Podlascy rolnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń w ramach operacji „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie podlaskim” realizowanej z poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Organizatorem szkoleń jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą.

Szkolenia mają na celu poprawę wyników gospodarstw oraz ułatwianie ich restrukturyzacji i modernizacji, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. Organizowane będą na terenie woj. podlaskiego w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. (łącznie 31 siedmiogodzinnych spotkań).

W szkoleniach mogą uczestniczyć:

  • rolnicy i domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • właściciele lasów,
  • młodzi rolnicy (wnioskodawcy i beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników”).

Podczas szkoleń omówione zostaną zasady uprawy zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia oraz doboru odmian i stosowania kwalifikowalnego materiału siewnego. Poruszona zostanie tematyka kształtowania parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie. Przedstawione zostaną zasady uprawy konserwującej np. bezorkowej, pasowej, a także zasady integrowanej ochrony zbóż.

Zainteresowani uczestnictwem mogą zgłaszać się do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz do Podlaskiej Izby Rolniczej. Harmonogram szkoleń można znaleźć na stronie internetowej Podlaskiej Izby Rolniczej (www.pirol.pl) oraz Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl).