W trzecim tygodniu października ceny mięsa z indorów wyniosły 5,85 zł za kg, natomiast mięsa z indyczek 5,62 zł/kg. A więc były odpowiednio o 13 i 13,9 proc. większe w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jest to najwyższy poziom cen od początku 2016 r.

W ostatnich latach opłacalność produkcji kurcząt brojlerów dominowała nad opłacalnością produkcji indyków. W dynamicznie rosnącym sektorze drobiarskim, eksport mięsa indyczego miał w pierwszej połowie 2018 r. niższą dynamikę (plus 9,6 proc. rok do roku) niż eksport mięsa z kurcząt broilerów (plus 14,8 proc. r/r).

Po ostatnim okresie niskich cen żywca indyczego, cena wraca do poziomu zadowalającego producentów.

W trzecim tygodniu października, według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ceny mięsa z indorów wyniosły 5,85 zł za kg, zaś mięsa z indyczek wyniosły 5,62 zł za kg, czyli odpowiednio o 13 i 13,9 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jest to najwyższy poziom cen od początku 2016 r.

- Jest to gwałtowna zmiana względem pierwszego półrocza 2018 r., kiedy ceny żywca indyczego były na wyjątkowo niskim poziome, w niektórych przypadkach zbliżając się do progu opłacalności produkcji - zauważa Łukasz Czech, analityk rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

W drugiej połowie 2018 r. cena żywca indyczego była o 6,5 proc. wyższa niż w pierwszej połowie 2018 r. oraz o 0,8 proc. niższa w porównaniu do drugiej połowy 2017 r.

Ceny mięsa indyczego mogą również cieszyć przetwórców i eksporterów. Ceny tuszki indyczej są zbliżone do poziomu 9 zł/kg, o 6,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, ceny fileta indyczego wzrosły o 6 proc., ceny skrzydeł o 8,3 proc., ceny udźca o 11,4 proc., ceny podudzia o 12,5 proc. Najniższe wzrosty odnotowano w przypadku podrobów indyczych, które wzrosły tylko o 4,1 proc..

Według prognoz IERGŻ dobre warunki cenowe mogą przełożyć się na wzrost produkcji mięsa indyczego o 9,7 proc. z 465 tys. t do 510 tys. t, co pozwoliłoby na utrzymanie statusu drugiego producenta żywca indyczego w Unii Europejskiej.