MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Kiedy sadzić drzewa owocowe - jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie i morele? Nie dla wszystkich odpowiednia jest ta sama pora

OPRAC.:
Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
Przy planowaniu sadu należy uwzględnić stopień zagrożenia skażeniami pochodzącymi z zakładów przemysłowych lub ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu.
Przy planowaniu sadu należy uwzględnić stopień zagrożenia skażeniami pochodzącymi z zakładów przemysłowych lub ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. pixabay.com
Jak wcześnie wiosną można sadzić drzewa owocowe? A może lepsza jest jesień? Poza terminem, liczy się miejsce. Drzewka nie lubią stanowisk w obniżeniach terenu. Mogą tworzyć się w nich zastoiska mrozowe i uszkadzać drzewka, niebezpieczne są nawet niewielkie przymrozki wiosną w okresie kwitnienia. Gdzie zatem sadzić jabłonie, jakiej gleby potrzebują wiśnie i czereśnie, jak gęsto mogą rosnąć śliwy i kiedy sadzić grusze? Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat sadzenia drzew owocowych, terminów i wymogów glebowych.

Spis treści

Kiedy sadzić drzewa owocowe?

Najczęściej drzewka sadzi się jesienią lub wczesną wiosną, choć nie w przypadku brzoskwiń i moreli. Jabłonie, śliwy czy grusze posadzone jesienią ukorzeniają się przed nadejściem zimy, a na wiosnę wcześnie rozpoczynają wegetację i nie cierpią (lub mniej) na brak wilgoci.

Wczesna wiosna to jednak bardziej kwiecień, a nawet początek maja (zależnie od roku i temperatury wiosną) niż marzec. Dotyczy do głównie drzew z gołym korzeniem. Te z uformowaną bryłą korzeniową, sprzedawane w donicach, możemy posadzić wcześniej, czyli wczesną wiosną, nawet pod koniec marca. Co ważne, drzew nie sadzimy do zmarzniętej ziemi.

Sadząc drzewa pamiętaj o wykopaniu takiego dołka, w którym korzenie drzewka owocowego luźno się mieszczą, nie podwijają czy łamią.

Sięgamy po fachową wiedzę z metodyki integrowanej produkcji drzew owocowych. Wskazówki przygotowali pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we wspomnianych publikacjach.

Kiedy sadzić drzewa owocowe - jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie i morele? Nie dla wszystkich odpowiednia jest ta sama pora
pixabay.com

Sadzenie drzew owocowych jesienią to jednak nie tylko zalety. Jest i wada, a właściwie pewne niebezpieczeństwo. Sadzenie jesienią wiąże się z ryzykiem przemarzania drzewek w przypadku wystąpienia surowej zimy. Zatem, jeśli odmiany są mniej wytrzymałe na niskie temperatury, wskazane jest przechowanie drzewek przez zimę w chłodnym pomieszczeniu z temperaturą nieco powyżej 0°C, z korzeniami zabezpieczonymi przed mrozem, przesuszeniem oraz gryzoniami i posadzenie ich wczesną wiosną.

Śliwki we własnym sadzie. Nie sadź zbyt gęsto

Śliwy należa do tych drzew, które sadzi się jesienią lub wczesną wiosną. Trzeba pamiętać, że drzewa i pąki kwiatowe tego gatunku są mało wytrzymałe na mróz, dlatego należy je dobrze zabezpieczyć jesienią przed niskimi temperaturami lub poczekać do wiosny.

Drzewa można sadzić na równinach oraz łagodnych zboczach. Na terenach równinnych należy unikać miejsc, gdzie długo utrzymuje się mgła, gdyż tam jest chłodno i wilgotno, a takie warunki mogą przyczyniać się do przemarzania drzew i pąków kwiatowych oraz zwiększać ryzyko rozwoju chorób śliw.

Kiedy sadzić drzewa owocowe - jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie i morele? Nie dla wszystkich odpowiednia jest ta sama pora
pixabay.com

Rozstawa, w jakiej będą sadzone śliwy, zależy od systemu prowadzenia sadu, rodzaju gleby, podkładki i siły wzrostu danej odmiany. Na glebach lekkich, uboższych w składniki pokarmowe można zastosować mniejszą rozstawę niż na glebach cięższych i zasobniejszych. Odmiany słabo rosnące, tworzące małe korony takie jak:

 • Kalipso,
 • Silvia,
 • Węgierka Dąbrowicka,
 • Jojo

sadzi się gęściej w rzędzie niż odmiany silnie rosnące takie jak np. ‘Cacanska Najbolja czy ‘Vision’’

 • Drzewa szczepione na siewkach ‘Węgierki Wangenheima’ sadzi się gęściej w rzędzie niż na siewkach ałyczy,
 • na siewkach ‘Węgierki Wangenheima’ można zastosować rozstawę 3,5-4,0 m między rzędami oraz 1,5-2,0 m w rzędzie,
 • dla drzew na siewkach ałyczy 3,5-4,0 m między rzędami oraz 2,5-3,0 m w rzędzie.

Śliwy posadzone zbyt gęsto mają dostęp do mniejszej ilości promieni słonecznych, co ma swoje konsekwencje. Owoce drobnieją, zawierają mniej cukrów i są mniej smaczne.

Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasienictwa radzi, by zbyt długie lub uszkodzone korzenie przed posadzeniem skrócić. W czasie sadzenia należy zwrócić uwagę, aby miejsce szczepienia znalazło się przynajmniej 10 cm nad powierzchnią gleby.

Wczesną wiosną możemy wesprzeć młode drzewka. Ziemię wokół nich można obłożyć obornikiem, który zabezpieczy glebę z jednej strony przed szybką utratą wody nagromadzonej w czasie zimy, a z drugiej będzie źródłem składników pokarmowych. Obornik należy rozłożyć w odległości nie mniejszej niż 10-15 cm od pni drzewek, aby nie doszło do poparzenia kory.

Jak i kiedy sadzić jabłonie? Lubią gleby przeciętnej żyzności

Jabłoń to kolejny gatunek, który możemy sadzić jesienią albo na wiosnę. Idealnym stanowiskiem pod sad jabłoniowy jest niewielkie wzniesienie osłonięte od północnych wiatrów, na którym drzewa nie przemarzną w czasie mroźnej zimy, a także unikną szkód przymrozkowych.

 • Jabłonie dobrze rosną na glebach o przeciętnej żyzności, czyli tych III i IV klasy bonitacyjnej.
 • Pod drzewa karłowe i półkarłowe bardzo dobre są gleby lessowe oraz lekkie gleby gliniaste.
 • Jabłonie można sadzić także na piaskach gliniastych.
 • Odczyn gleby dla jabłoni powinien być lekko kwaśny (pH od 6,0 do 6,7).
Kiedy sadzić drzewa owocowe - jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie i morele? Nie dla wszystkich odpowiednia jest ta sama pora
pixabay.com

Jesienne sadzenie ułatwia przyjęcie się drzewek i pobudza ich intensywny wzrost na wiosnę. Nie jest to jednak wskazane dla wszystkich odmian. Należy unikać jesiennego sadzenia mało wytrzymałych na mróz odmian jabłoni szczepionych na wrażliwej na mróz podkładce M.9, np.

 • Elstar,
 • Jonagold,
 • Szampion,
 • Gala.

Należy unikać zbyt gęstego sadzenia odmian silnie rosnących, szczególnie w pasie ziem podgórskich, gdzie gliniaste gleby i obfite opady pobudzają wzrost. Warto także pamiętać, że drzewa posadzone po wykarczowanym starym sadzie rosną zawsze słabiej niż na nowym terenie.

Wiśnie na działce. Jak sadzić drzewka?

Planujesz posadzić na działce wiśnie? Specjaliści wskazują, że pod sady wiśniowe należy przeznaczyć gleby żyzne, przewiewne, o odczynie słabo kwaśnym pH 6,2-6,8. Wiśnie źle rosną na glebach stale wilgotnych, o wysokim poziomie wód gruntowych, stąd bardzo korzystne są tereny wzniesione, łagodne stoki lub przewiewne równiny.

Drzewa czereśni muszą być zdrowe, bez chorób wirusowych, a kora na nich nie powinna posiadać śladów wycieku gumy.
Drzewa czereśni muszą być zdrowe, bez chorób wirusowych, a kora na nich nie powinna posiadać śladów wycieku gumy. pixabay.com

Nie należy zakładać sadów wiśniowych na glebach ciężkich oraz na glebach o dużych wahaniach poziomu wody w ciągu roku. Pod sady wiśniowe należy przeznaczać gleby rolnicze klas III-IV, a nawet V na piaskach gliniastych oraz glinach lekkich i średnich, gwarantujących podsiąkanie wody, ale dostatecznie przewiewnych.

Ważne jest, aby korzenie drzewek były zabezpieczone przed przesuszeniem lub przemrożeniem. To właśnie zbyt długie przetrzymywanie odkrytego i wrażliwego na przesuszenie systemu korzeniowego jest przyczyną słabych przyjęć drzewek i rozwoju chorób zgorzelowych.

 • Sady wiśniowe sadzimy tak, by drzewa były odpowiednio nasłonecznione, a teren przewiewny.
 • Dobre naświetlenie i przewiewność koron drzew zmniejszają porażenie przez patogeny, podnosząc jednocześnie wartość plonów.
 • Należy uwzględniać siłę wzrostu sadzonych drzewek, podkładkę i skład mechaniczny gleby.
 • Słabo rosnące odmiany należy sadzić na glebach klasy IV-V (co 1,5 m w rzędzie).
 • Najsilniej rosnące odmiany, zwłaszcza na glebach mocniejszych, należy sadzić co ok. 2,5m.

Termin sadzenia. Wiśnie najlepiej jest sadzić jesienią (w październiku lub listopadzie) lub wczesną wiosną (marzec-kwiecień), gdy gleba jest wilgotna. W przypadku gleby przesuszonej należy zapewnić nawadnianie lub podlewanie drzewek.

Kiedy sadzić grusze w ogrodzie?

Jak już wiemy z zaleceń dla innych gatunków, w sadzeniu drzew owocowych unikamy zagłębień terenu, stanowisk podmokłych. tak tez jest w przypadku grusz. Pod sady gruszowe nie nadają się również gleby bardzo lekkie i bardzo ciężkie, ponieważ rosnące na nich drzewa są źle zaopatrywane w składniki pokarmowe i nie wytwarzają pełnowartościowych owoców.

Pod sad gruszowy trzeba wybierać lepsze siedlisko niż pod sad jabłoniowy. Grusze rozwijają się wcześniej niż jabłonie i z tego powodu pąki kwiatowe łatwo są uszkadzane przez przymrozki wiosenne i mrozy zimowe. Drzewa grusz marzną przy temperaturze poniżej -25°C, dlatego trzeba wybierać dla nich stanowisko wyniesione ponad tereny sąsiednie.

Przy planowaniu sadu należy uwzględnić stopień zagrożenia skażeniami pochodzącymi z zakładów przemysłowych lub ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu
Przy planowaniu sadu należy uwzględnić stopień zagrożenia skażeniami pochodzącymi z zakładów przemysłowych lub ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. pixabay.com
 • Grusze wymagają gleb głębokich, zasobnych w wodę, gliniastych lub piaszczystogliniastych klasy II, III i IV.
 • Na glebach piaszczystych grusze rosną gorzej niż jabłonie,
 • Na glebach podmokłych szybko giną.

Podobnie, jak w przypadku innych drzew, grusze można sadzić jesienią lub wiosną, najczęściej październik-listopad.

Brzoskwinie i morele posadź wiosną

Przechodzimy do kolejnych gatunków drzew owocowych. Na działce czy w ogrodzie chętnie sadzimy także drzewka brzoskwini i moreli. Najlepiej jest sadzić je wiosną. Są wrażliwe na mrozy, a w ten sposób unikniemy albo przynajmniej ograniczymy uszkodzenia mrozowe, co może odbić się negatywnie na ich wzroście.

Drzewka brzoskwiń i moreli posadzone jesienią należy ochronić przed mrozami kopczykując je, żeby zabezpieczyć system korzeniowy, natomiast koronę drzewek zaleca się owijać słomą. Brzoskwinie potrzebują dużo słońca i ciepła, dlatego sadzimy je luźno.

Morele lubią ciepło, kiepsko reagują na spadki temperatury.
Morele lubią ciepło, kiepsko reagują na spadki temperatury. pixabay.com

Morele rosną podobnie jak śliwy, na przykład jak ‘Renkloda Ulena’. W naturalnych warunkach wytwarzają długie przyrosty, z których powstają wyniosłe, słabo rozgałęzione, dosyć luźne korony. Lubią one dużo słońca, toteż tradycyjną formą w sadach była zawsze korona bezprzewodnikowa, wazowa lub kotłowa sadzona w rozstawie 6 x 6 m. W naszych warunkach klimatycznych morela żyje krótko (10-15 lat).

Sadzenie czereśni też najlepiej zostawić na wiosnę

W dużych rolniczych sadach czereśnie sadzi się gęsto, a korony utrzymuje się w ryzach za pomocą podkładki skarlającej lub przez odpowiedni sposób cięcia. Odmiany silnie rosnące należy posadzić w rozstawie 4,0-5,0 m między rzędami i 2,0-3,0 m w rzędzie.

Odmiany słabiej rosnące, na podkładkach karłowych, sadzi się w rozstawie 3,5-4,0 m między rzędami i około 2,0 m w rzędzie. Na glebach lżejszych należy zastosować mniejszą rozstawę niż na glebach cięższych. Odmiany czereśni o umiarkowanym wzroście jak

 • Rivan,
 • Kordia,
 • Regina,

lepiej znoszą duże zagęszczenie niż odmiany silnie rosnące jak ‘Burlat’. Drzewa zaszczepione na podkładkach karłowych, (P-HL A, Gisela 5), należy sadzić gęściej w rzędzie niż rosnące na podkładkach silnie rosnących (czereśnia ptasia, Colt).

Podobnie jak w przypadku innych owoców, jeśli posadzimy drzewka gęsto, owocm będzie brakowało słońca, będą więc mniejsze niż byśmy oczekiwali, pogorszy sie ich smak.

Czereśnie należą do drzew mniej odpornych na mróz niż jabłonie, śliwy czy wiśnie. Z tego powodu należy sadzić je wiosną. Drzewka wysadza się już na początku kwietnia przed nabrzmiewaniem pąków, ponieważ później podczas sadzenia mogą one łatwo odpadać.

Na wiosnę zakwitają około 10 dni wcześniej niż wiśnie, czyli bardzo wcześnie i z tego powodu kwiaty są częściej uszkadzane przez przymrozki wiosenne. Jakie zatem stanowisko wybrać sad czereśniowy? Według PIORiN będą niewielkie wzniesienia, stoki niewysokich wzgórz lub ich wierzchołki, na których drzewa nie przemarzną w czasie mroźnej zimy, a także unikną szkód przymrozkowych.

Czereśnie wymagają gleb żyznych, głębokich, przepuszczalnych, przewiewnych, nie kwaśnych i nie podmokłych. Najlepiej rosną na glebach lessowych, na luźnych glinach oraz na glebach piaszczysto-gliniastych. Czereśnie lubią glebę zasobną w wodę, ale nie znoszą gleb podmokłych.

Źródła: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Metodyka integrowanej produkcji śliw, jabłoni, gruszek, czereśni, wiśni, brzoskwiń i moreli.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Ubezpieczenie maszyn rolniczych. Kiedy jest obowiązkowe?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Kiedy sadzić drzewa owocowe - jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie i morele? Nie dla wszystkich odpowiednia jest ta sama pora - Strefa Agro

Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna