MISTRZOWIE AGRO 2023 Głosowanie zakończone! Sprawdź, kto zwyciężył!

Akcja specjalna MISTRZOWIE AGRO
Od połowy kwietnia trwa głosowanie w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Kurier Poranny" i "Gazeta Współczesna", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". W ubiegłym tygodniu poznaliśmy laureatów pierwszego, powiatowego etapu plebiscytu. Teraz pora na wojewódzki finał. Na zwycięzców czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala na Zamku Królewskim w Warszawie.
SPRAWDŹ WYNIKI
w ogólnopolskim finale

____________________

Wybierz kategorię plebiscytu
SPRAWDŹ WYNIKI
w wojewódzkim finale
Sołtys Roku
Rolnik Roku
Liderka / Lider Społeczności
Koło Gospodyń Wiejskich
Agroturystyka Roku
Sołectwo Roku

____________________

Do wojewódzkiego finału plebiscytu Mistrzowie Agro awansowali laureaci pierwszego etapu głosowania, które było prowadzone osobno w powiatach naszego województwa.

SPRAWDŹ WYNIKI
w etapie powiatowym
Sołtys Roku
Rolnik Roku
Liderka / Lider Społeczności
Koło Gospodyń Wiejskich
Agroturystyka Roku
Sołectwo Roku


Plebiscyt Mistrzowie Agro to wielka akcja prezentująca w gazecie, w internecie i w mediach społecznościowych, życie polskiej wsi i jej mieszkańców, ich działania i sukcesy. To także doskonała okazja dla wiejskich społeczności, aby docenić tych, którzy kształtują ich codzienne życie - mówi Katarzyna Niedzwiecka, koordynator akcji. - Z kolei dla uczestników akcji to okazja, aby zaprezentować swoje dokonania w skali województwa, a nawet całego kraju i zdobyć nagrody.

Zaszczytne tytuły zostaną przyznane najpierw w powiatach, później na szczeblu województw, a następnie w skali całego kraju. Jesienią przyjdzie czas na wielkie podsumowanie plebiscytu. Główne nagrody zostaną wręczone podczas wielkiej ogólnopolskiej gali, które odbędzie się w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie.

- Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa - dodaje Katarzyna Niedzwiecka. - Jej partnerem został PKO Bank Polski, czyli największy bank nie tylko w Polsce, lecz także w Europie Środkowej.

Partner Główny Plebiscytu

Zgłoś swoich kandydatów
w sześciu kategorach

Kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Agro nominują partnerzy, patroni akcji i nasi dziennikarze. Lecz swoje propozycje nominacji mogą zgłaszać także Czytelnicy - mieszkańcy sołectw z naszego województwa. W tym roku nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach.

ROLNIK ROKU

W tej kategorii zostaną nagrodzeni rolnicy wszelkich specjalizacji działający we wszystkich gałęziach rolnictwa. Mniej istotna jest w tym przypadku wielkość prowadzonego gospodarstwa. Ważna jest za to postawa rolnika, jego rola w społeczności. Rolnicy będą mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami.

Partner Kategorii Rolnik Roku

SOŁTYS ROKU

Tradycyjnie w plebiscycie zostaną nagrodzeni sołtysi - czyli przedstawiciele pierwszego szczebla samorządu, reprezentanci gminy w sołectwach. Wielu z nich to zaangażowani społecznicy, którzy działają na rzecz sołectwa i reprezentują je na zewnątrz. Pomagają mieszkańcom i cieszą się ich zaufaniem. Niektórzy są wybierani na swoją funkcję od wielu lat, inni zyskali poparcie w ostatnich wyborach. Wśród sołtysów wiele jest aktywnych i zaangażowanych kobiet.

LIDERKA / LIDER SPOŁECZNOŚCI ROKU

To nowa kategoria naszego plebiscytu utworzona w odpowiedzi na sugestie uczestników i laureatów poprzedniej edycji akcji. Nagrodzimy osoby, które mają wielki wpływ na życie wiejskich społeczności. Kim są liderzy wiejskiej społeczności? Może być nim zasłużony strażak OSP, może nauczycielka albo ksiądz z miejscowej parafii. W każdej społeczności znaleźć można ludzi, którzy animują jej codzienne życie, skupiają wokół siebie ludzi i angażują ich do działania. To właśnie ich nagrodzimy w tej kategorii plebiscytu.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ROKU

Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie wyjątkowa aktywność mieszkanek polskich wsi, która ma blisko 150-letnią tradycję. Koła łączą kobiety bez względu na status społeczny, materialny, czy wykształcenie. W ramach działalności KGW angażują się na różnych polach życia społeczności. Prowadzą aktywność kulturalną, charytatywną, kultywują i rozwijają dziedzictwo kulinarne regionu. Koła działają także na rzecz samorozwoju ich członkiń zajmując się rozwojem ich pasji i zainteresowań. W naszym plebiscycie nagrodzimy i zaprezentujemy w regionalnym i ogólnopolskim zasięgu koła, które cieszą się największym uznaniem lokalnej społeczności.

AGROTURYSTYKA ROKU

W ostatnich latach nieustannie rośnie popularność wypoczynku blisko natury, blisko tradycji i dziedzictwa kulturowego. Za sprawą tego rozwija się branża agroturystyczna. Wielu rolników przekształca swoje gospodarstwa lub w ich ramach uruchamia działalność o takim charakterze. Z kolei osoby, które wcześniej nie były rolnikami, inwestują na wsi tworząc ośrodki agroturystyczne i zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną naszego regionu.

SOŁECTWO ROKU

W naszym plebiscycie będzie wiele nagród indywidualnych, jednak jest kategoria, w której chcemy zaprezentować działania większych grup mieszkańców polskich wsi. Dlatego w kategorii Sołectwo Roku opiszemy i zaprezentujemy wyróżniające się sołectwa, w których zdaniem ich mieszkańców wiele się dzieje i dobrze się żyje. W głosowaniu zostanie przyznany tytuł Sołectwo Roku.

Trzy etapy plebiscytu

Listę kandydatów do nagród opublikujemy w środę, 12 kwietnia i tego dnia rozpocznie się głosowanie. W pierwszym etapie akcji, który potrwa do połowy maja, laureaci w każdej kategorii zostaną wybrani osobno w każdym powiecie. Zwycięzcy z powiatów awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się 22 maja. Wyłonieni w nim laureaci zdobędą główne tytuły i nagrody finansowe, a także awansują do ogólnopolskiego finału.

W wielkim finale na zwycięzców czekać będą tytuły Sołtys Roku Polski 2023, Rolnik Roku Polski 2023, Liderka / Lider Społeczności Roku Polski 2023, Koło Gospodyń Wiejskich Roku Polski 2023, Sołectwo Roku Polski 2023 oraz Agroturystyka Roku Polski 2023. Uroczyste wręczenie tych tytułów, statuetek i nagród będzie najważniejszym punktem uroczystej, ogólnopolskiej gali plebiscytu.


Partnerzy Gali

Specjalny dodatek do gazety

Już sam udział w plebiscycie pozwoli nominowanym kandydatom na przedstawienie swoich dokonań i działalności. W czasie trwania głosowania liderów rankingów będziemy prezentować nie tylko w gazecie i w internecie, lecz także na naszych fanpage'ach na Facebooku. Po zakończeniu plebiscytu do gazety dołączymy specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy laureatów. Dołączenie dodatku będzie zapowiadane w gazecie, internecie, a także na Facebooku.

Książka kucharska
z przepisami KGW

Z plebiscytem Mistrzowie Agro wiąże się pewna piękna tradycja. Po każdej edycji podsumowaniem akcji w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku jest wydanie książki kucharskiej "Swojskie smaki czyli najlepsze przepisy najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich". Ukaże się ona pod koniec roku.

Na jej stronach znajdą się przepisy kulinarne opracowane i polecane przez KGW, które będą laureatami plebiscytu w każdym województwie. Także w przypadku naszego regionu trzy koła gospodyń, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą pierwsze trzy miejsca, będą mogły przesłać swój przepis do publikacji w książce. Każdemu przepisowi będzie towarzyszyć zdjęcie i prezentacja koła, które jest jego autorem.

Oczywiście koła gospodyń, których przepisy i prezentacje trafią na strony tego wydawnictwa, w ramach nagrody otrzymają pokaźną pulę egzemplarzy wyjątkowej książki.

Wielka promocja
dla agroturystyki

Gospodarstwa agroturystyczne i inne podmioty świadczące usługi z zakresu agroturystyki, mogą liczyć na wielką promocję w skali całego kraju. Zgłoszenia kandydatów do nagród w konkursie będą pochodzić od mieszkańców całej Polski. Później, osobno w każdym województwie, w głosowaniu naszych Czytelników, zostaną wybrane najlepsze agroturystyki. Nagrodą dla nich będą vouchery na kampanię reklamową w mediach Polska Press Grupy. Zwycięzcy z województw awansują także do ogólnopolskiego finału. W nim zostanie przyznany główny tytuł Agroturystyki Roku Polski 2023 i główna nagroda finansowa w wysokości 10 000 złotych.

Ranking najlepszych agroturystyk utworzą ci, którzy mają największe prawo, by je oceniać czyli ich klienci.

Zwycięzcy plebiscytu zostaną zaprezentowani także w wielkiej, ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych. Laureaci zostaną przedstawieni także w specjalnych dodatkach do dzienników regionalnych ukazujących się w piętnastu województwach.

Na zwycięzców
czekają nagrody
Kategorie Sołtys Roku, Rolnik Roku
Liderka / Lider Społeczności Roku
Koło Gospodyń Wiejskich Roku
oraz Sołectwo Roku

W kategoriach Sołtys Roku, Rolnik Roku, Liderka / Lider Społeczności Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku oraz Sołectwo Roku, laureaci którzy w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuł zwycięzcy w powiecie w danej kategorii
 • dyplom
 • awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

Zwycięzcy w tych kategoriach w wojewódzkim etapie plebiscytu otrzymają:

 • tytuł Sołtysa Roku 2023, Rolnika Roku 2023, Liderki / Lidera Społeczności Roku 2023, Koła Gospodyń Wiejskich Roku 2023 lub Sołectwa Roku 2023 w naszym województwie
 • zaproszenie na uroczyste regionalne wręczenie nagród
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety
 • zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
 • nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych

Sołtysi, rolnicy, liderki i liderzy, koło gospodyń oraz sołectwa, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu
 • nagrody finansowe w wysokości 1000 złotych
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety

Sołtysi, rolnicy, liderki i liderzy, koło gospodyń oraz sołectwa, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą miejsca od czwartego do siódmego otrzymają:

 • zaproszenie na regionalne uroczyste zakończenie plebiscytu
 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu

Sołtys, Rolnik, Liderka / Lider Społeczności, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Sołectwo, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuł Sołtysa Roku Polski 2023, Rolnika Roku Polski 2023, Liderki / Lidera Społeczności Roku Polski 2023, Koła Gospodyń Wiejskich Roku Polski 2023 lub Sołectwa Roku Polski 2023
 • dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu
 • dodatkową nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych

_______________

Kategoria Agroturystyka Roku

Agroturystyka, która w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuł Agroturystyki Roku w powiecie
 • dyplom
 • awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

Agroturystyka, która w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

 • tytuł Agroturystyki Roku 2023 w naszym województwie
 • zaproszenie dla reprezentantów na uroczyste regionalne wręczenie nagród
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety
 • zaproszenie dla reprezentantów na ogólnopolską galę plebiscytu
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
 • voucher na reklamę w dziennikach regionalnych i serwisach internetowych Polska Press Grupy w wysokości 10 000 złotych

Agroturystyki, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu
 • vouchery na reklamę w dziennikach regionalnych i serwisach internetowych Polska Press Grupy w wysokości 5 000 złotych
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety

Agroturystyki, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą miejsca od czwartego do siódmego otrzymają:

 • zaproszenie na regionalne uroczyste zakończenie plebiscytu
 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu

Agroturystyka, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

 • tytuł Agroturystyki Roku Polski 2023
 • dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu
 • dodatkową nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych


Partnerzy Gali

_______________

Informacji o akcji udziela:
Katarzyna Wojtecka
tel. 695 119 848
(pn-pt w godz. 9-15)
e-mail: [email protected]

Regulamin plebiscytu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna