Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Jubileusz Akademii Łomżyńskiej. Będą liczne wydarzenia naukowe, popularnonaukowe pokazujące potencjał uczelni

OPRAC.:
Jakub Wróblewski
Jakub Wróblewski
Konferencja prasowa zapowiadająca jubileusz Akademii Łomżyńskiej.
Konferencja prasowa zapowiadająca jubileusz Akademii Łomżyńskiej. Akademia Łomżyńska
Jubileusz XX-lecia obchodzi w bieżącym roku Akademia Łomżyńska. Uroczysta gala jubileuszowa została zaplanowana na 4 czerwca, ale od marca startują liczne otwarte wydarzenia naukowe, popularnonaukowe, pokazujące potencjał, możliwości i aspiracje największej uczelni ziemi łomżyńskiej. Sprawdź program wydarzeń.

Zapowiedź jubileuszu Akademii Łomżyńskiej

Podczas konferencji prasowej rektor Akademii Łomżyńskiej dr hab. Dariusz Surowik, prorektorzy dr hab. Sylwia Chojnowska i dr Dariusz Perło, przedstawili program uroczystości jubileuszowych. Będą to między innymi wydarzenia sportowe, naukowe, w tym o zasięgu globalnym, ale także popularyzujące kulturę, naukę oraz pokazujące ważne aspekty wpływu uczelni na miasto i region.

Jesteśmy młodą uczelnią, ale nowoczesną i spełniającą kryteria akademickiego awansu, rozwijającą badania naukowe, o bogatej ofercie kształcenia - mówił Rektor Akademii Łomżyńskiej, dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ. Rektor Akademii Łomżyńskiej zaprosił społeczność akademicką, mieszkańców Łomży i regionu do wspólnego celebrowania jubileuszu XX-lecia uczelni.

Stypendia samorządowe fundowane im przez Łomżę

W konferencji prasowej udział wziął także włodarz Łomży dr Mariusz Chrzanowski, który zadeklarował, że od roku akademickiego 2024/2025 najzdolniejsi i najbardziej aktywni społecznie studenci Akademii Łomżyńskiej otrzymywać będą tzw. stypendia samorządowe fundowane im przez Miasto Łomża. Mają być one formą wsparcia finansowego, ale także zachęty, aby młodzi ludzie nabywający wykształcenie i umiejętności zawodowe w Łomży decydowali się wiązać swoją karierę zawodową z tymże miastem, regionem. Stypendia mają przeciwdziałać zjawisku tzw. drenażu mózgów, czyli odpływowi z miasta młodych, zdolnych ludzi. Prezydent zapowiedział także, że rok 2024 będzie w Łomży celebrowany w sposób szczególny, jako Rok Akademii Łomżyńskiej, jej jubileuszu, a także miastotwórczej roli uczelni, co znajdzie swoje odzwierciedlenie podczas Dni Łomży.

Mamy w Łomży uczelnię, która jest silna i wspiera miasto, region, dostarcza kadr do instytucji i firm. To bardzo ważna rola i chcemy w tym roku uhonorować uczelnię w sposób szczególny - mówił dr Mariusz Chrzanowski, Prezydent Łomży.

Prorektor uczelni dr Dariusz Perło zaakcentował, że w roku jubileuszu Akademii Łomżyńskiej i w harmonogramie Dni Łomży odbędzie się konferencja pod hasłem „Miastotwórcza rola uczelni”. Będzie to wydarzenie naukowe, połączone z panelem dyskusyjnym, pokazujące jak obecność silnej uczelni publicznej zmienia na lepsze realia miast i regionów w Polsce i na świecie, w tym w Łomży.

Potencjał Akademii Łomżyńskiej

Akademia Łomżyńska to uczelnia, na której studiuje blisko dwa tysiące studentów, a jej mury opuściło ponad 8 tysięcy absolwentów. To silny regionalny ośrodek akademicki. Uczelnia została powołana do życia 22 czerwca 2004 roku, a jej pierwszym rektorem został ś.p. prof. Kazimierz Pieńkowski. Przez dwadzieścia lat istnienia uczelnia skutecznie wykorzystywała realia integracji europejskiej, sięgając po fundusze europejskie i inwestując je w nowoczesny wymiar kształcenia - rozwijanie infrastruktury, oferty dydaktycznej, współpracy międzynarodowej. Akademia Łomżyńska współpracuje ze 120. uczelniami zagranicznymi, oferując swoim studentom zagraniczne staże, praktyki i studia, a nauczycielom akademickim - możliwość prowadzenia badań naukowych i gościnnych wykładów na uczelniach z całego globu. Ten międzynarodowy wymiar działalności uczelni zaakcentowany będzie - o czym na konferencji prasowej mówiła Prorektor dr hab. Sylwia Chojnowska, prof. AŁ.

Harmonogram wydarzeń jubileuszowych w Akademii Łomżyńskiej:

 • 14.03.2024 r. „Młodość - Pasja - Nauka”, czyli Przegląd Kół Naukowych Akademii Łomżyńskiej (Wydarzenie pokazujące aspekty rozwoju naukowego młodych ludzi, poprzez tworzenie im odpowiednich warunków do tego, aby prowadzić badania naukowe i być aktywnymi uczestnikami życia naukowego uczelni).
 • 19.03.2024 r. III Dni Przedsiębiorczości pt. „Gra o przedsiębiorczość” (III Dni Przedsiębiorczości to popularnonaukowe wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadpodastwowych, które w szerokiej formule warsztatów, quizów, gier terenowych oraz planszowych, przybliża zagadnienia związane z przedsiębiorczością, tworzeniem nowoczesnych strategii biznesowych, zarządzaniem czasem oraz talentami zespołu. W bieżącym roku uczestnicy będą rywalizować w konkursie na najlepszą grę edukacyjną i najlepszą reklamę gry edukacyjnej).
 • 20.03.2024 r. Dzień Otwarty Programu „Erasmus plus” (Wydarzenie popularyzujące kwestie związane z globalnymi aspektami dydaktyki, nauki, w kontekście zagranicznych studiów, staży, praktyk i naukowych konferencji, w których uczestniczą studenci, a także kadra Akademii Łomżyńskiej. W wydarzeniu wezmą udział studenci z AŁ oraz studenci z zagranicznych uczelni z całego świata, którzy przyjechali na semestr studiów do Akademii Łomżyńskiej. Łomżyńska uczelnia publiczna popularyzuje wiedzę dotyczącą globalnych mechanizmów wymiany wiedzy i doświadczeń. AŁ ma podpisanych ponad 120 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, a ich praktyczny wymiar to możliwość odbywania studiów, staży, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych).
 • 27.03.2024 r. Dzień Otwartych Drzwi (Wydarzenie skierowane do uczniów klas maturalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych, składające się z wykładów, prelekcji, warsztatów i eksperymentalnych pokazów, które obrazują praktyczny wymiar kształcenia. Cztery wydziały Akademii Łomżyńskiej otwierają na oścież swoje drzwi, pokazując laboratoria, sprzęt, możliwości dydaktyczne, naukowe i organizacyjne, a także realia studenckiego życia w Łomży. Tego dnia każdy aspekt uczelnianej rzeczywistości jest wyeksponowany, a uczestnicy mają możliwość praktycznego nawigowania po możliwościach, jakie daje uczelnia, a także prowadzenia rozmów bezpośrednich z wykładowcami, studentami uczelni).
 • 11.04.2024 r. Robo Exe: Code Master, PLC Expert (Konkurs RoboExe organizowany przez Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych Akademii Łomżyńskiej, dedykowany jest pasjonatom informatyki, automatyki i robotyki, mechatroniki i innych pokrewnych kierunków związanych z programowaniem i nowoczesnymi technologiami. Biorą w nim udział uczniowie i studenci z całego kraju. Konkurs służy popularyzowaniu wiedzy na temat nowoczesnych technologii i rozwiązań technologicznych oraz integracji młodych przedstawicieli środowiska nauk technicznych).
 • 12.04.2024 r. Międzynarodowa konferencja z zakresu prawa kosmicznego (Konferencja międzynarodowa, która odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Astronautycznym tj. 12 kwietnia 2024 r. w Akademii Łomżyńskiej z udziałem znanych i cenionych ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie z całego świata, w tym z Europy, Australii i Nowej Zelandii. Przedmiotem dyskusji Panelu I międzynarodowego będzie próba odpowiedzi na pytanie czy prawo kosmiczne dziś ma znaczenie i czy państwa go przestrzegają; czy liczą się tylko normy prawa twardego tzw. „hard law” (traktaty, i konwencje pochodzące z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych); czy tylko rekomendacje i zalecenia prawa miękkiego („soft law”). Panel II pokaże, jakie zagadnienia są istotne w praktycznym zastosowaniu prawa kosmicznego, w tym z tzw. bezpieczeństwem kosmicznym (tak ważnym szczególnie w dobie prowadzonych wojen i konfliktów), czy pogodą kosmiczną oraz coraz bardziej naglącym problemem związanym z zanieczyszczeniem przestrzeni kosmicznej).
 • 16.05.2024 r. XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki w Łomży (Regionalna edycja ogólnopolskiego wydarzenia, obrazująca praktyczne aspekty nauki i skierowana do szerokiego grona odbiorców „od przedszkola do seniora”. Akademia Łomżyńska jest jedyna uczelnią z Łomży, która uczestniczy w wydarzeniu będącym celebracją akademickości województwa podlaskiego. Analogiczne regionalne festiwale odbywają się w całym kraju i są największym popularnonaukowym świętem krajowej nauki).
 • 18-25.05.2024 r. Tydzień Kultury Studenckiej – Juwenalia 2024 (Święto społeczności studentów z licznymi wydarzeniami sportowymi, e-sportowymi, integracyjnymi oraz z finałowym koncertem na Muszli Koncertowej w Łomży 24 maja z udziałem gwiazd polskiej sceny muzyczno-estradowej).
 • 20-24.05.2024r. International Staff Week (International Staff Week to międzynarodowy tydzień wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych uczelni z różnych części świata, integracja tegoż środowiska połączona z elementami tzw. „soft power”, czyli pielęgnowania i nawiązywania współpracy międzynarodowej poprzez pokazanie atrakcyjności własnej kultury i zasobów społecznych).
 • 25.05.2024 r. VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa Łomży w biegu ulicznym (Cykliczna impreza sportowa skierowana do pasjonatów rekreacyjnego biegania, popularyzująca zdrowy styl życia).
 • 01.06.2024 r. Miejski Dzień Dziecka w Strefie SOWA (Wspólnie z Miastem Łomża Akademia Łomżyńska organizuje atrakcje dla najmłodszych w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (Strefa SOWA, ul. Akademicka 1). Tego dnia na najmłodszych czekają animacje naukowe i eksperymenty inspirujące do odkrywania prawideł nauki. Strefa SOWA jest prowadzona przez Akademię Łomżyńską i Miasto Łomża, pod auspicjami Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • 04.06.2024 r. Gala Jubileuszowa XX-lecia Akademii Łomżyńskiej (W roku 2024 Akademia Łomżyńska obchodzi jubileusz XX-lecia. Uczelnia narodziła się z przekonania, że możemy w Łomży zbudować silny ośrodek akademicki, który będzie czerpał z globalnych wzorców, ale implementował je w żywej tkance swojego Miasta i Regionu. Po dwudziestu latach działalności możemy śmiało powiedzieć – Akademia Łomżyńska to miejsce, w którym realizują się marzenia młodych ludzi o posiadaniu praktycznego zawodu, ale uczelnia to także centrum wolontariatu i przestrzeń kształtowania kluczowym kompetencji społecznych młodych ludzi. Akademia Łomżyńska to także rozwój badań naukowych, dostarczanie ekspertyz naukowych, które wzmacniają instytucje i firmy. I przede wszystkim przestrzeń miejskiego dialogu. W roku Jubileuszu uczelnia pragnie podkreślić swoją miastotwórczą oraz regionotwórczą rolę, jako kreatora regionalnego rynek pracy oraz miejsca rozwoju aspiracji młodych ludzi i regionalnego środowiska naukowego).
 • 14.06.2024 r. Konferencja Naukowa: „Miastotwórcza rola Uczelni” (Konferencja będzie prezentacją aktualnej wiedzy na temat wpływu uczelni na wskaźniki ekonomiczne w skali makro i mikro, rozwój miast i regionów. Naukowcy oraz praktycy życia społecznego, samorządowcy i przedsiębiorcy, zaprezentują dane z raportów, wyniki indywidualnych obserwacji i dobre modele relacji na linii uczelnia - środowisko społeczne. Zostaną wyznaczone dwa obszary spojrzenia, krajowy oraz lokalny, a samo wydarzenie będzie zawierać także moduł debaty pozwalającej sformułować wnioski na przyszłość dotyczące akademickiego rozwoju Łomży).
 • 05.07.2024 r. XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża (Jeden z festiwalowych koncertów odbędzie się w reprezentacyjnej auli Akademii Łomżyńskiej, przy współpracy z organizatorem wydarzenia - Regionalnym Ośrodkiem Kultury).

Zobacz też:W Łomży powstanie nowe boisko piłkarskie. Zlokalizowane będzie przy Szkole Podstawowej nr 5

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna