugiej stronie ulicy np. Centrum Handlowego "Focus Park" przy ul. Jurowieckiej, i na terenach zajezdni autobusów PKS, KZK - z porównania tych dwóch lokalizacji wynika, że są to lepsze lokalizacje pod względem urbanistycznym i przyrodniczym, jako tereny poprzemysłowe, uciążliwe dla otoczenia zgodnie z zasadami urbanistyki poddaje się rewitalizacji poprzez zmianę funkcji na handlowo - - usługowo - rekreacyjną.

Pismem z dnia 20.01.2005 r. STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU złożyło następujący wniosek, uwagę i zastrzeżenie: "Zdaniem STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w możliwie najlepszym stopniu należy ochronić tereny przyległe do rzeki Białej przed dewastacją i zabudową. Tereny te mogą tworzyć oś zieleni miejskiej, powinny być w jak największym stopniu zagospodarowane jako tereny zielone, służąc jako korytarz ekologiczny, pełniąc funkcje przewietrzającą, tłumiącą hałas i chroniącą wody przed zanieczyszczeniem."

Jak wynika z lokalizacji Centrum Handlowego "Jagiellonii" pogarsza sytuację przyrodniczą, zmierzając do zastąpienia zabudowy tymczasowej o charakterze sportowo - rekreacyjnym Centrum Handlowym, pomimo zakazu zabudowy o odległości minimum 50 i 100 metrów metrów od rzeki, przyczynia się to do dewastacji i bezsensownej zabudowy terenów przyrodniczych i przewietrzających miasta.

Ponieważ wnioskodawcą i inwestorem Centrum Handlowego w decyzji (np. o WZIZT) jest Urząd Miasta w Białymstoku (a nie np. SSA Jagiellonia), ten sam Urząd Miasta nie może prowadzić postępowania w tej sprawie (swojej własnej, ze swojego wniosku, w którym jest wnioskadawcą) W/W postępowania ZDANIEM Stowarzyszenia są obarczone szeregiem wad prawnych i rażących naruszeń prawa, stanowiącym podstawę zawiadomienie o podejrzeniu POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA w stosunku do w/w wymienionych, - wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Białymstoku, Urząd Miasta w Białymstoku powinien wyłączyć się z postępowania w w/w sprawie, przekazując sprawę do innego organu samorządu np. w sąsiedztwie Białegostoku, podobnie jak np. sprawę dotyczącą centrum handlowego przy ul. Antoniukowskiej po skardze do SKO rozpatrywał Urząd Miasta Łapy, ze względu na wyłączenie Urzędu Miasta w Białymstoku, w celu uniknięcia stronniczości, dotyczy to również ewentualnie pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku) a więc uniemożliwiających im prowadzenie postępowania w sprawie) na podstawie m.in. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ 5 Wyłączenie pracownika oraz organu:

“Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3, 5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne, 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.
Art. 25. § 1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych: 1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3, 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3.
Art. 26 § 2. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia:
1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 - organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę, 2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów.
§ 3. Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu administracji publicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2.

Niniejsze pismo stanowi także doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w stosunku do FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH rozpatrujących tę sprawę m.in. z Urzędu Miasta w Białymstoku, SKO w Białymstoku i Nadzoru Budowlanego (Powiatowego, Wojewódzkiego, Głównego) w związku z bezczynnością, opóźnianiem postępowań, łamaniem prawa i powyżej opisanymi faktami i działaniem wbrew prawu, na szkodę interesu publicznego: Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Art. 18. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Art. 19. § 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Kodeks Karny Art. 225. § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

w
www.zieloni-bialystok.w.pl

NIKT ROZSĄDNY NIE KUPI TERENU OBARCZONEGO TAK POWAZNYMI WADAMI PRAWNYMI. A JAGIELLONIA DOSTAŁA TEZ NIELEGALNIE SWÓJ TEREN ZA PÓŁ DARMO

PRÓBY ZABUDOWY TYCH TERENÓW O PRZEZNACZENIU sportowo rekreacyjnym to najwieksza afera Białegsotoku porównywalna do Kulczyk Parku i skazaniu prezydenta Poznania Grobelnego za sprzedaz miejskiego parku i wspieranie nielegalnego Centrum handlowego Galerii Stary Browar

Tur rozdawał ziemie kosciołom, Tur=skolaski i PO = kolesiom:
Ziemia dla uniwersytetu, ziemia Jagielloni i Strzałkowskiemu w zamian za sfinansowanie wyborów (?)
wszystko wyprzedadza

Do tego decyzja o warunkach zabudowy wbrew zasadzie dobrego sąsiedztwa ( w poblizu nie ma Hipermarketów)

Parkridge nie ma po co kupowac ziemi bo ma wlasna przy biurowcu „Gazety Wyborczej” ale został zablokowany jako konkurencja przez Tura

Pora szykowac wniosek do Prokuratury, CBA CBS i ABW - wyrzucono pawilony kupców prowadzacych legalne firmy odprowadzajacych podatki, którzy do czasu sprzedazy i rozstzrygniecia odwolan przetargowych placiliby miastu czynsz za wynajem. Od ponad pół roku miasto traci te pieniadze, poki teren zostanie sprzedany mogą uplynac nawet 2 lata (a może w ogóle nie zostanie sprzedany?) Zamiast urzadza placyk miejski przy ratuszu możnabylo mieć duzy plac na defilady

A nielegalny bazar = brud, błoto, przemycane papierosy i alkohol funkcjonuje dalej dajac zyski Jagielloni

m
monisa

Wystarczy popatrzeć na obrazek z boku ( planowanej potężnej galerii ) W takich warunkach tylko skończony idiota kupi placyk obok.
Wszystkie do tej pory działania to chyba pozorowana układanka. I tak wiadomo kto kupi po obniżeniu ceny oczywiście.

K
KI-BUC

A o jakiej premii marzy Pan Prezydent za sprzedaż placu Inwalidów - pewnie po 100 tys.

KONONOWICZ zrobił by skuteczniej

m
mhabm

Bo i po co mają kupować jak za jakiś czas dostaną to za darmo, przecież to logiczne...

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3