reklama

Ja nie ustąpię!

Irena Poczobut ipoczobut@wspolczesna.plZaktualizowano 
Nie pozwolę na zniszczenie moich szklarni - zapowiada ogrodnik
Nie pozwolę na zniszczenie moich szklarni - zapowiada ogrodnik I.Poczobut
Suwałki. Mieszkańcy ulicy Zarzecze nie zgadzają się na budowę drogi, która ma przebiegać przez ich działki. Jeden z przeciwników tego pomysłu wyrzucił ze swojego podwórka geodetów.

Nigdy na to nie pozwolę, aby przez moją posesję przebiegała droga - Benedykt Bydelski, właściciel szklarni na ulicy Zarzecze, zapowiada, że będzie walczył do końca. - Jak trzeba, będę pikietował przed budynkiem urzędu miejskiego.
Na działce położonej między Czarną Hańczą, ulicą Mickiewicza a Kościuszki ma przebiegać nowa, dwupasmowa arteria. Będzie przedłużeniem ulicy Wigierskiej. Powstanie w miejscu, gdzie od kilkudziesięciu lat istnieją dwa duże gospodarstwa ogrodnicze. Właściciele szklarni nie chcą zgodzić się na ich likwidację.

Przegonił geodetów
- Właściwie budowa nowej drogi jest już przesądzona, ale zanim dojdzie do inwestycji, upłynie jeszcze bardzo dużo czasu - zapewnia Marek Buczyński, rzecznik prasowy urzędu miejskiego. - W przyszłorocznym budżecie nie została uwzględniona, ponieważ samorząd nie ma pieniędzy.

Urzędnicy są na etapie sporządzania dokumentacji technicznej. Z tego powodu na Zarzeczu pojawili się geodeci.

- Jak zobaczyłem ich na podwórku, od razu skoczyło mi ciśnienie - denerwuje Benedykt Bydelski, właściciel szklarni, i nie kryje, że jest człowiekiem impulsywnym. - Nie pozwoliłem im na robienie pomiarów i wygoniłem z podwórka!

Protesty odrzucone
Na początku roku razem z Benedyktem Bydelskim protestowali jego sąsiedzi. Do urzędu miejskiego trafiło nawet kilkanaście petycji. Wszystkie zostały odrzucone. Teraz wśród oponentów są już tylko dwie rodziny. Najwięcej do stracenia mają właśnie państwo Bydelscy, którzy będą musieli zamknąć interes swojego życia.

Kto nam wynagrodzi?
- Miasto nie jest mi w stanie zrekompensować strat, jakie spowoduje budowa drogi. Urzędnicy mówią o odszkodowaniu, ale domagają się ode mnie rachunków - załamuje ręce Benedykt Bydelski. - Gdybym piętnaście lat temu wiedział, że zaistnieje taka sytuacja, to może przechowałbym wszystkie świstki.

Właściciel szklarni tłumaczy, że wiele prac wykonał samodzielnie, ponieważ nie było go stać na wynajmowanie fachowców.

- Jak to teraz wycenić? - pyta.

Rodzina ogrodników przeżyła już trzy wywłaszczana. Miedzy innymi miasto zabrało grunty, na których aktualnie odbywają się jarmarki.

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 131

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

S
Szczurek

hehe ale jadowitość widzę chrej tu jakiejś głowy! Zieje od ciebie mój przedmówcą nienawiścią..... a to mnie utwierdza w przekonaniu iż w następnych wyborach będę głosował na obecnie nam panujących ludzi!!! Nie uważam iż oni kradną czy niszczą środowisko bardziej niż my sami! a mnie możesz nazywać kim chcesz ja wiem swoje..... Widzę że Leszek ma sprzymierzeńca tutaj hihi Mi się tam rozwój Suwałk podoba! tak trzymać! Pozdawiam wszytkich uczestników Forum bez wyjątku

o
ochr. środow. ekolog UM II

OOOOO !!! czy już nie pamiętacie Urzędnicy i Władzo Miasta i Gminy, Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, to przypomnę co opracowaliście i o KIM KIOTO chcecie zapomnieć pod wpływem pazernej - amnezji . Nie chcecie rozmawiać i słuchać, przynajmniej poczytajcie, oczywiście to do wiadomosci wszystkich uczestników tego Forum.

istnienie przemysłu degradującego środowisko - odkrywkowe kopalnie surowców mineralnych,
duże natężenie ruchu samochodowego zwłaszcza ciężarowego.
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
1. Szanse
nowe, zaostrzone przepisy ochrony środowiska, w tym przepisy związane z koniecznością wykonywania raportów oddziaływania niektórych inwestycji na środowisko i monitoringu środowiska,

wdrażanie instrumentów prawno-ekonomicznych mobilizujących do podejmowania inwestycji prośrodowiskowych wynikających ze strategii krajowych oraz przyjętych zobowiązań międzynarodowych,

rozszerzone źródła finansowania inwestycji zmniejszających uciążliwość gospodarki na środowisko oraz z zakresu infrastruktury ochrony środowiska,

możliwość uzyskania krajowego i zagranicznego wsparcia finansowego programów ochrony różnorodności przyrodniczej oraz realizacji programu zalesiania gruntów o niskiej przydatności rolniczej,

możliwość gazyfikacji miasta,

możliwość powstania obwodnicy Suwałk,

uspołecznienie procesów podejmowania decyzji mających wpływ na stan środowiska,

rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej z krajami UE na szczeblu samorządów w celu wymiany doświadczeń w zakresie proekologicznych metod gospodarowania,

wzrost krajowego i zagranicznego popytu na "zdrową żywność",

rozwój bezpiecznych dla środowiska form sportu i rekreacji, turystyki i kontaktu z przyrodą,
2. Zagrożenia
opóźnienia w przygotowywaniu nowych aktów prawnych i przepisów wykonawczych dotyczących ochrony środowiska,

niebezpieczeństwo wystąpienia groźnych dla człowieka, przyrody i środowiska awarii na terenie sąsiednich krajów byłego Związku Radzieckiego,
nasilenie transportu materiałów niebezpiecznych,

--------------------------------------------------------------------------------

5. ZAMIERZENIA MIASTA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Prawodawstwo polskie, dostosowane do wymogów unijnych, nakłada obowiązek ochrony środowiska naturalnego zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 2015 r.
Kierując się powyższym, przedstawioną analizą SWOT oraz założeniami określonymi w "Programie ochrony środowiska Województwa Podlaskiego" miasto Suwałki stawia przed sobą następujące cele:

Zachowanie oraz odtwarzanie bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych miasta
realizowany poprzez działania:

inwentaryzowanie cennych przyrodniczo obszarów i obiektów zlokalizowanych na terenie miasta,
ustanawianie uchwałami Rady Miasta obszarów i obiektów chronionych w postaci pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu,
konserwacja drzew pomnikowych,
usuwanie lub ograniczanie istniejących i potencjalnych źródeł zagrożeń środowiska przyrodniczego,
poprawianie stanu dna i brzegów rzeki Czarnej Hańczy,
zagospodarowanie terenów wzdłuż Czarnej Hańczy zwiększające ich znaczenie dla ogólnego stanu środowiska w mieście,

zwiększanie powierzchni obszarów zieleni miejskiej poprzez dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów, założenie parku oraz nowych skwerów,

wspieranie zalesiania gruntów rolnych,

kompleksową rekultywację terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji kruszywa.
Ochrona wód, racjonalne użytkowanie kopalin, gleb i powierzchni ziemi

realizowany poprzez działania:

dostosowywanie działalności gospodarczej do wymogów normy ISO 14000 - systemy zarządzania środowiskowego,

montaż urządzeń oczyszczających wody deszczowe i roztopowe wprowadzane siecią kanalizacyjną do rzeki Czarna Hańcza,

ścisłe przestrzeganie ustaleń wynikających z decyzji o ustanowieniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych,

rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zwłaszcza na terenach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie wód powierzchniowych,

eliminację lub minimalizację zagrożeń dla jakości wód podziemnych poprzez egzekwowanie obowiązku podłączania się do sieci sanitarnej i likwidację szamb,

likwidację indywidualnych ujęć wody poprzez rozbudowę miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym podłączenie dzielnicy Papiernia,

prowadzenie ewidencji studni oraz podejmowanie działań zmierzających do likwidacji studni nieużytkowanych,

wprowadzenie obiegów zamkniętych wody pobieranej do celów chłodniczych w zakładach przemysłowych,

zmniejszenie spływu wód opadowych do rzeki Czarnej Hańczy poprzez stosowanie lokalnych systemów drenarskich,

rekultywację dna i brzegów rzeki Czarna Hańcza,

ograniczenie powstawania lokalnych żwirowni,

konsekwentną rekultywację i zagospodarowywanie terenów po eksploatacji kopalin.
Poprawa stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczaniu powierzchni ziemi

UM i Gminy w SUwałkach, "dróga para oczu" - to zapewne Konserwator Przyrody i Zabytków, a nie wasi Kolesie jak śmierdzący szczur, i zawsze głodna mysz.

o
ochr. środ - strony UM

Formy użytkowania terenu

Powierzchnia geodezyjna miasta Suwałki wynosi 6 524 ha. Kierunki wykorzystania gruntów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3 Powierzchnia geodezyjna i kierunki wykorzystania gruntów w Suwałkach
w 2002 r.
Kierunek wykorzystania Powierzchnia % ogólnej powierzchni
użytki rolne 3 737 57,2
w tym: grunty orne 3 165 48,5
sady 12 0,2
łąki i pastwiska 557 8,5
lasy i grunty leśne oraz zadrzewienia
i zakrzewienia 907 13,9
wody 39 0,6
grunty zabudowane
i zurbanizowane: tereny osiedlowe 1 012 15,5
tereny komunikacyjne 495 7,6
użytki kopalne 151 2,3
użytki ekologiczne - - (0) Zero, Zero, czy ja to robota widać moja
tereny różne 90 1,4
nieużytki 119 1,8
Organ wykonawczy Urzedu Miasta dla " Ekokorytarza" nie zrobił nic ?

S
Szczurek

Uważaj Leszku idąc do ABW bo sam na siebie tu nakręciłeś bata!!!! Wcale nie jesteś złotym i kryształowym człowiekem! Pan Filip to już panu dokładniej wyjaśnił z podaniem paragrafów!!! hehe znalazł się obrońca prawa hehehe Zacznij od siebie jego przestrzeganie....

S
Sławek

Leszek skończ już bo jesteś żałosny.

L
Leszek Sójkowski/Tlen/

Podręcznik beneficjenta ZPORR Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury pt. " Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i otulinie Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego" - etap 1.

Mysza (Pani.... i Szczur Pan......), jak wnoszę znają w szczegółach poruszaną na 7 stronach Forum Gazety Współczesnej- tematykę, nie od poczatku, ja w pierwszym e-mailu napisałem, że jestem dalszym sąsiadem, teraz Bliskich mi Państwa Bydelskich 9 - ciorga dorosłego rodzeństwa z Rodzinami, dziećmi, dziadkami w sumie 50 osobami + pozostali sąsiedzi ul. Zarzecze, Wigierskiej + społeczeństwo Suwałk, Użytkownicy Miejskiego Terenu Rekreacji w Dolinie Rzeki Czarnej Hańczy i Zalewu Arkadia + Pan Filip Kamiński "Gość", który lubił tutaj przyjechać na odpoczynek, do arhiwum.

Do tej ogromnej statystyki za zachowaniem zgodnie ze " STUDIUM......., nie mogę zaliczyć "Myszy, Szczura" i im podobnych ........),bo to po prostu są szkodniki w naszej spiżarni, które rożsiewają oprócz smrodu cholerę i dżumę - jak to gryzonie, które się jeszcze próbuja mnożyć i udawać, że jeżdża karetą, chociaż za swoje apanaze .... pogłębiają omawianyten, i tak szeroko, dogłębnieanalizowany problem, który jak wnoszę od przynajmniej 6 lat jezeli nie dłużej, chcą stworzyć,
obserwowali niczewgo nie spodziewających się mieszkańców ul. Zarzecze. Kiedy pojawiła się ścieżka rowerowa i dotacje na turystykę i kulturę postanowili działać. To samo czerwone ugrupowanie, chociaż niektórzy już " niezależni", niektórzy wypadli z karuzeli i wylądowali w PiS.
Proszę nie mylić skrótu PiS (to 3 litery) wazne są wartości
Ze znaczeniem tak waznych dla ludzi słów jak ekologia, Ziemia, natura, miłość, szczerość, pracowitość, prawo, Fair Play. "Szczurze i Myszo jestem solą tej ziemi - jesteście nieuczciwi, to pewne bez dwóch zdań. Próbujecie kąsać mnie młodego, no może już nie tak młodego człowieka, za to, że otowrzyły mi się oczy.
Przedstawcie mi się ..........., a może weźcie 123 stronicową "Analizę................ Miasta, Gminy Suwałki) i postawcie mnie przed Trybunałem. Topór kata nie spadnie, ale co z robią z wami ludzi to nie ręczę.
Miejcie odwagę się przedstawić ...............................(jak zawsze..... tchórze, mam nadzieją, że wasze dzieci odwróca się od was plecami...zdrajcy, po trzykroć zdrajcy......
Straż Miejska nie karała wlaścicieli za zapuszczenie chwastami doliny przy Ratuszu. Z OSiR wyremontowali budynek hotelowy, który jak wnoszę będą spłacać jeszcze moje wnuki, buldożerem zasypali dwa korty ziemne do tenisa ziemnego, wycięli drzewa. CHodzą w godzinach pracy na rogatkach Suwałk przy Głazie "Unia Euro[pejska 2004" z Prezydentem i głosują przeciwko Uniii Europejskiej, przeciwko " Zielonym Płucom Europy", udzielają wywiadów .Później wracają do pracy rozwożą inwalidów dorosłych i dzieci Mercedesami dzięki środkom (pieniądzom) z Unijnych i Rządowych Dotacji na aktywizację ludzi nieszcześliwych, inwalidów. czekają na sportowców na zimowisku lub na wakacje w sumie 3 miesiące/12 jako takiego działania w oparciu o niekomercyjnych najemców. To dla idei uszczęsliwienia poradoks -czy perfidja, ogień miłości - czy nienawiści), że coś widać (ile kosztowala ta modernizacja............................................. zl?

Moment
nie jestem przeciwnikiem dróg,
ci którzy po 26 latach od Stanu Wojennego 1981, są znowu u sterów władzy, objeździli nie raz kawał świata na wschodzie, zachodzi, północy i południu, chwalili w prywatnych rozmowach za stan dróg, więc je widzieli, ekonomiczne i ergonomiczne rozwiązania komunikacyjne. Korytarze ekologiczne, nad i pod drogami dla jeleni, żab, myszy, bobrów, kto z was Państwo znajdzie taki korytarz na drodze krajowej nr 8. Staąd żabki, muszki, jeże - łapiące myszy i szczury, i inne storzenia mają również prawo mieć swoje drogi. Nie potrzmy jedynie z wysokości 1,4 cm - 2,0 cm swojego wzrostu.
Pan Piotr Malczewski fotografuje Suwalszczyznę z pasją - zaangazowaniem wręcz zatraceniem, z nieba, z lotu balonem, jak by wiedział o tym Studium..... dla Miasta, Gminy Suwałki, analizie, - co wyprawiają nasi oszołomieni urbaniści w Mieście z " ekipą kolonizacyjna ..i ich przyjaciółmi cichymi stronnikami), to może nawet dokonałby nalotu humanitarnego. Zadzwonię do Niego i przedstawię w twarz w oczy, jak to wcześniej uczyniłem Pani Generalnej Projektant, Panom Prezydentom, Przewodniczącemu Rady Miasta, co tak na prawdę od lat chcecie nielegalnie przejąć.

W końcu trzeba będzie odwiedzić ABW.
Jeżeli ja nie dotrę, dotrą inne osoby, które znają już ' Analizę Uwarunkowń i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Miasta SUwałki".
Jeżeli kiedyś była tu z miotłą Królowa Bona, trzeba wezwać Prezydenta RP i Unijnych Komisarzy. Wreszcie zaczną słuchać mieszkańców Suwałk, Krzywego, Krzywólki, Dyrekcji Szkoly nr 4 , młodzież i dzieci, inwalidów, gości, ekologów, miłośników przyrody "Kryształ Europy", gdzie ma być wybudowany Plus - może na Stadionie Szkolnym "Lekkoatletycznym - zrewitalizowanym z dotacji. Kupcy Suwałscy, którzy spóźnili się z wnioskami, ot 400 ponad podmiotów gospodarczych z Kierownikami smoll (małego) biznesu, od lat niedosypiających, płacących podatki do kasy miejskiej. Może ktoś w końcu nadzieje się na " Włócznię Jaćwinga" - bal 26 Stycznia w hali OSiR.
Bo prawdziwy wielbiciel suwalszczyzny i Suwałk jakim jestem nie plułby do swojego talerza. Tylko jak mysz i szczór wgryzłby się w szczegóły "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA SUWAŁKI Z 1997 ROKU, w którym oprócz dopisków o wielkich sklepach nie zmieniono ani słowa, bo jest bardzo starannie przygotowane przez Biuro studiów i pomiarów " Ekometria" Sp. z o.o. z Gdańska specjalistów ekologów i rzeczoznawców Naczelnej Organizacji Technicznej, jak raportuja ma widoczne (może zamierzone) braki w inwentaryzacji zieleni. Zgłaszano alarm dla Miasta tylko 300 ha rozproszonej zieleni, przy 1.700 ha pod domami jednorodzinnymi i 1.300 ha pod blokami. W miedzy czasie sporo drzew straciło wierzchołki wzrostu, tak je jkonserwowali zawodowcy, wiele drzew bez sensu i kompetencji wycięto.

Mysza, to dla mnie nie jest "Tajemnica Poliszynela" tylko jak wnoszę " trupa z Urzędu Miasta, z artystami na gościnnych występach ze Szczurem, które to gryzonie przejęły pierwsze skrzypce odstawiają tupot myszek -parodiuję konie" Rewię a,la Dawid Coperfild" . Dawid jest czarujący obdziela uściskami i nagrodami, modli się przed figurą, jest już patriota, który na przystanku niepodległość do dzisiaj nie wysiadł z czerwonego tramwaju' Pluje na wartości ludzi do własnego miejsca na ziemi, na ekosystem, na prawo do wolności wypowiedzi. Ma wizualizację dróg przez Miejski Teren Rekreacji dobro społeczeństwa. Nigdy w analizie - uzupelnianej od 10 lat nigdy, podkreślam nigdy, ta droga się tam nie znalazla. Za czasów 12 lat zaborów, bo Suwałki chyba tylko tyle lat były w sumie pod zaborami, to była drewniana kładeczka, ze ścieżką dla pieszych i tyle. Nie dwupasmowa droga z mostem o tonarzu dla Tirów i motocykli scigaczy, dzieląca Zalew " Arkadia" i Dolinę Rzeki bagniska zielonych pól.
Nie wierzę, że w Urzędzie Miasta i u urbanistów skleiły się państwu strony,aż 123. O konieczności respektowania i zachowania " Zielonych Płuc Suwałk Europy", "eKO -KORYTARZA" na Boga "Eko-korytarz -to nie ma mowy o moście i drogach tym bardziej 20 posesjach w dolinie Czarnej Hańczy".

9.1.2 Wniosek o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej. 77
Weryfikacja, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, jest dokonywana przez dwóch pracowników Instytucji Pośredniczącej, odpowiedzialnych za weryfikację i poświadczenie wydatków ujętych we wniosku. W trakcie weryfikacji posługują się oni listą sprawdzającą, która stanowi załącznik do
podręcznika procedur danej Instytucji Pośredniczącej. 78 ZPORR 1.4 Rozwój turystyki i kultury - etap 1, kto da na drugi, na prawdziwy dołożę się i ja.

Chcecie dyskusji, przedstawcie się, zapoznajcie ze "Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Suwałki, bo na 7 stronach Forum dobitnie wykazałem kto spowodował ten wybuch ciśnienia, czas już na podsumowania. Leszek Sójkowski /Tlen/

S
Sławek

Ludzie Wy jeszcze tutaj? Nie karmić trolla!
Panie Kladka! Co mi Pan imputujesz?! Zawsze się podpisuję swoim prawdziwym imieniem i nie mam powodów aby używać 20 tys. nicków. Tak więc zjedź Pan ze mnie kimkolwiek byś tam sobie był, bo nie mam przyjemności więcej z panem obcować.

M
Mostek

Hej Ty Panie Słownik ortograficzny,się tak bardzo nie podniecaj wypisz, wymaluj = Sławek Kopko

E
E.B

Pani Myszko

Jeżeli o mnie chodzi, to już jestem zapoznana z tym ważnym dokumentem,a (bardzo ważnym dla Włodarzy Naszego Miasta).
Umiem czytać ...

... a wody z mózgu ludziom nie robię i dobrze Pani o tym wie..."
"

S
Słownik ortograficzny

Nie wiem, czy wiesz Szczurku, że Leszek S. to mistrz od Kioto - he he he. Z tą jego mądrością, to coś nie za bardzo. Kopiuje, kopiuje, wypisuje, wypisuje... i nic nie rozumie z tego, co kopiuje i wypisuje. Poczytaj dobrze - to, co sam z siebie napisał to bełkot nad bełkotami i Ty to nazywasz mądrością!? Mądre to były wypowiedzi panów Filipa i Sławka. Pozdro.

S
Szczurek

Słownik nie czepiaj się ludzi! hehe każdemu może trafić się błąd! Nie każdy jest ideałem jak ty czy Leszek! Jesteś mądrzejszy to się ciesz! Ale pamiętaj.... miej skromności trochę bo są też na tym świecie mądrzejsi od ciebie..... Przykara prawda ale tak już ten świat zbudowano niestety....

S
Słownik ortograficzny
W dniu 17.12.2007 o 12:43, mysz w kozim rogu napisał:

.......uciekaj myszo do dziury bo Ciebie i tak złapie i zamknie, nie koniecznie kot bury.


uuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!! zyg zyg zyg!!!!!
w tym przypadku "nie koniecznie" pisze się: niekoniecznie
K
Koleś
W dniu 17.12.2007 o 16:09, Szczurek napisał:

Amen "Wypłasz" zgadzam się!!!!


hehehe zamknąć to można by p.L.S. za szerzenie obrazy w Internecie
S
Szczurek

ty mistrzu od Kioto wyłącz komputer bo prąd ciągnie i weź się zaliczydła. to powoduje zmniejszenie zużycia prądu a co za tym idzie zmniejszenie emisji CO2! Nie wiedziałeś mondralo???? I traktaty z kioto nie będą potrzebne! Jak by każdy z nas zwioł się za oszczędzanie prądu a nie krytykę władz! W tym wypadku ratusza naszego! Mi się tam polityka naszego ratusza podoba i basta!!!!! A z regułyci co krytykują te działania to sami napewno nie oszczędzają prądu! To tak jak ze sławetnym Leszkiem! Namawia do zaprzestania budowy ulic a sam zapewnie jeździ samochodem.... Absurd! "Lekarzu lecz się sam" krytykę rozpocznij od swego podwórka!!!!

S
Szczurek

Amen "Wypłasz" zgadzam się!!!!

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3