Chcesz rozwijać własną firmę? Dzięki wsparciu ze środków unijnych powstają nowe, innowacyjne rozwiązania i startupy

Materiał informacyjny PARP
Udostępnij:
Czy obecnie warto inwestować we własną firmę? Tak! Szczególnie taką, która oferuje unikalne na rynku wartości. Budowanie startupu wymaga intensywnej pracy i inwestycji, które możliwe są dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Program Polska Wschodnia pozwala rozwinąć innowacyjne pomysły w unikalne produkty pożądane przez klientów. Planując założenie firmy w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej można otrzymać nawet 1 mln zł unijnego dofinansowania za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska gospodarka potrzebuje innowacyjnych produktów, bo takie potrzeby mają konsumenci – z Polski i z zagranicy. Na wspieranie takich projektów dostępne są konkretne środki finansowe i doskonale funkcjonująca, sprawdzona już infrastruktura pomocy pozwalająca przebyć drogę od pomysłu do gotowego produktu. Taką funkcję pełnią Platformy Startowe PARP, prowadzące kolejne rundy naboru dla osób lub zespołów z biznesowymi pomysłami. A Polacy, zwłaszcza młodzi, marzą o własnym biznesie. Z Raportu GEM Polska 2021, przygotowanego przez PARP we współpracy z UE w Katowicach wynika, że sześciu na dziesięciu Polaków uważa posiadanie własnego biznesu za dobry sposób na zrobienie kariery.

Własna firma, startup – czas na biznes

W unijnym Programie Polska Wschodnia, przeznaczonym dla pięciu województw (podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego) wielkim powodzeniem cieszy się konkurs poświęcony rozwojowi startupów mających pomysł na innowacyjny wyrób bądź usługę. Najpierw za pośrednictwem tzw. Platform Startowych otrzymują one ekspercką pomoc menedżera inkubacji oraz pakiet niezbędnych usług w celu przekształcenia pomysłu w rentowny model biznesowy. Następnie zarządzając już własną firmą mogą starać się o dalsze dofinansowanie w wysokości do 1 mln zł na wdrożenie swojego rozwiązania.

Oferta Platform jest przeznaczona dla osób fizycznych nieprowadzących jeszcze działalności gospodarczej, mających innowacyjne pomysły biznesowe w określonych branżach. Pomysł musi być nowatorski co najmniej na krajowym rynku, ze wstępnie skalkulowanym budżetem i zidentyfikowanym segmentem klientów. Trzeba również umieć do niego przekonać ekspertów. Zgłaszany pomysł nie może być przedmiotem prowadzonej już wcześniej działalności gospodarczej.

W ramach wsparcia Platformy Startowe oferują pakiet bezpłatnych usług, w skład których wchodzą m. in.:

  • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
  • specjalistyczne usługi inżynierskie, informatyczne, marketingowe, wzornicze etc.,
  • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
  • mentoring,
  • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
  • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
  • zapewnienie powierzchni biurowej.

Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym każdy startup ma szansę otrzymać usługi szyte na miarę. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp rozwiązania i zweryfikowany rynkowo model biznesowy przedsięwzięcia.

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór

Jak zacząć? Wystarczy na stronie internetowej PARP: https://lsi1420.parp.gov.pl wypełnić formularz, który służy do prezentacji swojej koncepcji (pomysłu na biznes). Zostanie ona oceniona przez ekspertów współpracujących z poszczególnymi Platformami Startowymi. Biorą oni pod uwagę, czy projekt jest dostatecznie innowacyjny, jakie stwarza przewagi konkurencyjne i jaki ma potencjał biznesowy. Ponadto oceniane są kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać zgłaszany produkt czy usługę.

Platformy Startowe dla nowych pomysłów działają w dziewięciu miastach i są skierowane do różnych branż. Obecnie można się zgłaszać do trzech platform:

  • Hub of Talents 2 (branże: metalowo-maszynowa, IT/ICT), aktualna runda kończy się 30 kwietnia 2022 r.,
  • Wschodni Akcelerator Biznesu (branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT), obecna runda trwa do 31 stycznia 2022 r.,
  • Startup Heroes (branże: produkcja żywności, ekoenergetyka, IT/ICT), runda kończy się 31 stycznia 2022 r.

Platformy Startowe działają do 31 października 2022 r., a każda z nich ma własne rundy aplikacyjne. Wskazany termin nie oznacza końca działania Platform Startowych. Będą one kontynuowały swoją działalność w oparciu o Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Rozwój własnej firmy, czyli droga po pierwszy milion

Inkubacja to okres intensywnej pracy nad rozwinięciem zaakceptowanego pomysłu do fazy MVP (Minimum Viable Product) – czyli minimalnej wersji produktu, która może być testowo oferowana klientom. W zależności od platformy proces ten jest podzielony na kilka etapów. Po jego zakończeniu menedżer inkubacji przygotuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu, od rozpoczęcia inkubacji, poprzez kolejne etapy rozwoju i weryfikacji produktu wykonane przez zespół.

Po potwierdzeniu rentowności modelu biznesowego i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Platformy Startowej innowacyjna, młoda firma może starać się o 1 mln złotych dofinansowania (do 85 % wartości całego projektu) na rozwój tak opracowanego biznesu w ramach konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Wsparcie przeznaczane jest przede wszystkim na wprowadzanie innowacyjnego produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematyczne zwiększanie jego sprzedaży. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy Startowej.

Katalog wydatków, które są finansowane z środków Programu Polska Wschodnia, przekazywanych przez PARP, jest bardzo okazały – obejmuje wszelkie koszty działalności spółki, od wynagrodzenia pracowników, po zakup środków trwałych (z wyjątkiem nieruchomości), usług doradczych czy patentów. Można je wykorzystać także na działania promocyjne lub na pokrycie wydatków związanych np. z udziałem w targach i wystawach.

Okazji do zdobycia tych funduszy nie brakuje. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w obecnie rozpoczynającym się konkursie to 50 mln zł. Wnioski można składać w ramach trzech rund konkursu, w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 19 maja 2022 r.

Dodatkowy konkurs to szansa dla tych startupów, które jeszcze pracują nad innowacyjnym pomysłem pod opieką Platform Startowych. Chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości aktualnej perspektywy finansowej i najlepszym młodym spółkom z makroregionu dostarczyć narzędzi dla bezpiecznego, ale dynamicznego rozwojukomentuje Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, PARP.

Warto poznać bliżej kilka przykładów już realizowanych projektów, które powstały dzięki wsparciu „Platform Startowych” i skutkowały wdrożeniem zaplanowanych rozwiązań z udziałem dofinansowania zdobytego w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Revas zmienia sposób nauki o biznesie

Młodzi pasjonaci z zespołu Revas postanowili zmienić sposób nauczania przedmiotów natury ekonomicznej i odejść od wykładania nudnej teorii. Opracowali przeznaczone dla placówek edukacyjnych „Branżowe Symulacje Biznesowe” (Business Simulation Games), które umożliwiają prowadzenie lekcji w sposób praktyczny i ciekawy.

Uczestnicy ich symulacji uczą się prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. Podejmują realne decyzje biznesowe, zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem - tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę, ustalają ceny etc. Nauczyciele i wykładowcy mogą wybrać na swoje zajęcia symulację w jednej z 15 branż, m.in. biuro podróży, warsztat samochodowy, biuro rachunkowe, firma transportowa czy klinika weterynaryjna.

Młodzież na co dzień chętnie gra w ekonomiczne gry komputerowe, np. w serii „Tycoon” czy „Factorio”. Business Simulation Games to dla nich kolejna rozgrywka, równie wciągająca, ale zarazem realnie przygotowująca do wejścia w świat biznesu. Z tego innowacyjnego projektu mogą korzystać nie tylko uczniowie i studenci, ale również osoby pragnące założyć i dobrze poprowadzić własny biznes.

Revas Sp. z o.o. działa nie tylko na rynku polskim, ale zdobywa kolejne kraje europejskie – Danię, Francję, Niemcy. Jest też obecna w dalszych zakątkach świata, np. w RPA. Firma skorzystała z programu inkubacji „Platform Startowych”, a następnie zdobyła prawie 800 tys. zł dofinansowania w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Sundose, czyli innowacyjna platforma e-commerce

Karierę światową robi także Sundose, platforma e-commerce oferująca spersonalizowane suplementy diety. Do tej pory firma opanowała rynek niemiecki i brytyjski.

Jej historia pokazuje, jak daleko można zajść, mając dobry pomysł i korzystając z możliwości, jakie na wstępie dają Fundusze Europejskie, a następnie inwestorzy venture capital.

Startup Sundose oferuje spersonalizowane suplementy diety. Jego kluczowymi przewagami są m.in. wyższy poziom personalizacji produktu, zastosowanie know-how z zakresu produkcji suplementów diety na podstawie Pre-Mixów oraz autorskich narzędzi analitycznych (m.in. ankiety zdrowotnej i dietetycznej). Sundose dysponuje autorskim system do zarządzania produkcją, który umożliwia masowe wytwarzanie spersonalizowanego produktu.

Projekt zakładał stworzenie systemu informatycznego do analizy parametrów zdrowotnych klienta (tryb życia, samopoczucie, przebyte choroby, problemy zdrowotne), a następnie rekomendacji optymalnego zestawienia składników odżywczych i suplementów, które powinny być spożywane jako uzupełnienie diety przez daną osobę. Sundose oferuje cykliczną analizę parametrów zdrowotnych klienta i automatyczne modyfikowanie składu suplementów w czasie. Na stworzenie swojego rozwiązania firma otrzymała prawie 800 tys. zł dofinansowania w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Firma dodatkowo zdobyła ponad 300 tys. zł dofinasowania w ramach programu „Bony na innowacje dla MŚP” na opracowanie rozwiązania do automatycznej analizy danych żywieniowych i zdrowotnych użytkowników platformy. Rozwijając działalność Sundose inwestuje i wdraża wyniki prac B+R: dzięki programowi „Badania na rynek” pozyskała blisko 1,8 mln zł na projekt pn. „Wdrożenie automatycznej linii produkcyjnej do wytwarzania zindywidualizowanych, personalizowanych suplementów diety”.

Produkt Sundose to codzienna saszetka zawierająca unikalną mieszankę składników odżywczych z zestawu ponad 40 witamin, minerałów, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, probiotyków i adaptogenów. Dają one możliwość stworzenia dosłownie miliardów unikalnych mieszanek.

Do połowy 2021 r. od krajowych i zagranicznych funduszy venture capitals spółka pozyskała blisko 10 mln USD. To pozwoliło jej na dynamiczny rozwój programu suplementów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów - w zależności od ich stanu zdrowia i upodobań.

Plantalux, czyli firma przyszłości

Plantalux – startup rozwijający inteligentne technologie w oświetleniu m.in. szklarni. W ramach projektu wprowadził na rynek oprawy oświetleniowe, przeznaczone do doświetlania roślin (warzyw, owoców, kwiatów).

Podstawą systemu jest energooszczędna dioda LED COB (tzw. dioda wielozłączowa), która opiera się na wyselekcjonowanym spektrum światła niezbędnym dla prawidłowego przebiegu fotosyntezy. Emitowane światło jest w pełni bezpieczne dla roślin. Lampa jest ściśle powiązana z aplikacją sterującą oraz szeregiem czujników zewnętrznych, analizujących wilgotność, temperaturę, nasłonecznienie, poziom dwutlenku węgla. System pozwala na sprawne planowanie oraz zarządzanie produkcją szklarniową, jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej.

Rozwiązanie daje możliwość dostosowania światła do konkretnej rośliny oraz konkretnej fazy jej wzrostu. Pozwala to na stworzenie optymalnego klimatu dla upraw, większą kontrolę w kwestii czasu wzrostu, planowania zbiorów oraz automatyzacji procesu, przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii elektrycznej i nakładów pracy ludzkiej.

Dziś lampy Plantaluxu ogrzewają m.in. wielkie szklarnie w Kazachstanie i Uzbekistanie, a jak podkreślają założyciele spółki, Jakub i Rafał Lachowscy, Plantalux planuje ekspansję na kraje europejskie, kraje obu Ameryk i Bliski Wschód – a więc rynki z największą liczbą szklarni.

Rozpoczęli od współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin i projektu dotyczącego wpływu światła na kiełkowanie zboża. Okazało się, że zaoferowane przez nich oświetlenie dało najlepsze efekty – wzrost zboża był najszybszy, przy jednoczesnym najniższym poborze energii elektrycznej.

Warto dodać, że firma pozyskała niemal 800 tys. zł dofinasowania w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, a pierwszy kontrakt zagraniczny – wyposażenie wielkopowierzchniowej szklarni pomidorów – zyskała dzięki dotacji w konkursie „Go to Brand” i udziałowi w targach.

1000 dowodów na to, że warto inwestować we własną firmę!

Platformy Startowe, działając w oparciu o środki Funduszy Europejskich 2014-2020, rozpatrzyły prawie 10 000 zgłoszonych innowacyjnych pomysłów. Ponad tysiąc z tych projektów zyskało wsparcie w postaci udziału w programie inkubacji, czyli skorzystało lub skorzysta z eksperckiego wsparcia oferowanego przez partnerów i ekosystem Platform w Polsce Wschodniej.

Niemal wszystkie inkubowane spółki aplikowały lub aplikują o dotację w ramach poddziałania „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Już ponad 400 projektów uzyskało dofinansowanie o wartości do miliona zł, zaś suma udzielonego startupom z Polski Wschodniej wsparcia wynosi około 340 mln zł.

Masz unikalny pomysł na biznes? Zgłoś się do jednej z Platform Startowych. Droga do pierwszego miliona oraz podboju rynków jest jasno wytyczona i wciąż dostępna.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Chcesz rozwijać własną firmę? Dzięki wsparciu ze środków unijnych powstają nowe, innowacyjne rozwiązania i startupy - Strefa Biznesu

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie