MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Tematy maturalne na języku polskim 2024. Jakie były rozprawki? Tematy o buncie i relacji z człowiekiem

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Jakie były tematy rozprawek na tegorocznej maturze?
Jakie były tematy rozprawek na tegorocznej maturze? Piotr Krzyżanowski/ Polska Press Grupa
Matura z języka polskiego to pierwszy egzamin, z którym zmierzyli się zdający. Wiele osób zastanawia się, jakie były tematy rozprawek maturalnych w 2024 roku. Pierwszy temat brzmiał „Bunt i jego konsekwencje dla człowieka”, drugi z kolei „Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?”. Mamy już arkusz CKE. Proponowane odpowiedzi do zadań pojawiają się na bieżąco.

Spis treści

Arkusz i odpowiedzi do matury z polskiego 2024

Wielu maturzystów po wyjściu z sali próbuje przypomnieć sobie treść zadań, aby sprawdzić swoje odpowiedzi i otrzymać przybliżony wynik z matury. Niżej znajdziecie dzisiejszy arkusz maturalny z języka polskiego 2024 i proponowane odpowiedzi do zadań. Zobacz, jak Tobie poszła matura z polskiego:

Matura z języka polskiego 2024 rozpoczęła się o 9. Jakie tematy i zadania pojawiły się w arkuszu? Publikujemy arkusz CKE i odpowiedzi do zadań

Matura 2024 język polski – odpowiedzi i arkusz CKE na poziom...

Arkusz maturalny z języka polskiego 2024 zamieściliśmy powyżej po godz. 14.00. Proponowane odpowiedzi pojawiają się na bieżąco pod arkuszem.

Tematy rozprawek maturalnych 2024 – formuła 2023 i 2015

Matura z języka polskiego rozpoczęła się 7 maja o godz. 9.00, a zakończyła o godz. 13.00. Uczniowie piszący maturę w nowej formule, a więc w formule 2023 mają cztery godziny na rozwiązanie zadań w arkuszu. Z kolei osoby, które piszą maturę w formule 2015 – oficjalnie zakończyły egzamin o godz. 11.50.

W przypadku starej formuły, uczniowie mają podaną lekturę lub wiersz, a w formule 2023 odwołują się m.in. do wybranej lektury obowiązkowej.

Trwa głosowanie...

Jak ci poszła matura z polskiego?

Tematy maturalne 2024 na egzaminie w formule 2023 brzmiały następująco:

 • Bunt i jego konsekwencje dla człowieka.
 • Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

Z kolei tematy na maturze w formule 2015 to:

 • Bunt czy pokora – którą postawę życiową powinien wybrać człowiek, by uczynić świat lepszym? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
 • Co sprawia, że człowiek zyskuje szacunek innych ludzi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Potopu Henryka Sienkiewicza oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. („Ulga na wiosnę” Urszula Kozioł).

Uczniowie dzielą się już opiniami o maturze z polskiego. Większość osób zaznacza, że egzamin był dość łatwy. Sporo osób podkreślało, że tematy maturalne były naprawdę łatwe.

Tematy wypracowań maturalnych okiem eksperta

O opinię w sprawie tematów maturalnych poprosiliśmy dra Łukasza Tupacza - eksperta Centrum Edukacji Obywatelskiej, nauczyciela języka polskiego, egzaminatora maturalnego, który jest również adiunktem na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Bunt i jego konsekwencje dla człowieka:

– Bardzo nośny motyw, ale konstrukcja problemu może okazać się dla uczniów problematyczna. W przypadku takich tematów zdający często skupiają się tylko na słowie kluczowym, które pojawia się w temacie, zapominając o drugim członie polecenia (w tym przypadku takim słowem kluczowym jest „bunt”). Zdający nie tylko muszą przedstawić w swojej realizacji postawy buntowników, ale również są zobowiązani do przedstawienia konsekwencji tej postawy. Lektury, które można wykorzystać przy realizacji tematu: bunt przeciwko bogom/Bogu – mit o Prometeuszu, „Tren XI” J. Kochanowskiego, „Dziady cz. III” A. Mickiewicza, bunt przeciwko władzy – „Antygona” Sofoklesa, „Makbet” W. Szekspira, „Kordian” J. Słowackiego, „Rok 1984” G. Orwella, „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego; bunt przeciwko złu świata – „Dziady cz. III” A. Mickiewicza, „Przedwiośnie” S. Żeromskiego; bunt przeciwko konwencji artystycznej – „Herostrates” J. Lechonia – zaznaczył polonista, odnosząc się do pierwszego tematu rozprawki.

Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

– Ten temat wymaga dookreślania, o jaką relację chodzi, ale również, jak w przypadku pierwszego tematu, trzeba skupić się na wpływie określonej relacji na osobowość, zachowania, postawy człowieka. Nie wystarczy tylko opisanie określonej relacji, która zachodzi między przywoływanymi w wypracowaniu bohaterami. Lektury, które można wykorzystać: miłość – „Lalka” B. Prusa, „Potop” H. Sienkiewicza, „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego; przyjaźń – „Pieśń o Rolandzie”, „Dziady cz. III” A. Mickiewicza, „Przedwiośnie” S. Żeromskiego; współodpowiedzialność za losy kraju – „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Gloria victis” E. Orzeszkowej – powiedział nam dr Łukasz Tupacz.

Zaznaczył także, że „oba tematy wymagają precyzji i funkcjonalnego wykorzystania utworów literackich w zakresie sensów i problematyki. W wypracowaniu powinny znaleźć się co najmniej trzy argumenty oraz minimum dwa konteksty. Należy też pamiętać o kompozycji. Praca powinna mieć wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Za meritum wypowiedzi uczniowie mogą uzyskać prawie 50 proc. sumy punktów za wypracowanie, ale istotny jest też język, za który można zyskać ponad 30 proc. sumy punktów. Doświadczenie uczy, że za warstwę językową uczniowie tracą sporą ilość punktów”.

Kiedy kolejne matury 2024? Sprawdź harmonogram

Już jutro maturzyści przystąpią do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Sprawdź dalszy harmonogram matur 2024:

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie.Obserwuj
StrefaEdukacji.pl
!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Tematy maturalne na języku polskim 2024. Jakie były rozprawki? Tematy o buncie i relacji z człowiekiem - Strefa Edukacji

Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna